รายงานผลการนำส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปี 2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการนำส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
2
3
ชื่อโรงเรียนระดับที่เปิดสอนประเภทมีนักเรียนชั้น ม.6 หรือไม่การนำส่งข้อมูล
4
มีไม่มี
5
1) รร.ประเภทสามัญศึกษา
6
ร.ร.วชิรานุกูลม.1-ม.6สามัญศึกษาP1
7
รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
อนุบาล 1 - ม.6
สามัญศึกษาP1
8
รร.ธิดานุเคราะห์
อนุบาล 1 - ม.6
สามัญศึกษาP1
9
รร.พลวิทยา
อนุบาล 1 - ม.6
สามัญศึกษาP1
10
รร.แสงทองวิทยาป.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
11
รร.พัฒนาการศึกษาม.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
12
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาคารม.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
13
ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ม.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
14
ร.ร.อักษรศิริอ.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
15
รร.สตรีศึกษาอ.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
16
รร.อันซอรียะห์วิทยา
ม.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
17
รร.จริยศาสน์อิสลามม.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
18
รร.ตายุตตอลีบีนม.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
19
รร.ตายุตตอลีบาตม.1 - ม.6สามัญศึกษาP1
20
รร.ศาสน์สันติธรรมม.1 - ม.6สามัญศึกษาP
21
รร.แจ้งวิทยา
เตรียมอนุบาล - ม.6
สามัญศึกษาP1
22
รร.ดาวนายร้อยม.1 - ม.6 สามัญศึกษาP1
23
รร.มอ.วิทยานุสรณ์ม.1- ม.6สามัญศึกษาP1
24
รวมทั้งหมด17
25
26
หมายเหตุ 1 หมายถึง นำส่งข้อมูลแล้ว (เพื่อการสรุปรวม)
27
28
ติดต่อสอบถาม นายสุชาติ ซิรยานนท์ โทร 087-3990183
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
รวมทั้งหมด15
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu