สถิติการเบิกจ่ายเงิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
3
ไตรมาส 1 - 4 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561
4
5
6
7
8
สถิติการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดลำปาง (คิดเป็น %)
9
งบประมาณที่ยังไม่เบิกเบิกจ่ายแล้ว
10
20.24%79.76%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
สถิติการเบิกจ่ายภาพรวมของกลุ่มงาน/ฝ่ายอำนวย (คิดเป็น %)
28
งบประมาณที่ยังไม่เบิก
เบิกจ่ายแล้ว
29
44.66%55.34%
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
สถิติการเบิกจ่ายภาพรวมของอำเภอ (คิดเป็น %)
44
งบประมาณที่ยังไม่เบิก
เบิกจ่ายแล้ว
45
8.43%91.57%
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของจังหวัดลำปาง
64
งบประมาณทั้งหมด(ลบ.)ผลการเบิกจ่าย(ลบ.)
65
51.3440.95
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
กลุ่มงาน
รับจัดสรรทั้งหมด(ลบ.)
ผลการเบิกจ่าย (ลบ.)
คงเหลือ(คงเหลือ)
83
อำนวยการ7.755.622.13
84
ยุทธศาสตร์ฯ5.761.614.15
85
ส่งเสริมฯ2.751.571.18
86
สารสนเทศฯ0.470.460.01
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
ผลการเบิกจ่ายเงินรายอำเภอ (คิดเป็นจำนวนงบประมาณที่ได้จัดสรร)
97
อำเภอ
รับจัดสรรทั้งหมด(ลบ.)
ผลการเบิกจ่าย (ลบ.)
คงเหลือ(ลบ.)
98
เมืองลำปาง4.273.410.86
99
เกาะคา2.742.730.01
100
แม่ทะ3.012.990.02
Loading...
Main menu