Mgi_DUUP_R_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFG
1
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕН+ЗИМЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (август-септември 2019)
4
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg)
5
ГРАФИК на ИЗПИТИ
6
(публикуван: 15.07.2019 | последна актуализация: .... | моля, проверявайте за промени)
7
8
I курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности
9
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
10
Психопатология и психиатрия доц.д-р Владимир Велинов61 /Ректорат29.08.1915:0016:00тест
11
Когнитивна психология доц. д-р Евдокия Христова21 /Ректорат26.08.1910:0013:00тест
12
Психология на развитието в ДЮВ – І част проф. Иван Димитров211 /бл.419.08.1914:0016:00писмен
13
Психология на личността І част гл.ас.д-р Жорж Балев61 /Ректорат26.08.1910:0012:00тест
14
Психологическо измерване І част проф.. Емилия Алексиева21 /Ректорат02.09.1916:0019:00тест
15
Клинична психология І частдоц. Поли Петкова61 /Ректорат28.08.1912:0013:00Защита на курсова работа
16
Психология на личността ІІ ч.гл.ас.д-р Ж. Балев61 /Ректорат26.08.1910:0012:00Тест
17
Психология на развитието в ДЮ възраст ІІ ч.проф. П. Калчев21 /Ректорат03.09.1910:0012:00Писмен изпит
18
Психологическо измерване ІІ ч.проф. Е. Алексиева21 /Ректорат02.09.1916:0019:00Писмен изпит
19
Клинична психология ІІ ч.доц. П. Петкова61 /Ректорат28.08.1912:0013:00Писмен изпит
20
21
II курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + I курс бакалаври, завършили психология
22
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
23
Психодиагностика на развитието в ДЮВ І частпроф. Пламен Калчев21 /Ректорат03.09.1910:0012:00тест
24
Арт-техники в ДЮВ доц. Евдокия Христоваз. 21 /Ректорат26.08.1910:0013:00Защита на курсова работа
25
Семейно консултиране гл.ас. Камелия Ханчева209 к. /бл.404.09.1913:0016:00тест
26
Родителски модели на поведение - СИПгл. ас. Жорж Балев61 /Ректорат26.08.1910:0012:00Защита на курсова работа
27
Психология на емоционалните регулации – СИПгл.ас. Людмил Денев61 /Ректорат05.09.1909:0016:00комбиниран
28
Проективни методи за диагностика на развитието в ДЮВ - СИПпроф. Емилия Алексиева21 /Ректорат02.09.1916:0019:00тест
29
Психопатология на развитието и ДЮ психиатрияпроф. Н. ПолнареваК-ка „Св. Никола“04.09.1910:0012:00Писмен
30
Психодиагностика на развитието в ДЮ възраст – ІІ проф. П. Калчев21 /Ректорат03.09.1910:0012:00Писмен изпит
31
Агресия и тормоз от връстниците проф. П. Калчев21 /Ректорат03.09.1910:0012:00Писмен изпит
32
Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението проф. И. Димитров211 / бл.419.08.1914:0016:00Писмен изпит
33
Зависимости (дрога и алкохол)д-р П. ВасилевНЦН ул. Пиротска 11719.08.1911:0013:00КИ
34
Приобщаващо образование за деца със специални образователни потребности, СИПгл.ас. А. Атанасова404 /бл.430.08.1912:3014:00Писмен изпит
35
Работа с групи 1ч., СИПгл. ас. К. Ханчева209 к. /бл.404.09.1913:0016:00Защита на курсова работа
36
Травма в развитието, СИПгл. ас. К. Ханчева209 к. /бл.404.09.1913:0016:00КИ
37
Психични проблеми на развитието в ранно детство, СИПгл. ас. В. Кръстева83 Б /Ректорат05.09.1916:0017:00Курсова работа
38
39
III курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + II курс бакалаври, завършили психология
40
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
41
Диагностика и терапия на специфичните нарушения на способността за ученегл.ас. д-р Анета Атанасова404 /бл.430.08.1912:3014:00тест
42
Мотивация за учене - СИПпроф. Памен Калчев21 /Ректорат03.09.1910:0012:00писмен
43
Професионално ориентиране и консултиране в училище - СИПпроф. Яна Мерджанова517 к. /бл.105.19.1910:0012:00писмен и устен
44
Аутизъм – психологическа оценка и терапевтична програма – СИПгл.ас.д-р Анета Атанасова404 /бл.430.08.1912:3014:00тест
45
Работа с групи – част 2 СИППетя Петровазащита на курсова работа
Loading...