ჭიათურის რაიონი
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHI
1
მოსახლეობის რაოდენობა შინამეურნეობის რაოდენობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL მომხმარებელი Fiber - Optic მომხმარებელი Fiber - Optic --- 2017 მდეFiber - Optic --- 2017 მდე
2
იმერეთი699666206 4898598382664079
3
ჭიათურის რაიონი5634117434311კი --- 51არა --- 10 - ( 1 -- 200 იანი ) + 1 ქალაქი
4
ქ. ჭიათურა13835424131115032არა
5
ბეგიაური16662არა
6
ბიღა603174კი
7
ბჟინევი671196კი
8
ბუნიკაური13253არა
9
გუნდაეთი379100კი
10
დარკვეთი1134305კი
11
დიდი კაცხი802238კი
12
ეწერი739224კი
13
ვაკევისა10942არა
14
ვანი4723არა
15
ვაჭევი679220კი
16
ზედა ბერეთისა544157კი
17
ზედა რგანი297105კი
18
ზედა ჭალოვანი33893კი
19
ზედუბანი545156კი
20
ზოდი2126611კი
21
თაბაგრები921329კი
22
თვალუეთი431153კი
23
ითხვისი2846911კი
24
კალაური497155კი
25
კაცხი756212კი
26
კვახაჯელეთი8730არა
27
მანდაეთი1513452არა
28
მელუშეეთი27186კი
29
მერევი463129კი
30
მეჩხეთური335118კი
31
მორძგვეთი496157კი
32
მოხოროთუბანი25770კი
33
მღვიმევი705220კი
34
ნავარძეთი1424390კი
35
ნიგოზეთი666207კი
36
პატარა ჩხირაული21048კი
37
პერევისა1319421კი
38
რგანი1958571კი
39
რცხილათი876261კი
40
საკურწე669223კი
41
სალიეთი418122კი
42
სარქველეთუბანი12650არა
43
სვერი1286381კი
44
სკინდორი749238კი
45
ტყემლოვანა655183კი
46
უსახელო1561539კი
47
ქბილარი7718არა
48
ქვაციხე805253კი
49
ქვედა ბერეთისა807230კი
50
ქვედა გეზრული27482კი
51
ქვედა ჭალოვანი853251კი
52
ღვითორი362123კი
53
შუა გეზრული30287კი
54
შუქრუთი979303კი
55
ცხრუკვეთი409126კი
56
წასრი403130კი
57
წინსოფელი487151კი
58
წირქვალი1385449კი
59
წყალშავი452138კი
60
ჭილოვანი304113კი
61
ხალიფაური563187კი
62
ხვაშითი10939არა
63
ხრეითი2706974კი
64
ჯოლხეეთი23270კი
65
ჯოყოეთი19154არა
66
67
Loading...