Medaile_JmK_formular_zadosti.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
2
Junák – český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z.s.
3
Návrh na udělení skautského vyznamenání
4
5
A. Druh navrhovaného vyznamenání:
6
Medaile Jihomoravského kraje TGMbronzstříbrozlato
7
8
9
B. Osobní údaje navrhovaného:
10
Jméno, příjmení, tituly návrhovaného
11
Číslo střediska2)
12
Rok vstupu do Junáka2)
13
Datum narození
14
Bydliště navrhovaného:
15
Ulice
16
ObecPSČ
17
Dosavadní důležité činovnické funkce navrhovaného2):
18
oddofunkceoddofunkce
19
20
21
22
C. Identifikace předkladatele:
23
Číslo/název org. jednotky3)
24
Jméno a příjmení4)Funkce
25
Korespondenční adresa předkladatele:
26
Ulice
27
ObecPSČ
28
Schváleno radou OJ dne3)E-mail
29
Zdůvodnění návrhu: (Zdůvodnění návrhu musí vycházet z příslušného Statutu vyznamenání a musí být dostatečné a výstižné -zejména se uvádí významné zásluhy navrhovaného.)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
dnePodpis3)
45
46
47
48
D. Další dobrovolná vyjádření k návrhu (lze rozvést v příloze):
49
Jméno a příjmení:Funkce
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
E. Identifikace schvalovatele:
65
Orgán5)NáčelnictvoVýkonná radaSbor nositelůKrajská radaX
66
Číslo/název org. jednotky6)622Junák – svaz skautů a skautek ČR, Jihomoravský kraj TGM
67
Jméno a příjmení7)Funkce
68
Schváleno dne7)
69
Vyjádření k návrhu:
70
71
72
73
74
75
76
VBrnědnePodpis
77
78
79
80
F. Vyjádření udělovatele:
81
Uděluji1)VPodpis
82
Neuděluji1)
Datum
83
84
Poznámky:
85
1) Označte křížkem.
86
2) Tyto údaje jsou povinné pouze pro členy Junáka.
87
3) Vyplňte pouze, pokud je navrhovatelem organizační jednotka Junáka.
88
4) Je-li navrhovatelem organ. jednotka, pak zde uveďte jméno statutárního orgánu. V jiných případech jméno navrhovatele.
89
5) Vyplňte, pokud je navrhovatelem orgán Junáka.
90
6) Vyplňte pouze, pokud je schvalovatelem organizační jednotka Junáka.
91
7] Je-li schvalovatelem organizační jednotka, pak uveďte jméno statutárního orgánu. V jiných případech jméno navrhovatele.
92
8] Uveďte datum schválení návrhu.
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu