ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
Planowanie roku 2019
2
3
Główny cel: [najważniejszy efekt działań na koniec 2019 roku]
4
5
Kategorie:Kluczowe rezultaty:Deadline:
6
7
8
Kategoria 1.
9
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #11. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu1 marzec
10
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
11
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #21. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu1 czerwiec
12
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
13
3. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
14
15
Kategoria 2.
16
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #11. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
17
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
18
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #21. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
19
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
20
3. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #31. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
21
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
22
Dodaj więcej wierszy jeśli potrebujesz
23
24
Kategoria 3.
25
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #11. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
26
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
27
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #21. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
28
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
29
3. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #31. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
30
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
31
Dodaj więcej wierszy jeśli potrebujesz
32
33
Kategoria 4.
34
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #11. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
35
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
36
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #21. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
37
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
38
3. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #31. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
39
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
40
Dodaj więcej wierszy jeśli potrebujesz
41
42
Kategoria 5.
43
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #11. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
44
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
45
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #21. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
46
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
47
3. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #31. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
48
2. rezultat, który pozwoli zmierzyć/sprawdzić osiągnięcie celu
49
Dodaj więcej wierszy jeśli potrebujesz
50
51
Kategoria 6.
52
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #1
53
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #2
54
3. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #3
55
Dodaj więcej wierszy jeśli potrebujesz
56
57
Kategoria 7.
58
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #1
59
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #2
60
3. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #3
61
Dodaj więcej wierszy jeśli potrebujesz
62
63
Kategoria 9.
64
1. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #1
65
2. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #2
66
3. Weryfikowalny, łatwy do zapamiętania cel #3
67
Dodaj więcej wierszy jeśli potrebujesz
68
69
70
71
Być może, kiedyś: (lista rzeczy na nieokreśloną przyszłość)
72
1. możliwy cel
73
2. możliwy do osiągnięcia cel
74
75
76
77