แบบสำรวจการเช่าอินเทอร์เน็ตหลังยกเลิกMOENetรอบที่1ส่งสพฐวันที่ 9 มค 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
3
**คำชี้แจง รายละเอียดในการกรอกข้อมูลตามตารางนี้เป็นการกรอกข้อมูลเพื่อสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตหลังจากที่ สพฐ. ยกเลิก MOENet รอบที่ 1 เดือนมกราคม
4
**ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ให้ข้อมูล และกรอกข้อมูลให้ตรงกับรายชื่อโรงเรียนของท่าน ข้อมูลส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2561
5
**ตัวอย่างการกรอกข้อมูลอยู่ด้านล่างสุด
6
**หากมีข้อสงสัยประสานงานโดยตรงที่ นางสาวชลธิชา กระแสศิล 098-2853650
7
ลำดับรหัส
(8 หลัก)
โรงเรียนสพป./สพม.จำนวนนักเรียนการเช่าอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จัดหาได้ความเร็ว (Mbps)ค่าเช่ารายเดือนสาเหตุที่เช่าไม่ได้โรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
8
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีความต้องการใช้ดาวเทียม
9
เช่าได้เช่าไม่ได้TOTCATCS loxinfoSamartiNETa-netasiaaccess-netasianetKSC3BBTRUEDTECAISอื่นๆ (ระบุ...........)TRUE 3G/4GDTEC 3G/4GAIS 3G/4Gอื่นๆอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวใช้โทรศัพท์อย่างเดียวใช้ทั้ง 2 รายการ
10
147032003โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารสพม. เขต 2361233Uninet 1 Link (Non Pulic IP35/15 22600มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน เช่น การติดตั้ง Server เพื่อบริหารความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมTOT 1 Link ราคา 10700 TOT 2 Link ราคา Link ล่ะ 5950 เครือข่ายเดิม
11
247012004โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาสพม. เขต 232858211Uninet20026900
12
347012013โรงเรียนโพนพิทยาคมสพม. เขต 2335611uinnet 100 Mbuninet=20,CAT=20899งบประมาณสนับสนุนค่าเช่าและค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ
13
447032002โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์สพม. เขต 231227211Uninet 1 Link (Non Pulic IP CAT=10/30 TOT= 10Mbps/512KbpsCAT=3,745 TOT=742.10อุปกรณ์เพิ่มเติมในการขยายสัญญาณเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน
14
547012007โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี จังหวัดสกลนครสพม. เขต 2330433uinnet 100 Mb901770อุปกรณ์เพิ่มเติมในการขยายสัญญาณเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน
15
647012002โรงเรียนดงมะไฟวิทยาสพม. เขต 2366311100/502,675งบประมาณสนับสนุนการขยายสัญญาณให้ครอบคุมและมีประสิทธิภาพ
16
747012009โรงเรียนโพธิแสนวิทยาสพม. เขต 2373311100/503103งบประมาณสนับสนุนค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมเครือข่ายเดิม
17
847012005โรงเรียนท่าแร่ศึกษาสพม. เขต 2355711100690งบประมาณจ่ายค่าเช่าและดูแลรักษาอุปกรณ์
18
947022017โรงเรียนแวงพิทยาคมสพม. เขต 23546113002985.3งบประมาณจ่ายค่าเช่าและดูแลรักษาอุปกรณ์
19
1047022003โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์สพม. เขต 2311584211ใช้ Uninet 100 Mb/s ฟรี45/20,35/15,40/7,18/1.810,339.25งบประมาณสนับสนุนค่าเช่าและค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆเครืือข่ายเดิม
20
1147032009โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมสพม. เขต 23151511200x210000งบประมาณจ่ายค่าเช่าและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายเดิม
21
1247022013โรงเรียนธรรมบวรวิทยาสพม. เขต 2352711ใช่ UniNet 1 IP 100 Mb/s605,810งบประมาณจ่ายค่าเช่าและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเดิม
22
1347012011โรงเรียนร่มเกล้าสพม. เขต 231323431
ใช้ Uninet 100 Mb/s
55/25,40/5, 10,4 ,35/107914งบประมาณ/อบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่่ายเดิม
23
1447032012โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาสพม. เขต 23202111100 Mbps9800งบประมาณเครือข่่ายเดิม
24
1547022008โรงเรียนภูริทัตต์วิทยาสพม. เขต 232162250/20,50/20 Mbps1861งบประมาณ
25
1647012003โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาสพม. เขต 23170211900 Mbps (300/100 3 port)18,907งบประมาณ ค่าเช่าสัญญานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายเดิม
26
1747012014โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาสพม. เขต 23547
27
1847022009โรงเรียนบะฮีวิทยาคมสพม. เขต 23243ใช้ UniNetงบประมาณ
28
1947022020โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมสพม. เขต 232451130590งบประมาณ
29
2047032015โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"สพม. เขต 2373311140 และ 504400งบประมาณ
30
2147022012โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิสพม. เขต 2312681130/59095งบประมาณ
เครือจ่ายเดิม
31
2247012010โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาสพม. เขต 2389621180/20,100/55150
32
2347022022โรงเรียนส่องดาววิทยาคมสพม. เขต 2371511503800งบประมาณเครือข่ายเดิม
33
2447022001โรงเรียนพังโคนวิทยาคมสพม. เขต 23182611uninet30/103900งบประมาณสนับสนุนเช่าเครือข่ายเน็ตเพิ่มเติม เนื่องจาก Uninet ขัดข้องใช้ไม่ได้เครือข่ายเดิม
34
2547012015โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีสพม. เขต 235411120/32500งบประมาณสนับสนุนเช่าเครือข่ายเน็ตเพิ่มเติม เนื่องจาก Uninet ขัดข้องใช้ไม่ได้เครือข่ายเดิม
35
2647022002โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาสพม. เขต 231210211ใช้ UniNet 100 Mb/s50/53800อบรมความรู้เรื่องการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้จริงในสถานศึกษา
36
2747012001โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลสพม. เขต 23401711uninet 1 gbps200/5026000
งบประมาณสนัับสนุนจัดซื้อ Gigabit L3 Switch 48 Open SFP Ports + 10GbE Uplink
37
2847032013โรงเรียนโพนงามศึกษาสพม. เขต 2389222ใช้ UniNet 100 Mb/s1005350
38
2947022021โรงเรียนสว่างแดนดินสพม. เขต 2326776312Uninet 1 IP-ROUTER 100Mbps200+30+30+30+200+200=6907,500฿ต้องการไอพี V.4 ฟิกอย่างเรงด่วน อย่างน้อย 1 ไอพีที่ไม่ต้องรีไดเรค หรือแน็ต
39
3047022015โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาสพม. เขต 2344332155Mbps/25Mbps,20Mbps/10Mbps,30/10 Mbps4,316.60งบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรู้สามารถจัดการระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนได้เครือข่ายเดิม
40
3147022005โรงเรียนลำปลาหางวิทยาสพม. เขต 2312021เอกชน100Mbps/50Mbps,50mbps/15mbps2700งบประมาณในการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าเช่ารายเดือน
41
3247032004โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีสพม. เขต 234311111uninet50/53500111-111งบประมาณในการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ต
42
3347032014โรงเรียนท่าสงครามวิทยาสพม. เขต 232981130/s6421สนับสนุุนงบประมาณ
43
3447022018โรงเรียนหนองหลวงศึกษาสพม. เขต 237521130 Mb/s631.3ใช้ทั้งสองรายการงบประมาณสนับสนุนค่าอุกรณ์เพิ่มเติมเครือข่ายเดิม
44
3547022007โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาสพม. เขต 231251140 Mbps2675
45
3647012008โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมสพม. เขต 23132822ใช้ UniNet 100 Mbps4/1 Mbps และ 20/2 Mbps1802.95อุปกรณ์เพิ่มเติมในการขยายสัญญาณเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งระบบระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และ IP สำหรับ server ซึ่งเคยได้รับจาก MoeNETเครือข่ายเดิม
46
3747022004โรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงสพม. เขต 23362
ใช้ UniNet 100 Mbps
100งบประมาณในการเพิ่มสัญญาณและความเร็วอินเทอร์เน็ต
47
3847032010โพธิ์ชัยทองพิทยาคมสพม. เขต 23235
48
3947032001โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสสพม. เขต 232576
49
4047022019โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์สพม. เขต 23548 2ใช้ UniNet 100 Mb/s1002400
50
4147022016โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพม. เขต 231749111001900
51
4247022010โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลสพม. เขต 23182
52
4347032007โรงเรียนหนองแวงวิทยาสพม. เขต 23250112572.28
53
4447012012โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมสพม. เขต 23363431
ใช้UniNet100Mb/sฟรี
tot100 (Mbps)3bb 30(Mbps)3199งบประมาณสนับสนุนเช่าเครือข่ายเน็ตเพิ่มเติม
54
4547022014โรงเรียนวาริชวิทยาสพม. เขต 232041110 Mbps590
55
4647022011โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครสพม. เขต 2379311ใช้ UniNet 2 IP 100 Mb/s2_50Mbps/7Mbps3,500
56
57
58
59
60
61
ข้อมูลตัวอย่าง
62
110010001บ้านนาดีกทม. เขต 14511101500
63
210010002บ้านปังกทม. เขต 12501ไม่มีผู้ให้บริการ1111
64
310010003บ้านน้อยกทม. เขต 1261ไม่มีผู้ให้บริการ1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu