BA-képzés mintatanterv 2019-től induló BA évfolyamokra érvényes
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHI
1
Az órák online elérhetősége
2
3-éves alapszakos (BA) teológus képzés - Teológia szak
3
Lelkész specializáció
4
MINTATANTERV (2019)
5
Tantárgyalapképzés, félévekIsmeretkörök összesítése
6
123456
7
1-6. félévben kapható kredit
8
HibridTörzsanyag (KÖTELEZŐ TÁRGYAK)
9
Összesen:102 krModulok
10
100%Kutatásmódszertan3 krAlapozó modul
11
100% Szociológia 4 kr17 kr
12
100%Bevezetés a kommunikációba3 kr
13
100%Bevezetés a pszichológiába4 kr
14
100%Hitvalló keresztény identitás3 kr
15
100%Ószövetségi bevezetés és bibliasmeret 1.4 krBiblikumok
16
100%Ószövetségi bevezetés és bibliasmeret 2.4 kr40 kr
17
100%Ószövetségi bevezetés és bibliasmeret 3.4 kr
18
100%Ószövetségi írásmagyarázat 1.3 kr
19
100%Ószövetségi írásmagyarázat 2.3 kr
20
100%Újszövetségi bevezetés és bibliasmeret 1.4 kr
21
100%Újszövetségi bevezetés és bibliasmeret 2.4 kr
22
100%Újszövetségi bevezetés és bibliasmeret 3.4 kr
23
100%Az evangélumok írásmagyarázata3 kr
24
100%Újszövetségi írásmagyarázat 1.3 kr
25
100%Bibliai pneumatológia 1.2 kr
26
100%Bibliai pneumatológia 2.2 kr
27
100%Teológiai bevezetés4 krRendszeres teológia
28
100% Dogmatika. 1. (Kozmológia-Antropológia-Kriszt.-Hamart.-Szótér.)4 kr23 kr
29
100%Dogmatika. 2. (Ekkléziológia-Eszkatológia) 4 kr
30
100%Dogmatika 3. (Pneumatológia-Angelológia-Démonológia) 4 kr
31
100%Apologetika4 kr
32
100%Etika3 kr
33
50%Evangélizálás3 krGyakorlati teológia (törzsanyag)
34
100%Missio Dei3 kr6 kr
35
100%Egyetemes egyháztörténet 1.4 krEgyháztörténet
36
100%Egyetemes egyháztörténet 2.4 kr16
37
100%Magyar egyháztörténet 4 kr
38
100%A pünkösdi mozgalom története4 kr
39
Lelkész specializációKötelezően választható
40
Összesen:50 krDifferenciált szakmai ismeretek
41
50%Lelkész szakmai gyakorlat 1. (Közösségi terepgyakorlat)3 krSzakmai gyakorlat (specializáció)
42
50%Lelkész szakmai gyakorlat 2. (Katekézis a gyülekezetben)3 kr15 kr
43
50%Lelkész szakmai gyakorlat 3.(Homiletika terepgyakorlat) 3 kr
44
50%Lelkész szakmai gyakorlat 4.(Imastratégia a gyülekezetben a társadalomért)3 kr
45
50%Lelkész szakmai gyakorlat 5. (Evangélizációs alkalom tervezése és megvalósítása)3 kr
46
Lelkész elméleti szakmodul (kötelező szakmai tárgyak)
47
100%Poimenika4 krGyakorlati teológia (specializáció)
48
100%Napjaink pünkösdi és karizmatikus tendenciái2 kr35 kr
49
50%Homiletika 1.4 kr
50
50%Homiletika 2.4 kr
51
Homiletika speciális4 kr
52
100%Lelkész írásmagyarázat (1Kor 12-14, Rm 12.)2 kr
53
100%Tanítványképzés, elméleti alapok3 kr
54
100%A lelkipásztor munkája (kazuálék, liturgika)3 kr
55
100%Lelki egészség (a tekintély, a hatalom kezelése és az elszámoláshoz valamint a pénzhez való viszony)2 kr
56
100%Csoportdinamika, stratégia alkotás, cselekvési terv 2 kr
57
100%Társadalmi kapcsolatok, etikett, nonprofit finanszírozás (fundraising)2 kr
58
100%Kreatív gyülekezetvezetés a gyakorlatban3 kr
59
Szabadon választható tárgyak3 kr3 kr3 kr3 kr3 kr3 kr18 kr
60
Szakdolgozat10 kr10 kr
61
Összesen:28 kr27 kr31 kr31 kr32 kr31 kr180 kr
62
KRITÉRIUMKÖVETELMÉNYEK
63
Szigorlatok, amelyek beleszámítanak az oklevél eredményébe
64
Szentírástudományi szigorlatTeljesítésük az előtanulmányi rendnek megfelelően
65
Rendszeres teológiai szigorlat
66
Egyháztörténeti szigorlat
67
Specializáció szigorlat (Előtanulmányi rend: A specializáció elméleti szakmodul teljesítése)
68
Nappali tagozatos hallgatók részvétele a Főiskolai lelkészség szolgálatában
69
Áhítat részvétel ill. részvétel a Főiskolai lelkészség munkájában (min. 8 óra/hét) (K = kötelező)KKKKKK
70
Összes kredit180 kr
71
Végzettség: Alapszakos teológus
72
Lelkipásztor képzés - LELKIPÁSZTOR SZAKIRÁNY
73
További 2 félév gyülekezeti gyakorlat60 kr
74
Összesen:8 félév
75
Összes kredit lelkipásztor szakirányon 240 kr
76
Végzettség: Alapszakos teológus lelkipásztor szakiránnyal
Loading...