Väestö pääasiallisen toiminnan, kansalaisuuden, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 2010