ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Lưu ý: Mọi thắc mắc SV liên hệ cô Phương 0983919273 hoặc tại VP Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng kiến thức trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả
2
Phòng thi: 304N, 305N, 306N, 404N, 405N, 503N, 504N, 505NNgày thi: 11/07/2020
3
STTHọ và tênMã sinh viênLớpĐiểmĐiểm quy đổi /10Kết luận
4
Nghe / 10
Đọc-Viết /20
Nói
/10
5
1Bùi Lan Anh17110101058217CĐMN-C41366Bậc 2
6
2Đặng Thục Anh17110101052517CĐMN-B41566Bậc 2
7
3Đào Thị Lan Anh17110102117717CĐMN-ĐCB4145.56Bậc 2
8
4Đinh Thị Thu Anh17110102125817CĐMN-ĐCB4166.57Bậc 3
9
5Dương Thị Vân Anh17110101056417CĐMN-C5155.56Bậc 2
10
6Hoàng Thị Lan Anh17110102125717CĐMN-ĐCB51356Bậc 2
11
7Lê Thị Hải Anh17110201015117CĐĐB3187.57Bậc 3
12
8Lưu Ngọc Anh17110116022217CĐSN-MNMT31456Bậc 2
13
9Nguyễn Thị Lan Anh17110201016017CĐĐB1184.56Bậc 2
14
10Nguyễn Phương Anh17110102117817CĐMN-ĐCB3114.55Bậc 2
15
11Nguyễn Quỳnh Anh17110101061017CĐMN-D31877Bậc 3
16
12
Nguyễn Thị Phương Anh
17112001004517CTXH41466Bậc 2
17
13Phan Minh Anh17110102096817CĐMN-ĐCA31556Bậc 2
18
14Phùng Thị Quỳnh Anh17110102119717CĐMN-ĐCC31456Bậc 2
19
15Vũ Lan Anh17110116018517CĐSN-MNÂN3453K.Đạt
20
16Vũ Thị Phương Anh17110102104217CĐMN-ĐCF3185.57Bậc 3
21
17Nguyễn Thị Ánh17110116024317CĐSN-MNĐB4154.56Bậc 2
22
18Nguyễn Thị Ánh17110102125917CĐMN-ĐCB3134.55Bậc 2
23
19Lê Phương Chi17112001004817CTXH51878Bậc 3
24
20Nguyễn Thị Linh Chi17110101067317CĐMN-E2177.57Bậc 3
25
21Hà Kiều Chinh17110116004417CĐSNMN-TA1177.56Bậc 2
26
22Quách Thị Kim Chung17110101049817CĐMN-A356.54Bậc 2
27
23Nguyễn Kim Cúc17110116017017CĐSN-MNMT41055Bậc 2
28
24Hoàng Thị Diệp17110116020217CĐSN-MNÂN31366Bậc 2
29
25Nguyễn Thị Diệu17110102126117CĐMN-ĐCB51677Bậc 3
30
26Mai Thị Thùy Dung17110116018417CĐSN-MNÂN3167.57Bậc 3
31
27Nguyễn Thị Kim Dung17110116017517CĐSN-MNÂN5166.57Bậc 3
32
28Trần Thị Thùy Dung17110102126217CĐMN-ĐCB81657Bậc 3
33
29Hà Thùy Dương18110101086818CĐMN-D81637Bậc 3
34
30Lê Thùy Dương17110102126417CĐMN-ĐCB6166.57Bậc 3
35
31Đỗ Thị Gấm161101100183
16CĐSNMN-TAB
61546Bậc 2
36
32
Nguyễn Thị Quỳnh Giang
17110116003917CĐSNMN-TA31286Bậc 2
37
33Nguyễn Thị Hà17110101066417CĐMN-E71577Bậc 3
38
34Phạm Thị Hà17110101069317CĐMN-B81678Bậc 3
39
35Vũ Thị Hà17110102126517CĐMN-ĐCB5166.57Bậc 3
40
36Dương Thị Hải17110116025217CĐSNMN-MT41667Bậc 3
41
37Lưu Thị Thanh Hải17110102118017CĐMN-ĐCB91748Bậc 3
42
38Mạc Thị Hải17110102126617CĐMN-ĐCB51747Bậc 3
43
39Nguyễn Bảo Hân17110102126717CĐMN-ĐCB91778Bậc 3
44
40Nguyễn Thị Bích Hằng17110102126817CĐMN-ĐCB81547Bậc 3
45
41Nguyễn Thị Hằng17110116022417CĐSN-MNÂN1843K.Đạt
46
42Nguyễn Thị Thúy Hằng17110116004017CĐSNMN-TA3167.57Bậc 3
47
43Nguyễn Thúy Hằng17110116003017CĐSNMN-TA3157.56Bậc 2
48
44Trịnh Thị Hanh17110101069217CĐMN-A8166.58Bậc 3
49
45Lê Hồng Hạnh17110102127217CĐMN-ĐCB31255Bậc 2
50
46Nguyễn Hồng Hạnh16110101043816CĐMN-Cvắngvắngvắngvắngvắng
51
47Phạm Thị Hạnh17110116012717CĐSN-MNÂN81678Bậc 3
52
48Lê Thanh Hậu16110101030717CĐMN-B71598Bậc 3
53
49Nguyễn Thị Hậu17110101057617CĐMN-C21476Bậc 2
54
50Đức Thị Thu Hiền17110102127517CĐMN-ĐCB21466Bậc 2
55
51Nguyễn Thị Hiền17110102127717CĐMN-ĐCB21556Bậc 2
56
52Nguyễn Thu Hiền17110102118217CĐMN-ĐCB21566Bậc 2
57
53Thân Thúy Hiền17110116015517CĐSNMN-TA3148.56Bậc 2
58
54Đào Thị Hoa17110102118317CĐMN-ĐCB21466Bậc 2
59
55Nguyễn Thị Hoa17110101050717CĐMN-A3147.56Bậc 2
60
56Trần Thị Kim Hoa17110116002717CĐSNMN-TA31476Bậc 2
61
57
Nguyễn Thị Khánh Hòa
17110102118417CĐMN-ĐCB31355Bậc 2
62
58Nguyễn Thị Hoài17110116024017CĐSN-MNĐB31456Bậc 2
63
59Nguyễn Thị Hoài17110102130717CĐMN-ĐCB31456Bậc 2
64
60Trịnh Thị Hoài17110102130917CĐMN-ĐCC31456Bậc 2
65
61Đỗ Thị Hồng17110101057417CĐMN-C31376Bậc 2
66
62Lương Thị Hồng17110116015217SNMN-ÂN31366Bậc 2
67
63Nguyễn Thị Hồng17110116010217CĐSN-MNMT21455Bậc 2
68
64Phạm Thị Bích Hồng17110102128017CĐMN-ĐCB3145.56Bậc 2
69
65Lê Thị Huế17110102128117CĐMN-ĐCB31456Bậc 2
70
66Vũ Thị Huế17110102116817CĐMN-ĐCC21355Bậc 2
71
67Lê Thị Huệ17110102128217CĐMN-ĐCB31355Bậc 2
72
68Nguyễn Thị Minh Huệ17110116002517CĐSN-MNÂN31366Bậc 2
73
69Bùi Thị Hương17110101059017CĐMN-C4137.56Bậc 2
74
70Trần Lê Mai Hương17110102128417CĐMN-ĐCB41266Bậc 2
75
71Đàm Thị Hường17110116006317CĐSN-MNÂN21466Bậc 2
76
72Đào Mai Huyền17110101056717CĐMN-C31476Bậc 2
77
73Hoàng Khánh Huyền17110116019017CĐSN-MNMT3142K.Đạt
78
74Lâm Thị Huyền17110116004717CĐSN-MNÂN21545Bậc 2
79
75Ngô Thị Thu Huyền17110101062917CĐMN-D21345Bậc 2
80
76
Phạm Thị Thanh Huyền
17110101047217CĐMN-A2164.56Bậc 2
81
77Phan Thị Huyền17110101065417CĐMN-D4844Bậc 2
82
78Tạ Thị Huyền17110116011517CĐSN-MNĐB3944Bậc 2
83
79Trần Thị Huyền17110102128617CĐMN-ĐCB31155Bậc 2
84
80Nguyễn Thị Khánh16110102082316CĐMN-ĐCC1944Bậc 2
85
81
Nguyễn Thị Thanh Lam
17110101060717CĐMN-D41476Bậc 2
86
82Nguyễn Thị Lan17110102120317CĐMN-ĐCC21365Bậc 2
87
83Phạm Thị Lan17110101067917CĐMN-E2167.56Bậc 2
88
84Vũ Thị Hà Lan17111601002917CTXH2975Bậc 2
89
85Đỗ Hà Linh17110116006817CĐSN-MNÂN31165Bậc 2
90
86Hoàng Thị Linh17110102128717CĐMN-ĐCB3106.55Bậc 2
91
87Hoàng Thị Thùy Linh18110101082518CĐMN-C3373K.Đạt
92
88
Nguyễn Thị Huyền Linh
17110116005117CĐSN-MNĐB3177.57Bậc 3
93
89Nguyễn Thị Linh17110102106417CĐMN-ĐCF4105.55Bậc 2
94
90Nguyễn Thị Thùy Linh171101160254
17CĐSN-MNCNTT
51176Bậc 2
95
91Nguyễn Thùy Linh17110116019417CĐSN-MNÂN5844Bậc 2
96
92Nguyễn Thùy Linh17110102121117CĐMN-ĐCC4134.55Bậc 2
97
93Trần Huyền Linh17110101059117CĐMN-C086.54Bậc 2
98
94Bùi Thị Loan17110102118617CĐMN-ĐCB375.54Bậc 2
99
95Nguyễn Thị Loan17110102121217CĐMN-ĐCC5965Bậc 2
100
96Bùi Thị Mỹ Lương17110116006217CĐSN-MNĐB51466Bậc 2