โนนสัง 5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCG
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงานได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาการเรียนรู้
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760292103976029239010100นิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 5บ้านดงบาก0
086-0265662
นายมีนา ลุนบับภา
5
2760276103976027639010120บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5บ้านหนองเล้าข้าว1003000010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายสังวร นามบุญลือปกติบ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสัง1.5255412456400047
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร
2.2629850801
นายสังวร นามบุญลือ
6
3760277103976027739010121บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5นิคมโคกม่วงศรีสมพร1012010000
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายชัยยุทธ อุ่นใจปกติบ้้านโนนสูงหนองสวรรค์บ้านถิ่ิ่นโนนสััง2.567134641500037
089-2732289
นายชัยยุทธ อุ่นใจ
7
4760279103976027939010122บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5บ้านหินสิ่ว10040010.501นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตปกติโสกแคนหนองหญ้าปล้องปางกู่โนนสัง2137141213108800085930868280
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
8
5760273103976027339010125บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5บ้านกุดกวางสร้อย1002101101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1บ้านถิ่ิ่น2.56365101261058986619275
นายวีระชาติ หารวาระ
9
6760274103976027439010126บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5บ้านโสกก้านเหลือง10040010.3301
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายสุทธี วรจิตรปกติบ้านโนนสูงหนองสวรรค์บ้านถิ่นโนนสัง3710779129700068
089-5769467
นายสุทธี วรจิตร
10
7โนนสังโนนสัง 5บ้านถิ่น
11
8โนนสังโนนสัง 5บ้านโนนสูงหนองสวรรค์๑๔๒๑๑๔๑๕๑๔๑๗๑๔๑๖๑๒๕๐๘๑๙๗๔๘๘๕๐
นายยุทธกล ดรอินทร์
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu