แบบอนุญาตเข้าค่าย 2560 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDGHIJKLMZAAABACADAEAFAGAH
1
Timestamp
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุลชื่อเล่น
นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลวิชา
ขณะที่สอบ ศึกษาอยู่ระดับชั้น (ปีการศึกษา 2560: พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561)
โรงเรียนปีการศึกษา 2560 (พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561)
จังหวัดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561)
ปีการศึกษา 2561 (พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562) ศึกษาอยู่ระดับชั้น
โรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562) หมายเหตุ: เพื่อ สสวท. ดำเนินการขออนุญาตเข้าค่ายโดยไม่ถือเป็นวันลา ไปยังโรงเรียน
จังหวัดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561(พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561)
การอนุญาต
เหตุผลที่ไม่อนุญาต (เช่น ติดสอบ ไม่สะดวกเดินทาง เป็นต้น)
อัพโหลดแบบอนุญาตเข้าค่าย (1. ดาวน์โหลดแบบอนุญาตเข้าค่ายได้จากเวบไซต์ genius.ipst.ac.th แล้วกรอกรายละเอียด และอัพโหลดกลับมาที่เมนูนี้ 2. กรุณาตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ ชื่อ-สกุล_วิชา ดังตัวอย่าง ตาแวว มองการณ์ไกล_คณิตศาสตร์ ป.6) หมายเหตุ: หากดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้
2
2/23/2018 8:38:00เด็กชายญาณาธร สัตถาวรอ้นคณิตศาสตร์ ป.6ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)กรุงเทพมหานครป.6สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1TPxZgXie2HO0c1n5OOBNC_lT2_gh1jzH
3
2/23/2018 8:58:31เด็กชายธิติ ไกรเพชรปังปอนด์วิทยาศาสตร์ ป.6ป.5ราชวินิตกรุงเทพฯป.6ราชวินิตกรุงเทพฯอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1nkLgSG2UR-zvGG22iOvrHoIcfJQ773MU
4
2/23/2018 9:13:25เด็กชาย
ณัฏฐนันท์ ประมวลชัยกุล
ณัฏฐ์คณิตศาสตร์ ป.3ป.3แสงทองวิทยาสงขลาป.4แสงทองวิทยาสงขลาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=12t8MiSXLGtcAem0qcnabpQ1uS4yMc-dF
5
2/23/2018 9:36:34เด็กหญิงปารณีย์ หอสุวรรณานนท์ชีสเค้กคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีป.4โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1t10HZ99en0sC0bjEMLPmEkV5iPMLxX9q
6
2/23/2018 10:13:24เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทรซันวิทยาศาสตร์ ป.6ป.5เฟื่องฟ้าวิทยาปทุมธานีป.6เฟื่องฟ้าวิทยาปทุมธานีอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1ZzG8YpOPpFQ5XQ6Kn3QyVNKt9LK7cUkC
7
2/23/2018 10:18:54เด็กชายชินบุณย์ แสงหนุ่มบุ๋นวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครม.1กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1teZckjAyIFubQvDSvfIT6PdH-cgYNFAz
8
2/23/2018 10:28:28เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญอั่งเปาวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ป.4ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1VUdzLMIk8b3MFVkQVbaA9oOpp17cUBDj
9
2/23/2018 10:51:24เด็กหญิง
ภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย
ต้นหลิววิทยาศาสตร์ ป.6ป.6นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมานานาชาติแองโกลนิงคโปร์ นครราชสีมาม.1นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1ore_dklAQBScbJdMDkc5cIGhg6x0PIsk
10
2/23/2018 10:54:38เด็กชายปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุลปัณฑา (ปัน-ดา)วิทยาศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนากรุงเทพมหานครป.4โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนากรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Jv8cex-crDvfQVMrirhsFoTWKXy4K1zm
11
2/23/2018 11:06:25เด็กชายพัสกร รชตะวิวรรธน์กรวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรุงเทพม.1สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1bj80OOkuHgs2HoOhdhU8M8NPe0KMbxQm
12
2/23/2018 11:09:18เด็กชายชยพล คงเมืองเต็นท์วิทยาศาสตร์ ป.6ป.5ราชวินิตกรุงเทพมหานครป.6ราชวินิตกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1pMzkuZtSv7V1AUFqfXJ2gQcIQtlPx1_Y
13
2/23/2018 11:15:44เด็กหญิงวรินทร พิมลศรีเอยคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)กรุงเทพมหานครป.4โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1fy4oVRzVb4I84BrKdC-gY-Tayrc3I3J7
14
2/23/2018 11:53:24เด็กหญิงณิชาภา จุนถิระพงศ์เซย่าวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3อุดมศึกษากรุงเทพมหานครป.4อุดมศึกษากรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1VZ4w8dP8IULhgY50uvaV8y5B5FPbOAPv
15
2/23/2018 12:12:25เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์เซนคณิตศาสตร์ ป.6ป.6อนุบาลนครราชสีมานคราชสีมาม.1โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Tjmi5BoqFsaTzIjS0rSYVRPCzmFBU9ZJ
16
2/23/2018 12:21:48เด็กชาย
ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์
ซีวอนคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลสุธีธรนครปฐมป.4โรงเรียนอนุบาลสุธีธรนครปฐมอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1nBuHiymT_YMM0YKPC0Ku-CAt27KcGyGN
17
2/23/2018 12:47:35เด็กชาย
ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์
ซีวอนวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลสุธีธรนครปฐมป.4อนุบาลสุธีธรนครปฐมอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1pkf6Z2vRpt4fE6wK6ns1XoKIoxrkfANo
18
2/23/2018 13:04:16เด็กชายบุณยกร ถาละครปลื้มวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลหนองคายหนองคายป.4โรงเรียนอนุบาลหนองคาย แต่กำลังตัดสินใจย้าย อาจย้ายไปที่รร สาริกา จังหวัดหนองคายหนองคายอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1EET6yNlPtWeVFf6HnVFfCG6DGpHzUgzC
19
2/23/2018 13:56:51เด็กหญิงสุภัชญา โสภณภิรมย์เฟิร์สวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6วัฒนานุศาสน์ชลบุรีม.1จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1q79QzMGh43VU0DOaV5YvE2azVFn-OQBZ
20
2/23/2018 13:57:25เด็กชาย
ธีรพัฒน์ เพิ่มพูลโชคคณา
วินคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายประถม)กรุงเทพฯป.4โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายประถม)กรุงเทพฯอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=18Asuxy_1bIlTwBxbOk9l2fAThDubBrLR
21
2/23/2018 14:23:05เด็กชายชัชชนน เฉลยวิจิตรน้องเหนือวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลวชิรพิจิตรป.4โรงเรียนอนุบาลวชิรพิจิตรอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1-42A322-jANlGDziWNyKLdmgdankS5jS
22
2/23/2018 14:33:26เด็กชายบุณยกร ถาละครปลื้มวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลหนองคายหนองคายป.4อนุบาลหนองคายหนองคายอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1YNdJYE0g5FqlfsW7CuczB6ztV3xwZYQs
23
2/23/2018 14:38:58เด็กหญิงปัณณ์ ตันพาณิชรัตนกุลปันปันวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3ธิดานุเคราะห์สงขลาป.4ธิดานุเคราะห์สงขลาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1jk40Y7SvjS9QXcHzHvuAEpWZaSBKYnvR
24
2/23/2018 14:43:28เด็กชายศุภกฤต เก้าเอี้ยนเฟิร์สคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรังจังหวัดตรังป.4โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรังจังหวัดตรังอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1DCHi07phWH73vy02Dgv8OJYJ5X00w_K4
25
2/23/2018 15:16:17เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจเซนคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลชลบุรีชลบุรีป.4อนุบาลชลบุรีชลบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=16R_xBXXBpHzvrQr2giaoLfd2FELJ-ZFm
26
2/23/2018 15:45:19เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธินมิคกี้วิทยาศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยสุโขทัยป.4โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยสุโขทัยอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Cf1QTVpWs81E72uD3N0yql0gVFoRHJpM
27
2/23/2018 16:01:43เด็กชายกรณ์ กองแก้วบลูมคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครป.4โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Q9NZy7E8XUzVU0_4khc-rPkPpKDXs7TQ
28
2/23/2018 20:49:32เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศินอิ่มคณิตศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1KUEwVkS0RFwbu29ZQiTW4r24BEPpkcag
29
2/23/2018 20:56:26เด็กหญิงอิ่มสุข พูนวศินอิ่มวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1SDZufs0scwBwfdUGiJsLgP_e2jb0f-iA
30
2/23/2018 22:31:14เด็กหญิง
วรภิญญา กิตติศิริประพันธ์
พั้นชี่คณิตศาสตร์ ป.6ป.5มารีย์วิทยา นครราชสีมาป.6มารีย์วิทยานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1C2Z07lAddmmuGpHKeUhMdTYsynhqN6DG
31
2/24/2018 1:14:53เด็กชายสรวิชญ์ สระมูลปั้นคณิตศาสตร์ ป.6ป.6โสมาภาพัฒนากรุงเทพมหานครม.1บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1e565tEIRZ0BV9T5VDdBOcW5Xb1KhuBqC
32
2/24/2018 12:13:17เด็กชาย
ดช.ธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์
แซนด์คณิตศาสตร์ ป.3ป.3ศุภลักษณ์สุพรรณบุรีป.4ศุภลักษณ์สุพรรณบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1-LhGOYvN95szD2SJC_xYwyDrYiOvh5Jl
33
2/24/2018 13:10:13เด็กชายณชพล คูโณปการไอติมคณิตศาสตร์ ป.3ป.3ไผทอุดมศึกษากรุงเทพมหานครป.4อรรถมิตรกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1wySxajN34JwutBp1cutljhZDR4c2nTKm
34
2/24/2018 13:50:15เด็กชายตะวัน จิตรุ่งเรืองนิจเดย์ คณิตศาสตร์ ป.6ป.6กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครม.1กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=13vuo6GEB4b5YyUZFnENpm0Zs1ZY2h_kB
35
2/24/2018 14:33:42เด็กชาย
เด็กชาย รชต ทรัพย์ทรงคุณ
อิคคิวคณิตศาสตร์ ป.3ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงเสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
นครปฐมป.4โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงเสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานครปฐมอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1qx0zckq8EHlZGSRiN0qUvOo_5AMGhWVo
36
2/24/2018 14:56:44เด็กหญิง
รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล
พริมคณิตศาสตร์ ป.6ป.5โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์นร้อยเอ็ดป.6โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์นร้อยเอ็ดอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1fEZ_0xYY9-a4uf2NbW84j9ULne1rElsv
37
2/24/2018 16:19:08เด็กชายธนพนธ์ รัตนะธาดาต้นน้ำคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนรักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์ป.4โรงเรียนรักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1BFQmoK6xfRgizil2qNaXKQne4lwCtu7h
38
2/24/2018 16:33:00เด็กชาย
ณัฐพัชร์ คงพิทักษ์สกุล
โมโนคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวกรุงเทพมหานครป.4โรงเรียนโชคชัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1EphLk6b17I_EVDErVq3e1X_sj7A-HKL1
39
2/24/2018 17:27:33เด็กชายพณิช กมลาพรชูซวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6อรรถมิตรกทม.ม.1ไม่ทราบกทม.อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1fon0sFP4xEBP2i_gH53gdLrfbwd7zNMH
40
2/24/2018 18:43:37เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดากัปตันคณิตศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลนครราชสีมานครราชสีมาป.4อนุบาลนครราชสีมานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=13LzMlt_FFeetQortoNaGgP1rc4FhcaqR
41
2/24/2018 19:42:18เด็กชายณัฐวัศห์ เพ็งพันธุ์น้องยูริคณิตศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลนครราชสีมานครราชสีมาป.4อนุบาลนครราชสีมานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Pc1IiVfdttbV6kylE77NTVIW5qRun7jm
42
2/24/2018 20:29:37เด็กชาย
สุทธิพจน์ พรบุญบานเย็น
ภัทรคณิตศาสตร์ ป.6ป.6พ.ค.2560-มี.ค.2561กรุงเทพฯม.1จุฬาภรณ์ ปทุมธานีอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1_dqijCJXARGHQ4u685Q490HTT9MUzDt7
43
2/24/2018 20:30:57เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์เซนวิทยาศาสตร์ ป.3ป.2สาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรุงเทพป.3สาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Bd69_2NQY8Xp0qYN_9H1E8dSAam65Ut2
44
2/24/2018 21:11:46เด็กชายกรดนัย ตรีรัตนกุลจรัสบอยคณิตศาสตร์ ป.6ป.6โรงเรียนเซนต์คาเบรียลกรุงเทพมหานครม.1กำลังรอประกาศผลสอบเข้า ม.1กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1ZmfSSNgNk5-We1mJ1tjMujHw8UExlpUG
45
2/24/2018 22:49:59เด็กชายปัณณ์ สินธุเชาวน์ปันวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพป.4สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1KhCc_D6VVadsKpwc870G8Reamh3ANO7s
46
2/24/2018 23:06:50เด็กหญิง
ปรายฟ้า โตธนะรุ่งโรจน์
ปรายฟ้า วิทยาศาสตร์ ป.6ป.6เซนต์โยเซฟคอนเวนต์กรุงเทพมหานครม.1โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1W6vU3hWQXEvq9HtcW2BVip05P2894zlw
47
2/24/2018 23:13:02เด็กชายณัฐธรรม์ รัศมีสกุลไกรไนท์วิทยาศาสตร์ ป.3ป.3สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรุงเทพป.4สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1HY5K2tZeWhk5nO_YXU_Qhj9OSc-9KGv-
48
2/24/2018 23:23:13เด็กชาย
สรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์
ใบพลูคณิตศาสตร์ ป.3ป.3เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ป.4เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1VBA6_CFnHNabiA8RejzYXjOMFxQnhjJH
49
2/24/2018 23:30:55เด็กชายชยพล คงเมืองเต็นท์วิทยาศาสตร์ ป.6ป.5ราชวินิตกรุงเทพมหานครป.6ราชวินิตกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1gH9mEWU7TjdhTu9_GaCqUlLL-eEciW46
50
2/25/2018 1:55:20เด็กหญิงณฐมน ทองเครือวุ้นวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษป.4โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=188UecSGY7LqmmjNkAN3r_NNtZ2hbsOVr
51
2/25/2018 8:25:09เด็กชายภาสกร โซวติเวชย์เพย์ตันคณิตศาสตร์ ป.3ป.3กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครป.4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1lxF990adVDDLN55pfpnvOXFrSgobQXAh
52
2/25/2018 8:29:09เด็กชายภาสกร โซวติเวชย์เพย์ตันวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครป.4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1hHZbuMbgDhSFVTMicbyfcn8tkTM0dvtj
53
2/25/2018 9:08:21เด็กชายบุญโญภาส วงศ์รัฐนันท์บุ๋นคณิตศาสตร์ ป.3ป.2จิตรลดากทม.ป.3จิตรลดากทม.อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1X2opGPR-OoqcguksPPWKOc-APy8a20MZ
54
2/25/2018 12:14:32เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดีน้ำปิงวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลศรีสะเกษอนุบาลศรีสะเกษป.4อนุบาลศรีสะเกษศรีสะเกษอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1HwDcjuXLt-u-f_-jgB1QgBijIZPv7c8a
55
2/25/2018 13:22:29เด็กชายธนพนธ์ รัตนะธาดาต้นน้ำคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนรักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์ป.4โรงเรียนรักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1cm_NljsvlpLXSFoSdwM1rXYrse1UVQOh
56
2/25/2018 15:12:04เด็กชายภคภูมิ เขตนารีภูมิคณิตศาสตร์ ป.3ป.3สารสาสน์วิเทศนครราชสีมานครราชสีมาป.4สารสาสน์วิเทศนครราชสีมานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=15jD2O06332wlULT1d5CKwHdlsXUYUgMA
57
2/25/2018 15:18:23เด็กชายภาสวร ว่องธนาพัฒน์เวฟวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6บูรณะรำลึก ตรังตรังม.1จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรังอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1nXnnnJHg6_9HYnIG-Uqxf_7un7N2nQTo
58
2/25/2018 15:33:16เด็กชาย
วิริยกานต์ คีรีวิเชียร
อุ่นคณิตศาสตร์ ป.6ป.6อนุบาลนครปฐมนครปฐมม.1สวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1gLsAtkJSELq-5PrDdYkVJ4JEMLDfolrd
59
2/25/2018 17:11:20เด็กชายณัฐชานนท์ รองเดชภาคย์วิทยาศาสตร์ ป.6ป.6อนุบาลระยองระยองม.1ระยองวิทยาคมระยองอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1zBsXgWXjgcDS327O3THUi-zYYGxjW5L6
60
2/25/2018 17:25:10เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูรวินท์คณิตศาสตร์ ป.6ป.4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครป.5กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1KVjEbz6b2sY5wWo0lWyqRuRrPLnQ_LyK
61
2/25/2018 18:21:37เด็กชายณภัทร จูฑะพุทธิคินคณิตศาสตร์ ป.3ป.3สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมกทม.ป.4สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมกทม.อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1DMHzbats7R_xbAMa1JyYnplZ61MOGW9P
62
2/25/2018 20:48:52เด็กชายอภิภัทร อดิศัยโสภณโชแปงวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพป.4สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1tsdxn8N0-DrtB4479RRVaAGqPf6pkIG2
63
2/25/2018 21:11:19เด็กชายปัณณ์ สินธุเชาวน์ปันวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพป.4สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1ZVnTfQW2be7xunUzHCx2dMEJESwYwExw
64
2/25/2018 21:23:59เด็กชายทยากร สุวานิชพัดคณิตศาสตร์ ป.6ป.5อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการป.6อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=11QDnDaKwwDqASPaTP9UMfqyODgB9FFEo
65
2/25/2018 22:54:58เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรมจุ้ยคณิตศาสตร์ ป.6ป.5กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครป.6กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1i2SgmR6kmtCb5jWyFd3clxRKFWY2N_qS
66
2/26/2018 0:06:44เด็กหญิงฟ้างาม กำมะหยี่ฟ้าคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานครราชสีมาป.4โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Iuki-oQBXgQvw7Ej8N2VZVO8M6AKeyhP
67
2/26/2018 6:35:23เด็กชายรวิภาส มามูลต้นไม้วิทยาศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลสุรินทร์สุรินทร์ป.4อนุบาลสุรินทร์สุรินทร์อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1pnpiriNZ48N2VxsC4eDFZKlfSzR1F4m4
68
2/26/2018 7:21:34เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุลเป๋าวิทยาศาสตร์ ป.6ป.5กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครป.6กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Ep-3oGf7jk0Cran5ZUfQmAgKd0ggmJ6n
69
2/26/2018 7:40:28เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์กันต์คณิตศาสตร์ ป.6ป.4สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)กรุงเทพ ฯป.5สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)กรุงเทพฯอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1E4IP5j2mDuJPCl0_DWKGAy-38jriqPt_
70
2/26/2018 8:53:23เด็กชายกิตติพงศ์ มาลาลักมีคอปเตอร์คณิตศาสตร์ ป.3ป.3วักดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีป.4วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1LTSInNtxKTIi7y4ZBFs6pPZB-1WcrGOY
71
2/26/2018 8:58:03เด็กชายวงศกร มาลาลักษมีกัปตันคณิตศาสตร์ ป.6ป.6วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีม.1พรหมานุสรณ์เพชรบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=18gJZHCIIuRRreN5eCdKkJGez264EYOzP
72
2/26/2018 9:19:21เด็กชายถิร ศิริภรรค์ดินคณิตศาสตร์ ป.3ป.3อมาตยกุลกรุงเทพป.4อมาตยกุลกรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1wHr5HmTbH_7Bu1CY_CSx9lkKsuY0Y5jy
73
2/26/2018 9:45:50เด็กชายธน ธนดีเจริญโชคโนเบลคณิตศาสตร์ ป.3ป.3ราชวินิตกรุงเทพมหานครป.4ราชวินิตกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1pekC_oR0qVs7xnmJUV3wqz11qlr7MkT8
74
2/26/2018 9:50:41เด็กหญิง
ภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย
ต้นหลิววิทยาศาสตร์ ป.6ป.6นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมานานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมาม.1นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=13yKKfqocvU2tYaIATTqydlx8r8LUjWJK
75
2/26/2018 9:52:01เด็กหญิง
กัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา
พรีวาคณิตศาสตร์ ป.3ป.3เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์กรุงเทพมหานครป.4เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1wdKG4AueohU6AhQHJY5zhH9YfCYEUMkU
76
2/26/2018 10:20:46เด็กชาย
ภูวศิษฐ์ พันธ์ภูวธนนท์
ปังปอนด์คณิตศาสตร์ ป.6ป.6แสงทองวิทยาสงขลาม.1โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1skUV6k-lIs7OjNbeWozwPU0e-svEI0aI
77
2/26/2018 10:23:10เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์คงภูมิคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนบูรณะรำลึกตรังป.4โรงเรียนบูรณะรำลึกตรังอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1QvoubdqjuJ4o1v5TjU7hOxZafW4SK-wp
78
2/26/2018 10:27:25เด็กชาย
ภูวศิษฐ์ พันธ์ภูวธนนท์
ปังปอนด์คณิตศาสตร์ ป.6ป.6แสงทองวิทยาสงขลาม.1หาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1T3spvVAbQF4v2tpXnaVKjJqFO3zvFa3l
79
2/26/2018 10:47:06เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วละมุลกวางตุ้งคณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนสฤษดิเดชจันทบุรีป.4โรงเรียนสฤษดิเดชจันทบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=15P6KwSCTYqXEL-c16wP0cts4bgUZjVME
80
2/26/2018 10:50:29เด็กชาย
กันตินันท์ ไหลประเสริฐ
คิดคิดคณิตศาสตร์ ป.6ป.5ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปทุมธานีป.6ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปทุมธานีอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1yfaGq9ucJOQ_T1yPOW5EgNEjAmWl9F_X
81
2/26/2018 10:54:55เด็กชายธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์ปิงปิงคณิตศาสตร์ ป.6ป.6วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีม.1พรหมานุสรณ์เพชรบุรีอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1aU6WaAiHSY2Czkxw8vF39wmPbSu9kfBS
82
2/26/2018 11:00:28เด็กชาย
นิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์
ปอนด์คณิตศาสตร์ ป.6ป.4วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีป.5วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1oGa8ZH0hTbERriQR6db86ZfNkzEysw0p
83
2/26/2018 11:02:17เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐโตโต้คณิตศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปทุมธานีป.4ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปทุมธานีอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1uqwXk5ZyuqFd_ovgeL_i9fSJt5jnkbgA
84
2/26/2018 11:17:32เด็กหญิงโมลียา วรการกุลโมบายวิทยาศาสตร์ ป.3ป.3มารีย์วิทยานครราชสีมาป.4มารีย์วิทยานครราชสีมาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1nx_nSND4tqd9H-VSOl0MzztPm6MvIv8H
85
2/26/2018 11:35:19เด็กชายธนกฤต ร่มพฤกษ์ปิงปิงคณิตศาสตร์ ป.6ป.6โรงเรียนแสงทองวิทยาสงขลาม.1โรงเรียนแสงทองวิทยาสงขลาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1me_qR5cNrpoBy7KVs0tQFW1iVvpXhdFt
86
2/26/2018 11:43:18เด็กชาย
วรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
ตาต้าคณิตศาสตร์ ป.3ป.2โรงเรีแสงทองวิทยาสงขลาป.3โรงเรียนแสงทองวิทยาสงขลาอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1_hrVg4iFnnoWbgT6euyfZg2oHtA5o8N1
87
2/26/2018 12:17:37เด็กชายตนุภัทร ตระกูลธงชัยปลื้มคณิตศาสตร์ ป.6ป.6วชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพม.1วชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1_SZrBnOkJR5CYJ5pVYNCPTIre4Vluj9t
88
2/26/2018 12:46:38เด็กชายอภิวิชญ์ แก่นจันทร์พรีเมียร์คณิตศาสตร์ ป.3ป.2วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีป.3วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1DOqW7Mt0wUX4QBVoTXHF5HNbhx9hY1s4
89
2/26/2018 12:47:28เด็กชายภูวิศ เจริญพานิชน้องโชกุนวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครม.1กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1v86K3tRWIEwehveFzEe5KUeH5AQl3LgN
90
2/26/2018 12:52:40เด็กชายพิชญุตม์ อริยชาญศิลป์เจไดคณิตศาสตร์ ป.6ป.6โรงเรียนสาธิตจุฬากรุงเทพม.1โรงเรียนสาธิตจุฬากรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1133vB572IrBGwot1wdqfJQH7ywQdeZo5
91
2/26/2018 12:55:24เด็กหญิงกัญญาภัค ร่วมรัตนตรัยมิ้นท์คณิตศาสตร์ ป.6ป.6ดอนบอสโกวิทยาอุดรธานีม.1อุดรพิทยานุกูลอุดรธานีอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1w-Dmlr8kYsM15-RRmCGQmltCe1ABaRLH
92
2/26/2018 13:03:59เด็กชายปัญกร จินตนกะุลฮีโร่คณิตศาสตร์ ป.3ป.3อนุบาลศรีสะเกษศรีสะเกษป.4อนุบาลศรีสะเกษศรีสะเกษอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1iehFw-AQJ-zp6f3HC1sUm7vLmjOb2RAt
93
2/26/2018 13:31:44เด็กชายทยุต ทวินววิธน้องเปรมวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครม.1กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1Tb8aYmzpXDmucnTaR3HqD5oboP995pnx
94
2/26/2018 13:33:57เด็กหญิงนิตาทิพากรสุวรรณวิทยาศาสตร์ ป.6ป.6อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมกรุงเทพมหานครม.1ยังไม่ได้สอบคะ (สตรีวิทยา หรือ สาธิตปทุมวัน)กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1ZrNlG1zSeeqKdWblMhBtpubEXFg55Fmv
95
2/26/2018 13:58:48เด็กชายพสิษฐ์ โภครุ่งกานต์วิทยาศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์นครสวรรค์ป.4โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์นครสวรรค์อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1bsargiUJvOvz5VcViMEMScjz7epwY7TN
96
2/26/2018 14:02:01เด็กชายธเนษฐ อมรจิรพรโฟกัสคณิตศาสตร์ ป.6ป.5สาธิตจุฬา(ฝ่ายประถม)กรุงเทพฯป.6สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)กรุงเทพฯอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1D76k-tI1qoS9wXk659GbPCZAXDsgVihP
97
2/26/2018 14:02:52เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาลแอนจี้วิทยาศาสตร์ ป.3ป.3โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์นครสวรรค์ป.4โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์นครสวรรค์อนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1LY1j8bzTWlk-5s5iS3tLtPyie0Jcitjk
98
2/26/2018 14:45:32เด็กชายกานต์ สุขสุวรรณนายวิทยาศาสตร์ ป.6ป.5สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพป.6สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=16PCHw5laTntOMzWSVY6MmxFw-2iVGZ74
99
2/26/2018 15:18:59เด็กชายธราดล จิตซื่อธีร์คณิตศาสตร์ ป.6ป.5สุวรรณวงศ์สงขลาป.6สุวรรณวงศ์สงขลาอนุญาต-
https://drive.google.com/open?id=1i55JalnUSEGcnLZJ-o_bCCSMC7BNMu9z
100
2/26/2018 16:05:22เด็กชายพศิน ธัญญกสิกลบุ๋นคณิตศาสตร์ ป.6ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมกรุงเทพมหานครม.1อยู่ระหว่างรอผลสอบเข้าม1กรุงเทพมหานครอนุญาต
https://drive.google.com/open?id=1OkzAtBrKXTOkVEgJPNyC1LSU09X7lvPq
Loading...
Main menu