ผลการส่งงาน ปี 60 รอบ 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ผลการส่งงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
2
ประจำเดือน กันยายน 2560
3
เรื่องรายงานผลคะแนนเดือน ก.ย.
เดือนก่อน
คะแนนสะสม เม.ย.-ก.ย.
4
อำเภอข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน พช. 6 ประจำเดือน ก.ย..60รายงานวันลารายงานการประชุมจนท.อำเภอประจำเดือน ส.ค.การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชนการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560รายงานความคืบหน้าการจัดทำดอกไม้จันทน์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การรับลงทะเบียน OTOP ปี 2560ประชารัฐพัฒนา "OTOP Potential Grvowthผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2560แผนการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2560การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ครั้้งที่ 2ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1,ครั้งที่ 2รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพ กข.คจ./ตรวจสอบเอกสาร กข.คจ.สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน 13จำนวนเรื่องที่ส่งเดือนนี้คะแนนเที่ได้ดือนนี้คิดเป็นร้อยละลำดับที่จำนวนเรื่องที่ส่งเสะสมคะแนนเรวมสะสมคิดเป็นร้อยละลำดับที่
5
กำหนดส่ง5510101015202525252525252525252011
11,15
2025226610092276114342100.00
6
เมืองสุรินทร์
3333011333333333330330217195380.3029226411131792.691
7
ท่าตูม3333013333330031300330214164466.679812199726376.9013
8
ปราสาท1333013333333333333330218205684.8518824610830288.304
9
สังขะ0313011333333303330300313164263.648772099325173.3915
10
ศีขรภูมิ0313013333333333330330216185075.764792199726978.6511
11
รัตนบุรี001101133333000330030048122842.4211701928222064.3317
12
ชุมพลบุรี0033011333333331330300313164263.648822249826677.7812
13
สำโรงทาบ0331011333333313303330414184669.7058825010629686.555
14
จอมพระ1311013333333331313300613194568.1868923910828483.048
15
สนม1333011333333333330330316195177.2738623410528583.337
16
กาบเชิง301101133333000330030049133146.9710852219825273.6814
17
ลำดวน3033013333330031313310413174365.158812319827480.1210
18
บัวเชด3331013333333313330330316195177.2738924310829485.966
19
พนมดงรัก1033013333333303300330214164466.677751919123568.7116
20
ศรีณรงค์3333013333333333333331219215989.3929025611131592.112
21
เขวาสินรินทร์
3333013333333313330300216185075.7649125910930990.353
22
โนนนารายณ์
3333011333330013330330314174568.188812379828282.469
23
หมายเหตุ :
เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ส่งงานเสร็จตามกำหนด , 1 = ส่งงานหลังกำหนด, 0 = ไม่ส่งงานเลย
24
ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 4 ตุลาคม 2560
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...