ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
2
3
КОДИ
4
Дата (рік, місяць, число)201911
5
УстановаЧеркаська спеціалізована школа I-III ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської областіза ЄДРПОУ25872451
6
ТериторіяПридніпровськийза КОАТУУ7110136400
7
Організаційно-правова форма господарюванняКомунальна організація (установа, заклад)за КОПФГ430
8
Орган державного управлінняМіністерство освіти і науки Україниза КОДУ11085
9
Вид економічної діяльностіЗагальна середня освітаза КВЕД85.31
10
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна
11
12
ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
13
за 2018 рік
14
15
Форма №2-дс
16
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
17
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
18
1234
19
ДОХОДИ
20
Доходи від обмінних операцій--
21
Бюджетні асигнування201026 671 26624 346 491
22
Доходи від надання послуг (виконання робіт)20203 397 7982 191 871
23
Доходи від продажу активів20303 285-
24
Фінансові доходи2040--
25
Інші доходи від обмінних операцій20503 7986 427
26
Усього доходів від обмінних операцій208030 076 14726 544 789
27
Доходи від необмінних операцій
28
Податкові надходження2090--
29
Неподаткові надходження2100--
30
Трансферти2110--
31
Надходження до державних цільових фондів2120--
32
Інші доходи від необмінних операцій2130315 765254 092
33
Усього доходів від необмінних операцій2170315 765254 092
34
Усього доходів220030 391 91226 798 881
35
ВИТРАТИ
36
Витрати за обмінними операціями--
37
Витрати на виконання бюджетних програм221026 878 73023 636 028
38
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)22203 595 4802 942 562
39
Витрати з продажу активів2230--
40
Фінансові витрати2240--
41
Інші витрати за обмінними операціями225014 28614 018
42
Усього витрат за обмінними операціями229030 488 49626 592 608
43
44
201900000006385092АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "ст. 1 з 3
45
Витрати за необмінними операціями
46
Трансферти2300--
47
Інші витрати за необмінними операціями2310239 265295 054
48
Усього витрат за необмінними операціями2340239 265295 054
49
Усього витрат238030 727 76126 887 662
50
Профіцит/дефіцит за звітний період2390-335 849-88 781
51
52
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
53
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
54
1234
55
Загальнодержавні функції2420--
56
Оборона2430--
57
Громадський порядок, безпека та судова влада2440--
58
Економічна діяльність2450--
59
Охорона навколишнього природного середовища2460--
60
Житлово-комунальне господарство2470--
61
Охорона здоров’я2480--
62
Духовний та фізичний розвиток2490--
63
Освіта250030 727 76126 887 662
64
Соціальний захист та соціальне забезпечення2510--
65
УСЬОГО:252030 727 76126 887 662
66
67
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
68
СтаттяКод рядкаЗагальний фондСпеціальний фонд
69
план на звітний рік
фактична сума виконання за звітний періодрізниця (графа 4 мінус графа 3)план на звітний рік із урахуванням змінфактична сума виконання за звітний періодрізниця (графа 7 мінус графа 6)
70
12345678
71
ДОХОДИ
72
Податкові надходження
2530------
73
Неподаткові надходження
2540------
74
Доходи від власності та підприємницької діяльності
2541------
75
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
2542------
76
Інші неподаткові надходження
2543------
77
Власні надходження бюджетних установ
2544------
78
Доходи від операцій з капіталом
2550------
79
Офіційні трансферти, з них:
2560------
80
від органів державного управління
2561------
81
Цільові фонди2570------
82
Надходження державних цільових фондів
2580------
83
Надходження Пенсійного фонду України
2581------
84
85
201900000006385092АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "ст. 2 з 3
86
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
2582------
87
Надходження Фонду соціального страхування України
2583------
88
Інші надходження2590------
89
Усього доходів2600------
90
ВИТРАТИ
91
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2610------
92
Використання товарів і послуг
2620------
93
Обслуговування боргових зобов’язань
2630------
94
Поточні трансферти, з них:
2640------
95
органам державного управління інших рівнів
2641------
96
Соціальне забезпечення
2650------
97
Інші поточні видатки
2660------
98
Нерозподілені видатки
2670------
99
Придбання основного капіталу
2680------
100
Капітальні трансферти, з них:
2690------