คำสั่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่อง/คำสั่งDowload/Linkหมายเหตุwww.srk.ac.th
2
1
105/2561
แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันเสาร์ ที่ 26 พ.ค. 2651)Clickระบบดูแลฯ
3
2
106/2561
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561Clickสนง.บริหารทั่วไป
4
3
118/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561 (วันอังคาร ที่ 29 พ.ค. 2651)Click
5
4
106/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
Clickระบบดูแลฯ
6
5
299/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)Click
7
6
302/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
Clickงานส่งเสริมคุณธรรมฯ
8
7
308/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)Clickงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดฯ
9
8
404/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพิธีขึ้นโดมอเนกประสงค์
Clickกลุ่มงานบริหารทั่วไป
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu