Mgi_OPKM_Z_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ И КРОСКУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ на английски език
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: ЗАДОЧНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (август-септември 2019)
4
Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
5
6
ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ
7
(публикуван: 16.07.2019 | последна актуализация: 17.07.2019 | моля, проверявайте за промени)
8
9
Дисциплина/SubjectПреподавател/LectureurВид на дисциплината/Type of the subjectЗала /ClassroomДата/DateЧас/HourФорма на изпит / Exam Form /written, oral, CW/
10
(зад/ изб)От/fromДо/to
11
Организационни теории и модели на управление
Organizational theories and management models
проф. дфн Нако Стефанов / Prof. Nako Stefanov, Dr.HabilЗ/Csend to an email01.09.2019 г.CW
12
Индивидуални различия и благополучие на работното място
Individual differences and well-being at workplace
доц. д-р Ергюл Таир / Prof. Ergyul Tair , PhdЗ/C200, бл.427.08.2019 г.18:0019:00written+CW
13
Стратегическо управление
Strategic management
проф. дсн Цветан Давидков / Prof.Tzvetan Davidkov, Dr.Habil
гл. ас. д-р Рая Каназирева / Chief Assistant Professor Raya Kanazireva, Phd
З/C304, бл.327.08.2019 г.10:0012:00written+CW
14
Кроскултурна комуникация
Crosscultural communication
гл.ас. д-р Валерия Витанова / Chief Assistant Professor Valeria Vitanova, PhDЗ/C200, бл.431.08.2019 г.10:0012:00written
15
Кроскултурна трудова и организационна психология
Crosscultural work and organizational psychology
проф. дпсн Снежана Илиева / Prof, Snezhana Ilieva, Dr. habilЗ/C21, Ректорат30.08.2019 г.15:0017:00written+CW
16
Културни характеристики и бизнес регулации в Източна Азия
Cultural Characteristics and Business Regulation in East Asia
проф. дфн Нако Стефанов / Prof. Nako Stefanov, Dr.HabilЗ/Csend to an email01.09.2019 г.CW
17
Дизайн и методология на организационните и кроскултурните изследвания/Design and methodology of organizational and crosscultural researchпроф. д-р Емилия Алексиева / Prof, Emilia Alexieva, PhD
ас. д-р Светослав Близнашки / Chief Assistant Professor Svetoslav Bliznashki
З/C21, Rectorat02.09.2019 г.16:3017:30CW
18
Кроскултурни маркетингови комуникации/Crosscultural marketing communicationпроф. дфн Христо Кафтанджиев / Prof. Christo Kaftandjiev, Dr.HabilЗsend to an emailto 01.09.2019 CW
19
Емоционална интелигентност и културна компетентност/Emotional intelligence and crosscultural competenceгл. ас. д-р Валерия Витанова / Chief Assist. Prof. Valeria Vitanova, Phd И200, бл.431.08.2019 г.10:0012:00oral
20
Управление и развитие на екипи/Team developmentд-р Цветелина Панчелиева / Tzvetelina Panchelieva, PhD З205, бл.402.09.2019 г.10:0011:00CW
21
Междукултурен диалог и управление на конфликти/Intercultural dialogue and conflict managementпроф. дфн Пламен Макариев / Prof.Plamen Makariev, Dr.HabilЗsend to an emailto 01.09.2019 CW
22
Управление на човешките ресурси/Human resource managementгл. ас. д-р Вихра Найденова / Chief Assistant Professor Vihra Naydenova, PhdЗ205, бл.401.09.2019 г.16:0017:00written+CW
23
Организационно развитие и консултиране/Organization development and consultationпроф. дпсн Снежана Илиева / Prof.Snezhana Ilieva, Dr.HabilЗ21, Ректорат30.08.2019 г.15:0017:00written+CW
24
Вуртуален труд и организация/Virtual work and organizationдоц. д-р Николай Димитров / assoc. Prof. Nikolay Dimitrov, PhDИ55 к., Ректорат04.09.2019 г.10:0011:00written
25
Семинар по организационна култура и поведение/Organizational Culture and Behaviorпроф. дпсн Снежана Илиева / Prof.Snezhana Ilieva, Dr.HabilЗ21, Ректорат30.08.2019 г.15:0017:00oral+CW
26
Управление на проекти
Project management
проф. дсн Цветан Давидков / Prof. Tzvetan Davidkov, Dr.Habil
гл.ас. д-р Рая Каназирева / Chief Assistant Professor Raya Kanazireva, PhD
З/C304, бл.327.08.2019 г.10:0012:00written+CW
27
Управление на изпълнението
Performance management
д-р Биляна Любомирова / Biliana Lubomirova, PhDИ/Еsend to an email01.09.2019 г.CW
28
Статистика
Advanced statistics
доц. д-р Калоян Харалампиев / Prof. Kaloyan Haralampiev, PhdЗ/C530, бл.404.09.2019 г.10:0013:00CW
29
Коучинг и лидерско развитие
Coaching and leadership development
д-р Елена Алтимирска / Elena Altimirka, PhdЗ/C205, бл.424.08.2019 г.9:0010:30oral
Loading...