ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
SAGES Senior Golfers
2
NEW MEMBER APPLICATION / NUWE LID AANSOEKVORM
3
4
5
VAN
6
FIRST NAMES
7
VOORNAME
8
KNOWN AS
SPOUSE
9
NOEMNAAM
GADE
10
ID NUMBER
HOME PHONE
11
ID NOMMER
HUISFOON
12
CELL PHONE
FAX
13
SELFOON
FAKS
14
BUISNESS PHONE
HANDICAP
15
WERKFOON
VOORGEE
16
FULL MEMBER OF GOLF CLUB (S) VOLLE LID VAN GHOLFKLUB (S)
17
18
19
MEMBERSHIP NUMBER
SA Player ID
20
PREVIOUS SAGES MEMBERSHIP / VORIGE SAGES LIDMAATSKAPYES / JABRANCH/TAK
21
E-MAIL ADDRESS
22
E-POS ADRES
23
CURRENT ADDRESS
POSTAL ADDRESS
24
HUIDIGE ADRES
POSADRES
25
POSTAL / POS CODE
POSTAL CODE / POSCODE
26
I will respect and abide by the rules and regulations of the governing body as laid down from time to time in particular, I undertake to wear approved SAGES dress both on and off the course as laid down in Par 4 of the National Constitution.
27
28
29
30
Ek sal die reëls en regulasies van die gholfliggaam, soos van tyd to tyd bepaal, eerbiedig en nakom,en goedgekeurde SAGES drag dra, sowel op en af die baan, soos bepaal in paragraaf 4 van die Nasionale Grondwet.
31
32
33
SIGNATUREDATE
34
HANDTEKENINGDATUM
35
We, the undersigned, recommend the above applicant for membership of SAGES, in the knowledge that he is a member of good standing with a Golf Club affiliated to the SAGU, and are satisfied that he will respect and abide by the rules and regulations of the governing body as laid down from time to time.
36
37
38
39
Ons , die ondergetekendes, beveel die aansoeker aan vir lidmaatskap van SAGES in die wete dat hy `n lid is en volwaardigheid geniet van `n gholfklub wat by die SAGU geaffileer is en is tevrede dat hy die reëls en regulasies van die beheerliggaam soos van tyd to tyd bepaal, sal eerbiedig en nakom.
40
41
42
PROPOSED
SIGNATURE
43
VOORSTELLER
HANDTEKENING
44
SECONDER
SIGNATURE
45
SEKONDANT
HANDTEKENING
46
47
Membership approved by Committee / Lidmaatskap goedgekeur deur komitee
48
CHAIRMAN / VOORSITTERDATE INDUCTED / DATUM INGELYF
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100