decl_instruction_for_full_csv.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Назва (за алфавітом, в файлі інший порядок)ЗначенняКоментар
2
assets.cash.totalчислоЗагальна сума грошових активів у вигляді готівкових коштів (декларант + родина), грн.
Суми у валюті переводяться в гривні за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
3
assets.declarantчислоЗагальна сума грошових активів декларанта, грн.
Суми у валюті переводяться в гривні за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
4
assets.familyчислоЗагальна сума грошових активів родини декларанта, грн.
Суми у валюті переводяться в гривні за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
5
assets.family_ratioчисло від 0 до 1Активи родини / (Активи родини + декларанта). Якщо активів немає взагалі, дорівнює 0.
6
assets.family_ratio_cat1. Немає активів взагалі; 2. До 25%; 3. Від 25% до 75%; 4. Від 75% Активи родини / (Активи родини + декларанта) - категорії відповідно до значення числа
7
assets.has_foreignFalse, TrueTrue, якщо задекларовано грошові активи закордоном
8
assets.has_hiddenFalse, TrueTrue, якщо задекларовано грошові, сума яких не вказана
9
assets.totalчислоЗагальна сума грошових активів декларанта та членів його родини, грн.
Суми у валюті переводяться в гривні за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
10
assets_incomes_ratio1. Немає активів взагалі; 2. Активи < річний дохід; 3. Активи < 2 * річний дохід; 4. Активи < 5 * річний дохід; 5. Активи >= 5 * річний дохідВідношення загальної суми активів до загальної суми доходів
11
assets_to_income_flagFalse, TrueTrue, якщо загальна сума активів в 10+ разів перевищує загальну суму доходів
12
cash_flagFalse, TrueTrue, якщо загальна сума готівкових коштів більше 5 млн.грн.
13
estate.declarant_landчислоСумарна площа всіх земельних ділянок декларанта, м2 (деякі декларанти помилково вказують в інших одиницях, тому можливі неточності). Якщо об’єкт задекларовано, а площа не вказана, то вона враховується як нуль. Враховуються всі об’єкти, задекларовані декларантом, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало).
14
estate.declarant_otherчислоСумарна площа всіх об’єктів нерухомості декларанта, окрім земельних ділянок, м2 (деякі декларанти помилково вказують в інших одиницях, тому можливі неточності). Якщо об’єкт задекларовано, а площа не вказана, то вона враховується як нуль. Враховуються всі об’єкти, задекларовані декларантом, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало).
15
estate.family_landчислоСумарна площа всіх земельних ділянок членів родини декларанта, м2 (деякі декларанти помилково вказують в інших одиницях, тому можливі неточності). Якщо об’єкт задекларовано, а площа не вказана, то вона враховується як нуль.
Враховуються всі об’єкти, задекларовані членами родини декларанта, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало). Якщо один і той самий об’єкт вказано декілька разів (наприклад, різними членами сім’ї), дублікати видаляються (за поєднанням типу об’єкта, площі та населеного пункту)
16
estate.family_land_ratioчисло від 0 до 1Відношення площі земельних ділянок, що задекларовані родиною, до загальної площі земельних ділянок. Якщо загальна площа земельних ділянок 0, то цей показник теж 0
17
estate.family_land_ratio_cat1. Немає землі взагалі; 2. До 25%; 3. Від 25% до 75%; 4. Від 75%Відношення площі земельних ділянок, що задекларовані родиною, до загальної площі земельних ділянок - категорії відповідно до значення числа
18
estate.family_otherчислоСумарна площа всіх об’єктів нерухомості членів родини декларанта, окрім земельних ділянок, м2 (деякі декларанти помилково вказують в інших одиницях, тому можливі неточності).
Якщо об’єкт задекларовано, а площа не вказана, то вона враховується як нуль.
Враховуються всі об’єкти, задекларовані членами родини декларанта, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало). Якщо один і той самий об’єкт вказано декілька разів (наприклад, різними членами сім’ї), дублікати видаляються (за поєднанням типу об’єкта, площі та населеного пункту)
19
estate.family_other_ratioчисло від 0 до 1Відношення площі нерухомості (крім земельних ділянок), що задекларовані родиною, до загальної площі нерухомості (крім земельних ділянок). Якщо площа нерухомості (крім земельних ділянок) 0, то цей показник теж 0
20
estate.family_other_ratio_cat1. Немає нерухомості взагалі; 2. До 25%; 3. Від 25% до 75%; 4. Від 75%Відношення площі нерухомості (крім земельних ділянок), що задекларовані родиною, до загальної площі нерухомості (крім земельних ділянок) - категорії відповідно до значення числа
21
estate.has_foreignFalse, TrueTrue, якщо в декларації є нерухомість, розташована закордоном
22
estate.has_hiddenFalse, TrueTrue, якщо в декларації є нерухомість, для якої не вказано площу
23
estate.total_landчислоСумарна площа всіх земельних ділянок декларанта та членів його родини, м2 (деякі декларанти помилково вказують в інших одиницях, тому можливі неточності).
Якщо об’єкт задекларовано, а площа не вказана, то вона враховується як нуль.
Враховуються всі задекларовані об’єкти, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало). Якщо один і той самий об’єкт вказано декілька разів (наприклад, різними членами сім’ї), дублікати видаляються (за поєднанням типу об’єкта, площі та населеного пункту)
24
estate.total_otherчислоСумарна площа всіх об’єктів нерухомості декларанта та членів його родини, окрім земельних ділянок, м2 (деякі декларанти помилково вказують в інших одиницях, тому можливі неточності). Якщо об’єкт задекларовано, а площа не вказана, то вона враховується як нуль.
Враховуються всі задекларовані об’єкти, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало). Якщо один і той самий об’єкт вказано декілька разів (наприклад, різними членами сім’ї), дублікати видаляються (за поєднанням типу об’єкта, площі та населеного пункту)
25
estate_purch_no_cost_flagFalse, TrueTrue, якщо не вказано вартість нерухомості, права на яку набуто в звітному році
26
expenses.totalчислоЗагальна сума видатків, грн. (розділ 14)
27
expenses_assets_and_incomes_ratio1. Немає видатків взагалі; 2. Видатки < (активи + річний дохід); 3. Видатки < 2 * (активи + річний дохід); 4. Видатки < 5 * (активи + річний дохід); 5. Видатки >= 5 * (активи + річний дохід)Відношення суми видатків до суми активів і доходів - категорії
28
expenses_to_inc_and_assets_flagFalse, TrueTrue, якщо сума видатків в 3+ разів перевищують суму активів і доходів
29
familyFalse, TrueTrue, якщо хтось вказаний в розділі 2.2 Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
30
garage_wo_car_flagFalse, TrueTrue, якщо задекларовано гараж, але не задекларовано транспортний засіб
31
house_no_land_flagFalse, TrueTrue, якщо задекларовано будинок (в т.ч. садовий або дачний), але не задекларовано земельну ділянку
32
idтекстid декларації, ним закінчується посилання на оригінал, наприклад, в посиланні https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e3555734-9162-4775-a09b-75b5804b7416
частина "nacp_e3555734-9162-4775-a09b-75b5804b7416" це id
33
income_presents_to_total_flagFalse, TrueTrue, якщо подарунки, призи, благодійна допомога складають >75% доходу
34
incomes.declarantчислоЗагальна сума доходів декларанта, грн. Доходи у валюті переведені в грн. за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
35
incomes.familyчислоЗагальна сума членів родини, грн. Доходи у валюті переведені в грн. за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
36
incomes.family_ratioчисло від 0 до 1Сума доходів членів родини / (Сума доходів членів родини та декларанта).
Якщо сума доходів членів родини та декларанта = 0, то цей показник також 0
37
incomes.family_ratio_cat1. Немає доходів взагалі; 2. До 25%; 3. Від 25% до 75%; 4. Від 75%Сума доходів членів родини / (Сума доходів членів родини та декларанта) - категорії відповідно до значення показника
38
incomes.has_foreignFalse, TrueTrue, якщо задекларовано доходи з джерелом з-за кордону
39
incomes.has_hiddenFalse, TrueTrue, якщо задекларовано доходи з прихованою сумою
40
incomes.presents.allчислоЗагальна сума подарунків, призів та благодійної допомоги, грн.
Суми у валюті переведені в грн. за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
41
incomes.totalчислоЗагальна сума доходів декларанта та членів родини, грн.
Суми у валюті переведені в грн. за курсом НБУ на 31 грудня звітного року
42
liabilities.totalчислоЗагальна сума фінансових зобов’язань декларанта і членів родини, грн.
43
liabilities_assets_and_incomes_ratioчисло від 0 до 1Загальна сума фінансових зобов’язань декларанта і родини/(загальна сума активів та доходів декларанта і родини)
Якщо сума доходів і активів = 0, то показник також 0
44
liabilities_to_inc_and_assets_flagFalse, TrueTrue, якщо зобов’язання в 2+ рази перевищують суму доходів та активів
45
linkтекстПосилання на оригінал декларації на сайті
46
lux_cars_flagFalse, TrueTrue, якщо в декларації є авто, марка/ модель якого належить до списку: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJj2Ms5ivi7m61m5X_ib0XqCvZQRIDrbN3FYX1A_-HE/edit?usp=sharing
47
lux_cars_flag_v2False, TrueTrue, якщо в декларації є авто,не старші 2011 року, і марка/ модель якого належить до списку: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJj2Ms5ivi7m61m5X_ib0XqCvZQRIDrbN3FYX1A_-HE/edit?usp=sharing
Краще використовувати цю змінну, а не lux_cars_flag, оскільки вона виключає старі авто.
48
nameтекстПІБ декларанта
49
name_postтекстПІБ декларанта, посада та місце роботи (вказано через кому)
50
organization_groupтекстОрганізація, в якій працює декларант. Визначається з місця роботи та посади за наступними правилами: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ekbmp78Des_Kv2mymLdSxCeXDAKg_3NGuL7QjpC-Xko/edit?usp=drive_web
Якщо жодне правило не підходить, вказано "Без категорії". До таких наразі відносяться всі державні підприємства
51
outlierFalse, TrueTrue, якщо декларація є аутлаєром, тобто містить підозрілі значення, які можуть бути помилковими.
Такі декларації виключаються з візуалізації на сайті.
Правила відбору таких декларацій: https://docs.google.com/document/d/1d7HxXj3CqoTfOEJf52MoFvAWy5rJyBx3CIY3SG-PLJE/edit
52
regionтекстРегіон визначається з поля декларації “Місце фактичного проживання”.
Якщо в джерелі даних вказано код КОАТУУ, область визначається відповідно до коду.
Якщо коду КОАТУУ немає, область визначається з назви населеного пункту за наступними правилами: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzY53_JSK7IQ_HOdRllmivwmoTUzQJBJ4FRLZ3MJh38/edit?usp=drive_web
Якщо визначити область неможливо, поле приймає значення “!не визначено”.
53
vehicle_purch_no_cost_flagFalse, TrueTrue, якщо в декларації є транспортний засіб, права на який набуто в звітному році, але його вартість не вказана
54
vehicles.all_namesтекстНазви всіх задекларованих транспортних засобів. Перераховано через крапку з комою.
Якщо поле пусте, це означає, що ТЗ не задекларовано.
Якщо задекларовано ТЗ, але не вказано марку/ модель, то в тексті буде зазначено "немає_даних"
55
vehicles.anyFalse, TrueTrue, якщо задекларовано хоча б один транспортний засіб
56
vehicles.declarant_costчислоЗагальна вартість всіх транспортних засобів, задекларованих декларантом, грн.
Якщо ТЗ задекларовано, а вартість не вказана, то вона враховується як нуль.
Враховуються всі ТЗ, задекларовані декларантом, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало).
57
vehicles.family_costчислоЗагальна вартість всіх транспортних засобів, задекларованих членами родини декларанта, грн.
Якщо ТЗ задекларовано, а вартість не вказана, то вона враховується як нуль.
Враховуються всі ТЗ, задекларовані членами родини, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало). Якщо один і той самий ТЗ вказано декілька разів (наприклад, різними членами сім’ї), дублікати видаляються (за поєднанням типу об’єкта, марки і моделі та року випуску)
58
vehicles.has_hiddenFalse, TrueTrue, якщо є ТЗ, для яких не вказано марку і модель
59
vehicles.max_yearтекстРік випуску найновішого ТЗ, вказаного в декларації
Трапляються помилково вказані числа (наприклад, 1208), ми не виправляємо їх
Якщо в декларації немає ТЗ, вказано "!немає авто"
Якщо в декларації є ТЗ, але для жодного з них не зазначено рік випуску, вказано "!немає даних"
60
vehicles.total_costчислоЗагальна вартість всіх транспортних засобів, задекларованих декларантом і членами родини грн.
Якщо ТЗ задекларовано, а вартість не вказана, то вона враховується як нуль.
Враховуються всі ТЗ, задекларовані членами родини, незалежно від форми власності (оскільки розділ щодо власності часто заповнений недбало). Якщо один і той самий ТЗ вказано декілька разів (наприклад, різними членами сім’ї), дублікати видаляються (за поєднанням типу об’єкта, марки і моделі та року випуску)
61
yearчислорік, за який подано декларацію
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu