ศรีบุญเรือง 7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 อัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงรวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
4
1760199103976019939010199หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7บ้านคอกวัว140000.3300
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นางชนม์ชนิกา ใบลีบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุุงแก้วศรีบุญเรือง1.50
081-0518295
นายวิิชิต คำมีภา
5
2760200103976020039010200หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7บ้านผาสุก1004100010นายเนติวิศว์ ชารัมย์ปกติบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นาโนนป่าซางผาขาว (เลย)30
067-4199789
นายเนติวิศว์ ชารัมย์
6
3760201103976020139010201หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7บ้านหนองคังคา00111100.3301ปกติิบ้้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุุงแก้วศรีบุญเรือง๑.๗0
081-0518295
นายวิชิต คำมีภา
7
4760203103976020339010203หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7บ้านผาเสด็จนายนเรนทร์ เขียวเสนปกติบ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง50
8
5760204103976020439010204หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์นายวิมล ระวิพันธ์ปกติบ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง30
9
6บ้านหนองกุงแก้ว
10
7บ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปถัมภ์
11
8บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu