4/7 การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
31104
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันอังคาร)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.4/714/521/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำอ.อ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
130785นายรัชนาท คำเอม000
6
231253นายปรมัตถ์ พรหมสาขา000
7
331355นายนฤฉัตร สุวรรณพุ่ม000
8
431360นายมณฑล เชื้อเนียม000
9
531400นายพงศธร พรมนอก000
10
631407นายรัชพณ กฤษนำพก000
11
731409นายวรพล สอนสี000
12
831444นายกิตติธัช เอียงเป้000
13
931453นายธนบดี บุญเงิน000
14
1031454นายธนะพัฒน์ โห้เต็ก000
15
1131498นายณัฐภาส อ่อนหลำ000
16
1231499นายธีรภัทร สุขศรี000
17
1331500นายนวคุณ พูลวิจารณ์000
18
1431501นายพชรพล วุ่นเหลี่ยม000
19
1531511นายสิรภพ ดิษกุล000
20
1631548นายชยากร แสงตะวัน000
21
1731558นายปฐมฤกษ สุขเกตุ000
22
1831605นายณัฐพล ธิใจ000
23
1931714นายภูผา พละสุข000
24
2032469นายอิทธิเทพ นฤภัย000
25
2133682นายณัฐพงศ์ คลังสิน000
26
2231284นางสาวพิชญาภา ชัยพานิช000
27
2331338
นางสาววรรณิดา ศรีทับทิม
000
28
2431518นางสาวชาริยา ทาเวียง000
29
2531530นางสาวพลอยไพลิน ทาเสือ000
30
2631535นางสาวมนทกานติ์ จินดา000
31
2731541
นางสาวสารรินทร์ แต่งตั้ง
000
32
2831564
นางสาวกัญญาณัฐ สุดาทิพย์
000
33
2931572
นางสาวธิดารัตน์ มาตอุดม
000
34
3031580
นางสาวพิชญา วงษ์ศักดิ์ศรี
000
35
3131583
นางสาวภัทรานิษฐ์ เหมือนตาล
000
36
3231584
นางสาวรุ่งทิพย์ นิระเทียม
000
37
3331590นางสาวสุวิภา ดีเรือง000
38
3431629นางสาวณัฏฐชา รอดพุ่ม000
39
3531630นางสาวนราทิพย์ บุญมา000
40
3631632
นางสาวปัญฑารีย์ แก้วเบ้า
000
41
3731643นางสาวอารยา จำปาบุญ000
42
3831692นางสาวสิริกร เกตุฉันท์000
43
3933683นางสาวอังคณา พัฒนกิจ000
44
4033684นางสาวแพรพิไล คงเจริญ000
Loading...