สำรวจการเปิดปิดภาคการศึกษา 60 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล
ชื่อ - นามสกุล ตัวแทนผู้รายงานข้อมูล
รหัสนักศึกษาสาขาวิชา
ชื่อโรงเรียนปฏิบัติการสอน
ตำบลอำเภอจังหวัดสังกัด
วันที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 /2560
วันที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2560
วันที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2 /2560
หมายเหตุ (กรณีมีข้อเสนอแนะ)
2
18/7/2017, 11:26:23mooann17@gmail.com
นางสาวสุรีพร บุตรชาติ
56191440225คอมพิวเตอร์บ้านเกษตรถาวรด่านกาบเชิงสุรินทร์สพป.สร310/10/20171/11/201731/3/2018
3
18/7/2017, 11:29:18
jaruwathbunsith@gmail.com
นายจารุวัฒน์ บุญสิทธิ์
56191440212คอมพิวเตอร์
บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
สลักไดเมืองสุรินทร์สุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2017
4
18/7/2017, 11:49:00
liwza_3107@hotmail.com
นางสาวขัตติยา สุวรรณ์
56191600101คหกรรมศาสตร์กันทรลักษ์วิทยาน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษสพม.2830/9/20176/11/201730/3/2018
ปฏิทินในการปิดและเปิดภาคเรียนยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของโรงเรียน
5
18/7/2017, 12:12:56
Tepprasit1994@gmail.com
นาย เทพประสิทธิ์ ชัยปัญญา
56191100130สังคมศึกษาศีขรภูมิพิสัยระแงงศีขรภูมิสรินทร์สพม.336/10/201731/10/20179/3/2018
6
18/7/2017, 12:22:54
aunaununyaluk@Gmail.com
นางสาวอัญญารักษ์ มะลิวงศ์
56182400116
คณิตควบสถิติประยุกต์
โคกหล่ามวิทยาโคกหล่ามอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษสพม.287/10/201724/10/20171/4/2018
7
18/7/2017, 12:25:07jeab9040@gmail.com
นางสาวศศิธร กระสังข์
56182400107คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านนาทุ่งผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษสพป.ศก.210/10/20171/11/201730/3/2018
8
18/7/2017, 12:31:43
theerachontumsong@gmail.com
นายธีระชล พุฒจีบ56191440118คอมพิวเตอร์บ้านกันเตรียงบ้านแร่เขวาสินรินทร์สุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201730/3/2018
9
22/7/2017, 11:55:45eyuyha@gmail.comสุมาลี สุขสนิท56191880128การประถมศึกษา
บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
สระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดสพป.รอ.210/10/20171/11/201731/3/2018
10
18/7/2017, 12:48:43huekherm@gmail.comนายพชร ฮึกเหิม57191400112คณิตศาสตร์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
กังแอนปราสาทสุรินทร์สพม.3330/9/20172/10/201731/3/2018
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
11
18/7/2017, 13:03:27
wararat.bua06@gmail.com
นางสาววรารัตน์ หอมเนียม
56191100353สังคมศึกษาบ้านโนนสูงบะท่าตูมสุรินทร์สพป.สร211/10/20171/11/20171/4/2018-
12
18/7/2017, 13:20:56
vipavee444@gmail.com
นางสาววิภาวี แหวนวงศ์
56191010244ภาษาไทยบ้านโนนสวรรค์เกาะแก้วสำโรงทาบสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/20171/4/2018
13
18/7/2017, 13:22:23
raksak.senayotee@gmail.com
รักษ์ศักดิ์ เสนาโยธี
56191020103ภาษาอังกฤษบ้านหนองบัวน้อยแกรัตนบุรีสุรินทร์สพป.สร211/10/20171/11/201731/3/2018
14
18/7/2017, 13:37:47
chanidajen1994@gmail.com
นางสาวชนิดา แสนคม56191100230สังคมศึกษาบ้านปะนอยไถงหนองเหล็กศีขรภูมิสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
15
18/7/2017, 13:50:26
Kanwara2519@outlook.co.th
กัญญ์วรา บุญเสริม56191600130คหกรรมศาสตร์บ้านโพนครกโพนครกท่าตูมสุรินทร์สพป.สร210/10/20171/11/201731/3/2018
16
18/7/2017, 13:52:39
kanan310624@gmail.com
นางสาวสุวิมล บรรลือทรัพย์
56191020124ภาษาอังกฤษแตลศิริวิทยาแตลศีขรภูมิสุรินทร์สพม.3314/10/201724/10/201731/3/2018
17
18/7/2017, 13:57:00
Pang-suwipa@hotmail.com
นางสาวสุวิภา บุญถ่าน
56191500211เกษตรศาสตร์บ้านโพนม่วงไพรขลาชุมพลบุรีสุรินทร์สพป.สร210/10/25601/11/256030/3/2561ไม่มี
18
18/7/2017, 14:12:04
ukrit_mothong@hotmail.co.th
นายอุกฤษณ์ หม้อทอง55181400150คณิตศาสตร์บ้านทัพกระบือสำโรงเมืองสุรินทร์สพป.สร111/10/25601/11/256031/3/2561
19
18/7/2017, 14:13:53
snooker.nongfoo2537@gmail.com
นางสาววนิดา แตงสุข56191500146เกษตรศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ตรวจศรีณรงค์สุรินทร์สพป.สร311/10/20171/11/20171/4/2018
20
18/7/2017, 14:34:36
phiwarinthon1994@gmail.com
นายวรินทร เหมือนนึก56191010101ภาษาไทยเมืองทีเมืองทีเมืองสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/20171/4/2017
21
18/7/2017, 14:45:19
pornthiraka@gmail.com
นางสาวพรทิรา มุฑิตาสกุล
56191880147การประถมศึกษาอนุบาลขุนหาญ(สิ)สิขุนหาญศรีสะเกษสพป.ศก411/10/20171/11/201730/3/2017
22
18/7/2017, 15:30:36aaa_tak@hotmail.com
นางสาวมลินี ขาวฤกษ์
56191100101สังคมศึกษานางรองนางรองนางรองบุรีรัมย์สพม.3210/10/201723/10/201730/3/2018
23
18/7/2017, 15:34:23
groopp1994@gmail.com
นายพีระพงษ์ อำไพพิศ56191440214คอมพิวเตอร์ช้างบุญวิทยากระโพท่าตูมสุรินทร์สพม.3310/10/20171/11/201731/3/2018
24
18/7/2017, 15:53:48
suwanna.s491@gmail.com
นางสาวสุวรรณา ศรีจุดานุ
56191960240วิทยาศาสตร์ปราสาทกังแอนปราสาทสุรินทร์สพป.สร39/10/20171/11/201730/3/2018
25
18/7/2017, 16:23:47
wa05122537@gmail.com
จินตรา สุขจิตร56191020226ภาษาอังกฤษตานีวิทยาตานีปราสาทสุรินทร์สพม.3316/5/20171/11/201731/3/2018
26
18/7/2017, 16:37:05satisuk6@gmail.com
นายสันติสุข สายกระสุน
56191500149เกษตรศาสตร์บ้านทวารไพรเมืองลีงจอมพระสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/20171/4/2018
27
18/7/2017, 16:39:11
praewpraw.1994@gmail.com
นางสาวกนกพร ล้ำเลิศ56191880101การประถมศึกษา
บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
คอโคเมืองสุรินทร์สุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
28
18/7/2017, 16:48:36
pooh4444444445@gmail.com
นายทินกร แก้วบุดดี56191400127คณิตศาสตร์สนมวิทยาคารสนมสนมสุรินทร์สพม.3311/10/20171/11/201731/3/2018
29
18/7/2017, 17:32:12
0990686008fc@gmail.com
นางสาวฐิติมา พูลทรัพย์
56191700115
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานีสพม.2922/9/201725/9/20171/4/2018
30
18/7/2017, 17:49:22500133za@gmail.comนายปรีชา นารี56191500133ค.บ.เกษตรศาสตร์โรงเรียนบ้านกันตรงบึงเขวาสินรินทร์สุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
31
18/7/2017, 18:09:18
tanyarat.wannapreute@gmail.com
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณพฤติ
56191010208ภาษาไทยบ้านดงมันคอโคเมืองสุรินทร์สุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
32
18/7/2017, 18:40:19
varapornthongkanya@gmail.com
นางสาววราภรณ์ ทองกันยา
56191600125คหกรรมศาสตร์บ้านหนองทุ่มศรีสำราญวังหินศรีสะเกษสพป.ศก110/10/25601/11/256031/3/2561
33
18/7/2017, 18:49:14
saithong2901@gmail.com
นางสาวสายทอง เมาหวล
56191010103ภาษาไทยทุ่งมนวิทยาคารสมุดปราสาทสุรินทร์สพม.3311/10/201724/10/20171/4/2018
ปฏิทินการเปิด ปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
34
18/7/2017, 20:08:04
unnaphat.2538@gmail.com
นางสาวณภัทร สิมมา56191440127ค.บ.คอมพิวเตอร์
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
กระเทียมสังขะสุรินทร์สพป.สร37/10/201730/10/201731/3/2018
35
18/7/2017, 20:27:45arida3003@gmail.com
นางสาวอาริดา ยิ่งเสมอ
55181400149คณิตศาสตร์วันเจริญสามัคคีบ้านไทรปราสาทสุรินทร์สพป.สร325/9/20171/11/201731/3/2018
ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
36
18/7/2017, 20:34:03
kwanpiyanut@gmail.com
นางสาวปิยนุช พรหมบุตร
56191100325สังคมศึกษา
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กังแอนปราสาทสุรินทร์สพป.สร311/10/20171/11/201730/3/2018
37
19/7/2017, 8:57:51
honey.milds1995@gmail.com
นางสาวธิติยา ทองมาก
56191440221คอมพิวเตอร์
บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
หนองบัวท่าตูมสุรินทร์สพป.สร210/10/25601/11/256030/3/2561
ปฏิทินการเปิดปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
38
19/7/2017, 9:04:29
tanachai_golf130@hotmail.com
นายธนชัย ไกรจันทร์56191470130ดนตรีศึกษาบ้านละมงค์ณรงค์ศรีณรงค์สุรินทร์สพป.สร310/10/20171/11/201720/3/2018
39
19/7/2017, 9:08:25
Phongkarn1994@gmail.com
นายพงษ์การณ์ ตากใบ56191100121สังคมศึกษาบ้านคอโคคอโคเมืองสุรินทร์สพป.สร110/10/201730/10/201731/3/2018-
40
19/7/2017, 9:34:55
sunisapuinun8637@gmail.com
นางสาวสุนิษา ดวงนิล
56191880131การประถมศึกษาบ้านสมอสมอปรางค์กู่ศรีสะเกษสพป.ศก.310/10/256012/1/25604/1/2561
41
19/7/2017, 9:36:36
Titypimchsnok.123@gmail.com
นางสาวพิมชนก บุญชู56191860222การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านลำหาดทับทันสังขะสุรินทร์สพม.3310/10/20171/11/201731/3/2018
42
19/7/2017, 9:42:35
monmontira1234@gmail.com
นางสาวมนทิรา ประเจริญ
56191500118เกษตรศาสตร์บ้านเมืองแกเมืองแกท่าตูมสุรินทร์สพป.สร210/10/20171/11/201731/3/2018
43
19/7/2017, 9:42:59
Pantipkaew@gmail.com
นางสาวพรรณทิพย์ ป้องกัน
56191100333สังคมศึกษาศรีปทุมพิทยาคมหนองบัวท่าตูมสุรินทร์สพม.3310/10/20171/11/201731/3/2018
44
19/7/2017, 9:49:11
supatcha.140837@gmail.com
นางสาวสุภัชชา สุขสังวรณ์
56191860205การศึกษาปฐมวัย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว
เทพรักษาสังขะสุรินทร์ตชด.9/10/20171/11/201731/3/2018
45
19/7/2017, 10:01:17
palmjuree.i555@gmail.com
นางสาวจามจุรี สร้อยเพ็ชร
56191440101คอมพิวเตอร์บ้านพระแก้วพระแก้วสังขะสุรินทร์สพป.สร310/10/201730/10/201730/3/2018
ปฎิทินการเปิด-ปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
46
19/7/2017, 10:18:57
koy.orathai061237@gmail.com
นางสาวอรทัย โคตสีเมือง
56191500142ค.บ.เกษตรศาสตร์
บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)
ผักไหมศีขรภูมิสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201730/3/2018
47
19/7/2017, 10:28:29
nooker.ap.2537@gmail.com
นางสาวอภินันทน์ สมพงษ์
56191100245สังคมศึกษาโกสุมวิทยาสรรค์หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคามสพม.2610/10/201730/10/201730/3/2018
48
19/7/2017, 10:40:13
kasemsanmencbr@gmail.com
นายเกษมสันต์ พรมจันทรื
ุ56191440108ค.บ.คอมพิวเตอร์บ้านสว่างโนนแดงยางศรีขรภูมิสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/201731/3/2018
49
19/7/2017, 10:39:51
matapon360@gmail.com
นาย เมธพนธ์ สุทธิโส56182500135เกษตรศาสตร์ (ควบ)บ้านโคกสะอาดคูตันกาบเชิงสุรินทร์สพป.สร311/10/20171/11/20171/4/2018-
50
19/7/2017, 10:46:27
Susriprathum@hotmail.com
ศรีปทุม เรืองสาย56191600234คหกรรมศาสตร์บ้านระกาโคกเพชรขุขันธ์ศรีสะเกษสพป.ศก39/10/20171/11/20171/4/2018
51
19/7/2017, 11:14:14
tongtalingping@gmail.com
นางสาวงามวรรณ บุญการุณ
56191860232การศึกษาปฐมวัยบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)เฉนียงเมืองสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/201731/3/2018
52
19/7/2017, 11:46:14
sarawut.pakwised@gmail.com
นายศราวุฒิ ปากวิเศษ56191890201พลศึกษาท่าศิลาเมืองแกท่าตูมสุรินทร์สพป.สร211/10/20171/11/201731/3/2017
53
19/7/2017, 12:30:03
leejinkipeeporattana@gmail.com
นางสาวรัตนา แหลมประโคน
56191010131ภาษาไทย
บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ชุมแสงจอมพระสุรินทร์สพป.สร116/5/20171/11/201731/3/2018
การปิดเปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
54
19/7/2017, 12:38:24
suthawee.pun@hotmail.com
นายสุธาวี เจริญศิริ56191440325คอมพิวเตอร์โคกอารักษ์กาเกาะเมืองสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/20171/4/2018
55
19/7/2017, 12:46:01
aomnothavelove@gmail.com
นางสาวบุญล้อม บุญจันทร์
56191410107เคมีบึงมะลูวิทยาบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษสพม. 2811/10/201716/10/201712/3/2018
56
19/7/2017, 12:57:53
Sudapornpatthawal@gmail.com
นางสาวสุดาพร ปัตถวัลย์
56191420137ชีววิทยาแกศึกษาพัฒนาแกรัตนบุรีสุรินทร์สพม.3310/10/20171/11/201731/3/2018
57
19/7/2017, 13:14:06
duangdaw.ko@gmail.com
นางสาวดวงดาว เขียวอ่อน
56191880232การประถมศึกษาบ้านไผ่(วันครู 2503)ไผ่รัตนบุรีสุรินทร์สพป.สร210/10/20171/11/201730/3/2018
58
19/7/2017, 13:29:06
khanitta.sq@gmail.com
นางสาวขนิษฐา ทองดี55191860159การศึกษาปฐมวัยบ้านเปรียงจารพัตศีขรภูมิสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201730/3/2018
59
19/7/2017, 13:45:32
tangmo.kitkla@gmail.com
นางสาวชนาภา คิดกล้า
56191010137ภาษาไทยบ้านแกใหญ่แกใหญ่เมืองสุรินทร์สุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
60
19/7/2017, 14:03:31
chom.kimes29@gmail.com
นางสาวสุภาวดี น้ำหวาน
56191880148การประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
ทมอปราสาทสุริทนร์สพป.สร310/10/25601/11/256031/3/2560
61
19/7/2017, 14:39:41
joynisachon1995@gmail.com
นางสาวนิศาชล สิงจานุสงค์
56191500143ค.บ. เกษตรศาสตร์บ้านดู่ประดู่สำโรงทาบสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/201731/3/2018
62
19/7/2017, 14:53:33
noppornsangsong@hotmail.com
นายนพพร แสงสงค์56191100114สังคมศึกษาบ้านโนนเรือคำบอนสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษสพป.ศก.411/10/20171/11/201731/3/2018
63
19/7/2017, 14:54:31anawat607@gmail.comนายอนวัช อ่อนคำ56191100224สังคมศึกษาขุขันธ์ห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษสพม.2830/10/25609/11/256031/3/2561
64
19/7/2017, 15:01:39duen3860@gmail.com
นางสาวกาญจนา จิตต์คำ
56182480129ชีววิทยา (ควบ)มัธยมศรีสำเภาลูนสำเภาลูนบัวเชดสุรินทร์สพม.3311/10/20171/11/20171/4/2017
65
19/7/2017, 15:01:58maxxy.wut@gmail.com
นายวุฒิพงษ์ หนองยาง
56191420207ชีววิทยาห้วยทับทันวิทยาคมห้วยทับทันห้วยทับทันศรีษะเกษสพม. 2810/10/25601/11/25601/4/2561
66
19/7/2017, 15:26:21
fonfon260537@gmail.com
น้ำฝน พรินรัมย์56191100305สังคมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองลีง
เมืองลีงจอมพระสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201730/3/2018
67
19/7/2017, 15:47:00
porle12132536@gmail.com
นางสาวจิราภรณ์ สุภิษะ
56191440307คอมพิวเตอร์บ้านโชกใต้อู่โลกลำดวนสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
68
19/7/2017, 15:44:39
fbi2201988@gmail.com
นายเกียรติศักดิ์ จันทสุข
56191700110
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
สวงษ์วิทยาคมหัวเสือขุขันธ์ศรีสะเกษสพม. 286/10/201727/10/20173/4/2018
69
19/7/2017, 15:52:03
kamonchanok1927@gmail.com
นางสาวกมลชนก นามเขตต์
56191960203วิทยาศาสตร์อมรินทราวารีโคกยางปราสาทสุรินทร์สพป.สร310/10/25601/11/256031/3/2561
70
19/7/2017, 16:02:10
nuttlovelove@gmail.com
นายณัฐพงศ์ สายบุตร56191420238ชีววิทยา
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ท่าตูมท่าตูมสุรินทร์สพม.3310/10/201724/10/201731/3/2018
71
19/7/2017, 16:13:08
numnim_5678@hotmail.com
นางสาวปราณี บุญตะนัย
56191440329คอมพิวเตอร์บ้านหนองหินดอนแรดรัตนบุรีสุรินทร์สพป.สร210/10/20171/11/201730/3/2018
72
19/7/2017, 16:48:15bewjoopjip@gmail.com
นางสาวคเณศวรัญ กองรับ
56191600240คหกรรมศาสตร์ดมวิทยาคารดมสังขะสุรินทร์สพป.สร311/10/25601/11/256031/3/2561-
73
19/7/2017, 17:28:30
pammeepam99@gmail.com
นางสาวอาภาพร บุญแต่ง
56191880126การประถมศึกษา
ไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ไพรขลาชุมพลบุรีสุรินทร์ สพป.สร210/10/20171/11/201730/3/2018
ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
74
19/7/2017, 17:27:21prunemie@gmail.comปัทมาวดี รังสรรค์56191880212การประถมศึกษา
บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
ธาตุรัตนบุรีสุรินทร์สพป.สร29/10/20171/11/201731/3/2018
75
19/7/2017, 19:12:49
Aoum.singhasena@gmail.com
นางสาวสิวาภรณ์ จันทะเสน
56191430125ฟิสิกส์ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์สพม.3310/10/201730/11/201731/3/2018
76
19/7/2017, 19:49:21
shaiwat2009@gmail.com
นายชัยวัฒน์ เชิดศรี
56191440113คอมพิวเตอร์บ้านสลักไดสลักไดเมืองสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/201731/3/2018
77
19/7/2017, 19:50:23
PPrakanphay@gmail.com
นางสาวจิระประภา นะวะคำ
56191100221สังคมศึกษา
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษสพป.ศก416/10/20171/11/20172/3/2018
78
19/7/2017, 19:59:58
auntiga25377@gmail.com
นางสาวอัญธิกา สืบเทพ
56191860242การศึกษาปฐมวัยสตรีวิทยาสมาคมตาตุมสังขะสุรินทร์สพป.สร311/10/20171/11/20171/4/2018
79
19/7/2017, 20:27:38
paneen105@gmail.com
นางสาวกันยรัตน์ เสริมชื่อ
56191440105คอมพิวเตอร์บ้านโคกเมืองสวายเมืองสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/20171/4/2018
80
19/7/2017, 21:52:11ja_blonsky@srru.ac.thนายปัญณกร งามนุช56191440109คบ.คอมพิวเตอร์
โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
นอกเมืองเมืองสุรินทร์สพป.สร115/5/201715/5/201713/3/2018
81
19/7/2017, 22:09:51
Silueang.mek13@hotmail.com
นางสาวสมสุดา สีเหลือง
56191420114คบ.ชีววิทยา
เทศบาล๑"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
ในเมืองเมืองบุรีรัมย์มท.บร.10/10/20171/11/201731/3/2018
82
19/7/2017, 22:19:50
meuxngsnamxumaphr@gmail.com
นางสาวอุมาพร เมืองสนาม
56191100308สังคมศึกษาเมืองสุวรรณภูมิสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดสพป.รอ.210/10/20171/11/201731/3/2018
83
20/7/2017, 5:45:56nufa6255@gmail.com
นางสาวปานธิดา เทพนา
56191960225วิทยาศาสตร์บ้านหมากมี่ท่าตูมท่าตูมสุรินทร์สพป.สร210/10/20171/11/201730/3/2018
84
20/7/2017, 8:11:24
parmbo229@gmail.com
นางสาวเบญจมาศ พันธ์เพ็ง
56191860145สาขาการศึกษาปฐมวัย
ตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านโคกเเสลง
ตาเมียงพนมดงรักสุรินทร์ตชด.13/10/20171/11/201726/3/2018
85
20/7/2017, 8:57:27
pawinee.klongngam@gmail.com
นางสาวภาวินี คลองงาม
56191020208ภาษาอังกฤษบ้านปอหมันทุ่งกุลาท่าตูมสุรินทร์สพป.สร210/10/20171/11/201730/3/2018
86
20/7/2017, 8:58:53
toon8989086@gmail.com
นายกำพล จันทา56191600207คหกรรมศาสตร์ยางวิทยาคารยางศีขรภูมิสุรินทร์สพม.3310/10/201725/10/20171/4/2018
87
20/7/2017, 9:00:53
siriporn.mai111@gmail.com
นางสาวศิริพร ล้วนศิริภาพ
56191440112คอมพิวเตอร์บ้านรามรามเมืองสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
88
20/7/2017, 9:07:24
sawitree.323s@gmail.com
นางสาวสาวิตรี บุราคร
56191100323สังคมศึกษา
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
สำโรงทาบสำโรงทาบสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
89
20/7/2017, 9:11:10aonittiya6@gmail.comนางสาวนิตติยา บุญคำ56191880142การประถมศึกษาบ้านขอนแก่นหนองฮะสำโรงทาบสุรินทร์สพป.สร110/10/20171/11/201731/3/2018
90
20/7/2017, 9:16:03
nooknick120837@gmail.com
นางสาวสุทิดา บุญอะรัญ
56191100136สังคมศึกษา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
สระคูสุวรรรณภูมิร้อยเอ็ดสพม.2730/9/20171/11/20175/3/2018
91
20/7/2017, 9:26:03
penpayom586@gmail.com
นางสาวเพ็ญพะยอม หล่าบรรเทา
56191500228เกษตรศาสตร์บ้านสวายสวายเมืองสุรินทร์สพป.สร110/10/201730/10/20171/4/2018
92
20/7/2017, 9:44:42
Golfwitt601@gmail.com
นายวิทยากร อินทร์สำราญ
56182840104เคมีประโคนชัยพิทยาคมประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์สพม.3212/10/256030/10/256031/3/2561
93
20/7/2017, 10:10:38
mapong2538@gmail.com
นางสาวสิมาพร มาป้อง
56191960139วิทยาศาสตร์บ้านคาบเทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์สพป.สร111/10/25601/11/256031/3/2561-
94
20/7/2017, 11:15:31
nooker.hathai@gmail.com
นางสาวหทัยทิพย์ แก้วหอม
56191020228ภาษาอังกฤษบ้านไถงตรงนอกเมืองเมืองสุรินทร์สพป.สร111/10/25601/11/256031/3/2561
วันที่ปิดเปิดภาคเรียนเป็นไปตามระเบียบของทางโรงเรียนซึ่งในความเป็นจริงโรงเรียนจะปิดให้ก่อนล่วงหน้าประมาณวันที่ 16 มีนาคมก็จะสามารถส่งนักศึกษากลับได้
95
20/7/2017, 11:45:44
warangkana1801@gmail.com
นางสาววรางคณา งามยิ่งยืน
56191440210คอมพิวเตอร์
บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
หนองสนิทจอมพระสุรินทร์สพป.สร111/10/20171/11/20171/4/2017
96
20/7/2017, 12:21:41
tara.chmpn@gmail.com
ธาราณินทร์ ชมภูพื้น56191960204วิทยาศาสตร์วัดเขียนห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษสพป.ศก. 310/10/20171/11/201731/3/2018
97
20/7/2017, 15:52:51
attavit2020@gmail.com
นายอัตถวิชญ์ ไชยสัจ
56191700137
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
เลิงนกทาสามแยกเลิงนกทายโสธรสพม.286/10/201725/10/20179/3/2018
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศจากทางโรงเรียน
98
20/7/2017, 12:50:16
onanong240636@gmail.com
นางสาวอรอนงค์ วงค์เจริญ
55191500247เกษตรศาสตร์บ้านบุยาวกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษสพป.ศก.210/10/20171/11/201730/3/2018
99
20/7/2017, 13:06:41salakjit602@gmail.com
นางสาวสลักจิต ภูสุวรรณ
56191440125คอมพิวเตอร์หนองพระบางตลาดม่วงกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดสพป.รอ.210/10/20171/11/201731/3/2018
100
20/7/2017, 13:30:20bin15jun@gmail.com
นางสาวสุบิน ชุมจันทร์
56191010143ภาษาไทยบ้านสำโรงศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์สพป.สร211/10/20171/11/201731/3/2018
Loading...
Main menu