ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
नमस्कार
हाम्रो समुदायको चलन अनुसार कुनै सदस्यको परिवारमा दुख तक्लित पर्दा तथा मर्दा पर्दा सहयोग गर्ने चलन भए अनुरुप अनि सोकाकुल परिवारको चाहना र आबश्यकता अनुसार सम्पूर्ण सदश्य हरुले घरको कम्तिमा £20.00 उठाई सक्दो चाडो बुझाउने चलन छ। तेसै अनुसार श्री नर कुमार लिम्बु अनि मान कुमार इवाराम का पुजनीय पिताको निधनको दुखद घडीमा (Date of Death: 10 Mar 19) कम्तिमा £20.00 सक्दो चांडो हाम्रो कम्युनिटि को बैंक मा जम्मा गरिदिनु हुन को लागि अनुरोध गरिएको थियो। एक हप्ता सम्म गरिएको अनुरोधमा निम्न लिखित व्यक्ति हरुले रकम जम्मा गर्नु भएको थियो :
4
SerNameViber ContributionReceived at Bank on
Remarks
5
1Ammar Thapa & family£20.0010-Mar-19
6
2Ashkumar Limbu & family£20.0016-Mar-19
7
3Ashok Rai & family£20.0012-Mar-19
8
4Beg Bdr Suryabangsi & family£20.0011-Mar-19
9
5Bhagan Bdr Gurung & family£20.0010-Mar-19
10
6Bhagat Thapa & family£20.0010-Mar-19
11
7Bhakta Bdr Sireng Limbu£20.0013-Mar-19
12
8Bhakta Shembu Limbu & family£20.0013-Mar-19
Cash
13
9Bhanu Sapkota & family£20.0014-Mar-19
14
10Bhim Gurung & family£20.0011-Mar-19
15
11Bhim Kala Gyawali & family£20.0014-Mar-19
16
12Binod Thapa & family£20.0011-Mar-19
17
13Birbal Rai & family£20.0011-Mar-19
18
14Bishnu / Bhumika Gurung£20.0015-Mar-19
19
15Capt Tul Bdr Gurung & family£20.0011-Mar-19
20
16Chandra Rahadi & family£20.0010-Mar-19
21
17Chhatra Bdr Sunwar & family£20.0011-Mar-19
22
18Chitra Thapa & family£20.0011-Mar-19
23
19Daulat Limbu & family£20.0012-Mar-19
24
20Debendra Rana & family£20.0010-Mar-19
25
21Dewan Rai & family£20.0011-Mar-19
26
22Dhan Bahadur Limbu & family£20.0011-Mar-19
27
23Dhan Bahadur Rai & family£20.0011-Mar-19
28
24Dilli Gurung & family£20.0019-Mar-19
29
25Dilli Kishor Rai & family£20.0014-Mar-19
30
26Do Bdr Garbuja & family£20.0010-Mar-19
31
27Ghan Thapa & family£20.0011-Mar-19
32
28Gopal Shigdel & family£20.0012-Mar-19
33
29Govind Sapkota & family£20.0010-Mar-19
34
30Gurung & Gurun£20.0015-Mar-19
35
31Harka Bdr Thumbahampe£20.0011-Mar-19
36
32Hira Sapkota & family£20.0017-Mar-19
Cash
37
33Hom Gurung & family£20.0010-Mar-19
38
34Homit Yonghang & family£20.0013-Mar-19
39
35Jas Bahadur Limbu & family£20.0010-Mar-19
40
36Kapil Khadka & family£20.0011-Mar-19
41
37Krishna Senehang & family£20.0011-Mar-19
42
38Kul Gurung & family£20.0011-Mar-19
43
39Megh Tabebung & family£20.0014-Mar-19
44
40Nabin Kmr Khimding & family£20.0013-Mar-19
Cash
45
41Nar Gurung & family£20.0011-Mar-19
46
42Naresh Nalbo & family£20.0014-Mar-19
47
43Narnarayan Limbu & family£20.0011-Mar-19
48
44Panchankarna Rai & family£20.0012-Mar-19
49
45Phan Thapa & family£20.0011-Mar-19
50
46Pharam Shrestha & family£20.0012-Mar-19
51
47Prakash Sharma & family£20.0012-Mar-19
52
48Pratiman Limbu & family£20.0013-Mar-19
53
49Prem Kandel & family£20.0011-Mar-19
54
50Prithihang Yengden£20.0011-Mar-19
55
51Mahesh/Punyamaya Mainaly£20.0018-Mar-19
56
52Purna Gurung & family£20.0010-Mar-19
57
53Purna Subba & family£20.0013-Mar-19
58
54Puru Sitaula & family£20.0011-Mar-19
59
55Rabin Rai & family£20.0014-Mar-19
60
56
Radha Devi Yonghang Limbu & family
£20.0013-Mar-19
Cash
61
57Ragunath Tamang & family£20.0011-Mar-19
62
58Rajeev Rana & family£20.0011-Mar-19
63
59Ram Limbu & family£20.0011-Mar-19
64
60Ramesh Basnet & family£20.0011-Mar-19
65
61Ran Bde Yonghang & family£20.0013-Mar-19
Cash
66
62S Thapa & family£20.0014-Mar-19
67
63Sanjaya Gurung & family£20.0010-Mar-19
68
64Santosh Rai & family£20.0010-Mar-19
69
65Siriprasad Gurung & family£20.0010-Mar-19
70
66Subhash Bhatt & family£20.0015-Mar-19
71
67Sukum Bdr Gurung & family£20.0011-Mar-19
72
68Sushil Thapa & family£20.0015-Mar-19
73
69Tara Devi Limbu & family£20.0011-Mar-19
74
70Tej Limbu Padalung & family£20.0010-Mar-19
75
71Tika Pauadel and family£20.0013-Mar-19
76
72Tilak Upadhya & family£20.0011-Mar-19
77
73Tulasi Paudel & family£20.0010-Mar-19
78
74Umesh Shrestha & family£20.0017-Mar-19
79
75Vikram Chandra Gurung£20.0010-Mar-19
80
76Devendra Khimding & family£20.0017-Mar-19
81
77Pirtha Bdr Wanem & family£20.0018-Mar-19
Cash
82
78Birjaman Limbu & familyLCC*17-Mar-19
83
79Hari Bdr Limbu & familyLCC*17-Mar-19
84
80Harka Prasad Senehang & familyLCC*17-Mar-19
85
81Khadga Dhoj Yongya & familyLCC*17-Mar-19
86
82Kul Prasad Limbu & familyLCC*17-Mar-19
87
83Lila Raj Kamang & familyLCC*17-Mar-19
88
84Lochan Limbu & familyLCC*17-Mar-19
89
85Mati Bahadur Limbu & familyLCC*17-Mar-19
90
86Padam Bdr Limbu & familyLCC*17-Mar-19
91
87Purna Kumar Kurumbang & familyLCC*17-Mar-19
92
88Ratna Bdr Kandangwa & familyLCC*17-Mar-19
93
94
*LCC = Limbu Community Contribution
95
96
97
Total collection£1,540.00
98
Piper Hire Charge for funeral service
£100.00
Cash payment on the day
99
100
NCO contribution to family£1,440.00PAID