แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองโดน
4
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันโทรศัพท์ (บาท)รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
5
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงิน
6
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)
7
ต.ค.๕๙5012048.897000385.2171.792605.88
8
พ.ย.๕๙4371766.628000385.2129.12151.82
9
ธ.ค.๕๙3741496.18000385.2152.052033.35
10
ม.ค.๖๐3161238.746000385.2168.741623.94
11
ก.พ.๖๐3641390.725000385.2141.291917.21
12
มี.ค.๖๐7933,279.895000385.2147.393,665.09
13
เม.ย๖๐7303019.528000385.2150.443555.16
14
พ.ค.๖๐955.004120.945000385.2138.244506.14
15
มิ.ย.๖๐6562783.065000385.2144.343312.6
16
ก.ค.๖๐5242194.753000385.21232579.95
17
ส.ค.๖๐5312223.513000385.2116.92725.61
18
ก.ย.๖๐7493,270.7411000416.233,686.97
19
รวม
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1