לוח מבחנים - שכבת י'
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
לוח מבחנים רבעון א'
2
יוםתאריךת.עבריי'1י'2י'3י'4י'5אירועים
3
א1.9.2019א אלולפתיחת שנה"ל
4
ב2.9.2019ב אלול
5
ג3.9.2019ג אלול
6
ד4.9.2019ד אלול
7
ה5.9.2019ה אלול
8
ו6.9.2019ו אלול
9
שבת7.9.2019ז אלול
10
א8.9.2019ח אלול
11
ב9.9.2019ט אלול
12
ג10.9.2019י אלול
13
ד11.9.2019י"א אלול
14
ה12.9.2019י"ב אלוליום מוקד עירוני מעורבות חברתית
15
ו13.9.2019י"ג אלול
16
שבת14.9.2019י"ד אלול
17
א15.9.2019ט"ו אלול
18
ב16.9.2019ט"ז אלולהדרכה שכבתית- מעורבות חברתית
19
ג17.9.2019י"ז אלולשבתון יום בחירות
20
ד18.9.2019י"ח אלול
21
ה19.9.2019י"ט אלול
22
ו20.9.2019כ אלול
23
שבת21.9.2019כ"א אלול
24
א22.9.2019כ"ב אלול
25
ב23.9.2019כ"ג אלול
26
ג24.9.2019כ"ד אלוליום סיור לכיתת נחשון באוניברסיטה
27
ד25.9.2019כ"ה אלול
28
ה26.9.2019כ"ו אלולבחירות למועצת התלמידים + אירוע פתיחת שנה לקהילה בערב
29
ו27.9.2019כ"ז אלול
30
שבת28.9.2019כ"ח אלול
31
א29.9.2019כ"ט אלולע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנה
32
ב30.9.2019א תשריראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה
33
ג1.10.2019ב תשריראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה
34
ד2.10.2019ג תשריצום גדליהו בן אחיקם
35
ה3.10.2019ד תשריאקדמיה בתיכון
36
ו4.10.2019ה תשרי
37
שבת5.10.2019ו תשרי
38
א6.10.2019ז תשריתנ"ךתנ"ךתנךתנךתנךסמינר מועצת תלמידים עירוני
39
ב7.10.2019ח תשריסמינר מועצת תלמידים עירוני
40
ג8.10.2019ט תשריע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כ
41
ד9.10.2019י תשרייום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפור
42
ה10.10.2019י"א תשרי
43
ו11.10.2019י"ב תשרי
44
שבת12.10.2019י"ג תשרי
45
א13.10.2019י"ד תשריע. סוכותע. סוכותע. סוכותע. סוכותע. סוכות
46
ב14.10.2019ט"ו תשריסוכותסוכותסוכותסוכותסוכות
47
ג15.10.2019ט"ז תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
48
ד16.10.2019י"ז תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
49
ה17.10.2019י"ח תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
50
ו18.10.2019י"ט תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
51
שבת19.10.2019כ תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
52
א20.10.2019כ"א תשריהושענה רבההושענה רבההושענה רבההושענה רבההושענה רבה
53
ב21.10.2019כ"ב תשרישמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורה
54
ג22.10.2019כ"ג תשריאסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חג
55
ד23.10.2019כ"ד תשריסיור מגמת אומנות להרצליה - יוצאים בשעה 11:50
56
ה24.10.2019כ"ה תשריאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתביקור בבית ג'אן
57
ו25.10.2019כ"ו תשרי
58
שבת26.10.2019כ"ז תשרי
59
א27.10.2019כ"ח תשריסדנא בנושא מיניות בריאה - שעה לכל כיתה
60
ב28.10.2019כ"ט תשרימבחן אשכול אמבחן אשכול אמבחן אשכול אמבחן אשכול אמבחן אשכול איום ההתרמה של האגודה למלחמה בסרטן
61
ג29.10.2019ל תשריהרצאה לכיתת נחשון - חדשנות פורצת דרך בחקר המוח + יו"ז גנדי
62
ד30.10.2019א חשוןכיתת נחשון - הרצאה - עו"ד ששי גז
63
ה31.10.2019ב חשוןתנך הגשת עבודהתנך הגשת עבודהתנך הגשת עבודהתנך הגשת עבודהתנך הגשת עבודהיום שיא תנ"ך - אור ואהבה - עונה 2+ערב במה קטנה צעירים
64
ו1.11.2019ג חשון
65
שבת2.11.2019ד חשון
66
א3.11.2019ה חשוןאנגליתסדנא בנושא מיניות בריאה - שעה לכל כיתה
67
ב4.11.2019ו חשוןמבחן בריאותמבחן בריאותמבחן בריאותמבחן בריאותמבחן בריאותיום שיא בספורט - כיתת ברזל + מגמת רפואה - בחינה מסכמת במד"א (שעה 13:30)
68
ג5.11.2019ז חשון"איתם ולמענם" - סדנא לנחשון, 08:00 - 12:00
69
ד6.11.2019ח חשוןסמינר אומנות+סמינר מוסיקה+ מגמת צרפתית יוצאת לתיאטרון
70
ה7.11.2019ט חשוןמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהסמינר אומנות+סמינר מוסיקה
71
ו8.11.2019י חשון
72
שבת9.11.2019י"א חשון
73
א10.11.2019י"ב חשוןאשכול באשכול באשכול באשכול באשכול ביום הזיכרון ליצחק רבין+סדנא בנושא מיניות בריאה - שעה לכל כיתה
74
ב11.11.2019י"ג חשוןמגמת רפואה - מד"א (13:30)
75
ג12.11.2019י"ד חשוןהשלמהמתמטיקהתלמידיאמנותומוסיקהפשר החלומות - הרצאה לכיתת נחשון
76
ד13.11.2019ט"ו חשוןבית המשפט העליון בירושלים - כיתת נחשון
77
ה14.11.2019ט"ז חשוןיומן קריאהיומן קריאהיומן קריאהיומן קריאהיומן קריאהסיום רבעון א+ פעילות מדעי המחשב 10:0010:00-11:00
78
ו15.11.2019י"ז חשון
79
שבת16.11.2019י"ח חשון
80
לוח מבחנים רבעון ב'
81
א17.11.2019י"ט חשוןהיסטוריההיסטוריה
82
ב18.11.2019כ חשוןהיסטוריההיסטוריהמגמת רפואה מד"א
83
ג19.11.2019כ"א חשוןסימולטור -אופניים חשמליים - שעתיים לכל כיתה
84
ד20.11.2019כ"ב חשוןאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותיום שיא זה"ב
85
ה21.11.2019כ"ג חשוןמבוא לביולוגיהבית הלוחם
86
ו22.11.2019כ"ד חשון
87
שבת23.11.2019כ"ה חשון
88
א24.11.2019כ"ו חשון
89
ב25.11.2019כ"ז חשוןמבוא לביולוגיההסטוריהמבוא לביולוגיהמבוא לביולוגיהמד"א, ערב הורים
90
ג26.11.2019כ"ח חשוןמבוא לביולוגיההרצאה לכיתת נחשון -המשפט הפלילי
91
ד27.11.2019כ"ט חשוןמסע שנתי למדבר יהודה
92
ה28.11.2019ל חשוןמסע שנתי למדבר יהודה
93
ו29.11.2019א כסלו
94
שבת30.11.2019ב כסלו
95
א1.12.2019ג כסלופרויקט מחלץ קל - פיקוד העורף
96
ב2.12.2019ד כסלוסייבר פרולוגסייבר פרולוגסייבר פרולוגסייבר פרולוגסייבר פרולוגפרויקט מחלץ קל - פיקוד העורף
97
ג3.12.2019ה כסלומתמטיקה לילדי אמנות ומוסיקהפרויקט מחלץ קל - פיקוד העורף + סיור של"ח לכתה י' 1
98
ד4.12.2019ו כסלויום עיון בנושא אלכוהול בתל השומר - כיתה 1 + יו"ז - דב"ג
99
ה5.12.2019ז כסלועבריתמ ביולוגיהמ ביולוגיה
100
ו6.12.2019ח כסלו
Loading...