Book1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CATENG NAMEPOL NAMEPTPOL DESCORIGINAL EN DESC
2
StareCORNER THE MARKET ZMONOPOLIZUJ RYNEK1Musisz kontrolować 4 planety z tą samą cechąControl 4 planets that each have the same planet trait
3
DEVELOP WEAPONRYOPRACUJ NOWĄ BROŃ1Musisz posiadać 2 technologie ulepszeń jednostekOwn 2 unit upgrade technologies
4
DIVERSIFY RESEARCHZDYWERSYFIKUJ BADANIA1Musisz posiadać po 2 technologie w dwóch różnych kolorachOwn 2 technologies in each of 2 colors
5
ERECT A MONUMENT WZNIEŚ POMNIK1Musisz wydać 8 zasobówSpend 8 resources
6
EXPAND BORDERSROZSZERZ GRANICE1Musisz kontrolować 6 planet w układach nie-macierzystychControl 6 planets in non-home systems
7
FOUND RESEARCH OUTPOSTS ZAŁÓŻ SIEĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH1Musisz kontrolować 3 planety ze specjalizację technologicznąControl 3 planets that have technology specialties
8
INTIMIDATE COUNCILZASTRASZ RADĘ1Musisz posiadać 1 lub więcej statków w 2 układach sąsiadujących z układem Mecatol RexHave 1 or more ships in 2 systems that are adjacent to Mecatol Rex's System
9
LEAD FROM THE FRONT ROZKAZUJ Z LINII FRONTU1Musisz wydać w sumie 3 żetony ze swojej puli taktyki i/lub strategiiSpend a total of 3 tokens from your tactic and/or strategy pools
10
NEGOTIATE TRADE ROUTES WYNEGOCJUJ SZLAKI HANDLOWE1Musisz wydać 5 żetonów dóbrSpend 5 trade goods
11
SWAY THE COUNCIL PRZEKONAJ RADĘ1Musisz wydać 8 punktów wpływówSpend 8 influence
12
CENTRALIZE GALACTIC TRADESCENTRALIZUJ GALAKTYCZNY HANDEL2Musisz wydać 10 żetonów dóbrSpend 10 trade goods
13
CONQUER THE WEAK PODBIJ SŁABYCH2Musisz kontrolować 1 planetę w układzie macierzystym innego graczaControl 1 planet that is in another player's home system
14
FORM GALACTIC BRAIN TRUST ZAŁÓŻ GALAKTYCZNY SOJUSZ MYŚLI2Musisz kontrolować 5 planet ze specjalizację technologicznąControl 5 planets that have technology specialties
15
FOUND A GOLDEN AGE ROZPOCZNIJ ZŁOTY WIEK2Musisz wydać 16 zasobówSpend 16 resources
16
GALVANIZE THE PEOPLE NATCHNIJ DUCHA LUDU2Musisz wydać w sumie 6 żetonów ze swojej puli taktyki i/lub strategiiSpend a total of 6 tokens from your tactic and/or strategy pools
17
MANIPULATE GALACTIC LAWZMANIPULUJ GALAKTYCZNE PRAWO2Musisz wydać 16 punktów wpływówSpend 16 influence
18
MASTER THE SCIENCESZOSTAŃ NAUKOWĄ POTĘGĄ2Musisz posiadać po 2 technologie w każdym z 4 kolorówOwn 2 technologies in each of 4 colors
19
REVOLUTIONIZE WARFAREUSTANÓW NOWY PARADYGMAT WOJNY2Musisz posiadać 3 technologie ulepszeń jednostekOwn 3 unit upgrade technologies
20
SUBDUE THE GALAXYPODPORZĄDKUJ SOBIE GALAKTYKĘ2Musisz kontrolować 11 planet w układach nie-macierzystychControl 11 planets in non-home systems
21
UNIFY THE COLONIESZJEDNOCZ KOLONIE2Musisz kontrolować 6 planet z tą samą cechąControl 6 planets that each have the same planet trait
22
Nowe v1EXPLOIT ADVANTAGEWYKORZYSTAJ PRZEWAGĘ1Musisz wydać w sumie 12 zasobów i/lub punktów wpływówSpend a total of 16 resources or/and influence
23
DECLARE FESTIVALOGŁOŚ ŚWIĘTO1Musisz wyczerpać 5 planetExhaust 5 planets
24
MAKE A SHOW OF FORCEPRZEPROWADŹ POKAZ SIŁY1Musisz posiadać 6 statków (nie-myśliwców) w tym samym układzieHave 6 non-fighter ships in the same system
25
SURVEY THE QUADRANTBADANIE KWADRANTU1Musisz posiadać 5 żetonów dowodzenia na planszyHave 5 command tokens on the game board
26
SPONSOR SCHOLARSHIPSPONSORUJ STYPENDIUM1Musisz posiadać 4 technologie, z którymi nie zaczynałeś gryOwn 4 technologies You did not own at the start of the game
27
TRUST YOUR NEIGHBORSZAUFAJ SWOIM SĄSIADOM1Musisz oddać w sumie 2 weksle 2 innym graczomGive a total of 2 promissory notes to 2 other players
28
EXTEND AN OPEN HANDWYCIĄGNIJ OTWARTĄ DŁOŃ1Musisz sąsiadować z wszystkimi graczamiBe neighbours with all other players
29
JOIN THE FRAYDOŁĄCZ DO WALKI1Musisz wygrać bitwę kosmiczną, w której koszt zniszczonych statków wyniosł 6 lub więcejWin a space combat in which ships were destroyed with a total cost of 6 or more
30
DEMORALIZE OPPOSITIONZDEMORALIZUJ OPOZYCJĘ1Musisz wygrać bitwę kosmiczną, w której wyprodukowałes 3 lub więcej trafień, które nie zostały przydzielone lub anulowaneWin a space combat in which You produced 3 or more hits that were not assigned or cancelled
31
CAPTURE TERRITORYPRZECHWYĆ TERYTORIUM1Musisz przeprowadzić inwazję i wygrać bitwę naziemnąInvade and win a ground combat
32
OPTIMIZE EFFICIENCYOPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ2Musiz wydać w sumie 24 zasoby i/lub punkty wpływuSpend a total of 32 resources or/and influence
33
CELEBRATE ASCENSIONŚWIĘTUJ WNIEBOWSTĄPIENIE2Musisz wyczerpać 10 planetExhaust 10 planets
34
COMMAND ARMADADOWÓDZTWO NAD FLOTĄ2Musisz posiadać 11 statków (nie-myśliwców) w tym samym układzieHave 11 non-fighter ships in the same system
35
DEMONSTRATE YOUR REACHDEMONSTRACJA ZASIĘGU2Musisz posiadać 10 żetonów dowodzenia na planszyHave 10 command tokens on the game board
36
AMASS KNOWLEDGEZGROMADŹ WIEDZĘ2Musisz posiadać 7 technologii, z którymi nie zaczynałeś gryOwn 7 technologies You did not own at the start of the game
37
BELIEVE IN DESTINYUWIERZ W PRZEZNACZENIE2Musisz oddać w sumie 4 weksle 2 innym graczomGive a total of 4 promissory notes to 2 other players
38
WIELD A CLENCHED FISTWŁADAJ ZACIŚNIĘTĄ PIĘŚCIĄ2Musisz posiadać 1 lub więcej statków w układach zawierających stocznie kosmiczne 2 lub wiecej innych graczyHave 1 or more ships in the same systems as space docks owned by 2 or more other players
39
INFLICT HEAVY LOSSESZADAJ CIĘŻKIE STRATY2Musisz wygrać bitwę kosmiczną, w której koszt zniszczonych statków wyniosł 15 lub więcejWin a space combat in which ships were destroyed with a total cost of 15 or more
40
ANNIHILATE ADVERSARYUNICESTW PRZECIWNIKA2Musisz wygrać bitwę kosmiczną, w której wyprodukowałes 7 lub więcej trafień, które nie zostały przydzielone lub anulowaneWin a space combat in which You produced 7 or more hits that were not assigned or cancelled
41
DIMNISH THEIR DOMAINZREDUKUJ PRZEWAGĘ2Musisz przeprowadzić inwazję i wygrać bitwę naziemną na planecie która zawiera stocznie kosmiczną innego graczaInvade and win a ground combat on a planet that contained another player's only space dock
42
Nowe v2expansePOSTERUNKI MILICJI1Musisz posiadać 1 lub więcej statków w 5 układachHave one or more ship in 5 systems
43
expansePODRÓŻNIK1Musisz posiadać 1 lub więcej statków w układzie z anomalią oraz pustym układzieHave 1 or more ship inside 1 anomaly system and 1 empty system.
44
expanse BELTPAS1Musisz kontrolować 4 lub więcej planet nie sąsiadujących z Twoim układem macierzystymControl 3 or more planets that is not adjecent to my home system
45
expansePUSTA PRZESTRZEŃ1Musisz posiadać 1 lub więcej statków w 3 układach nie zawierających planetHave 1 or more ship in 3 systems that contain no planets
46
rozwoj z celu ukrytegoZAUFANIE PRZEZ KONTROLĘ2Musisz kontrolować 1 lub więcej planet sąsiadujących z dwoma różnymi układami macierzystymi innych graczyControl 1 or more planet adjecent to 2 different player's home system
47
rozwoj podstawkiNACISKI NA RADĘ2Musisz posiadać 1 lub więcej statków (nie-myśliwców) w 3 układach sąsiadujących z układem Mecatol RexHave 1 or more ships in 3 systems that are adjacent to Mecatol Rex's System
48
expanseŻELAZNA KURTYNA2Musisz posiadać 1 lub więcej statków (nie-myśliwców) w 9 układachHave one or more ship in 9 systems
49
expanse OPA = outer planet aliance
STOWARZYSZENIE PLANET ZEWNĘTRZNYCH2Musisz kontrolować 8 lub więcej planet nie sąsiadujących z Twoim układem macierzystymControl 6 or more planets that is not adjecent to my home system
50
Grupa TIOBAMA2Musisz posiadać obydwa słońca wojny
51
AUTOSTOPEM PRZEZ GALAKTYKĘ1Musisz posiadać 1 lub więcej statków (nie-myśliwców) w 3 układach zawierających wormhole
52
FATALITY3Musisz kontrolować wszystkie planety w układach macierzystych dwóch przeciwników
53
Alternatywa do 271Musisz zwrócić w sumie 2 weksle 2 innym graczom
54
Alternatywa do 372Musisz zwrócić w sumie 4 weksle 2 innym graczom
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...