กิจกรรมที่ 3 ตัดต่อเพลงกับภาพนิ่ง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาห้องเลขที่เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
ไฟล์วีดีโอ
2
24/1/2019, 17:51:5363142360
ด.ช.สิรภพ เสงี่ยมศักดิ์
https://drive.google.com/open?id=1kVW_0y4go0gdxuq0JFP0qdmlEFiKfehq
ตรวจแล้ว
3
25/1/2019, 20:26:3163542364
ด.ช.อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์
https://drive.google.com/open?id=1riPBMx2SZTX-nvC-zw6C1Yi9oDuaQQ2H
ส่งไฟล์วีดีโอ
4
26/1/2019, 10:25:0062242351
ด.ช.ภูวดล พลเยี่ยม
https://drive.google.com/open?id=1DWde-SELCzfguAfoQrCGMPpnOrEmxRfv
ตรวจแล้้ว
5
11/2/2019, 14:02:536942338
ด.ญ.ทิพย์วรรณ์ ศรีคำ
https://drive.google.com/open?id=1nHS3Id9NGdI21st3G-NW8RRDWOSRhLb4
6
6
3/2/2019, 17:33:2861542344
เด็กหญิงนัทชา วงศ์พิมพ์
https://drive.google.com/open?id=1HKTElaAhiVDW6-19TGTuHDGAPbdjUZaf
8
7
4/2/2019, 13:13:2861642345
ด.ช.บรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ
https://drive.google.com/open?id=1a5o3lBpRO5rkt7ZeugbcUazhJm_ZbwmI
7
8
11/2/2019, 14:16:3761742346
ด.ญ.ปรียาภรณ์ สุทธิประภา
https://drive.google.com/open?id=1qjI0DiQykhw8jRYmEhOx9DQfBJFAtYyl
5
9
12/2/2019, 10:08:1762042349
ด.ช.พีรวิชญ์ สุนาวงค์
https://drive.google.com/open?id=1wlt6PptKIY5Eo543XCX4OkT7DYQGXcwG
เปิดไฟล์ไมไ่ด้
10
4/2/2019, 13:31:1262842357
ด.ช.ศรวุฒิ สีตะมา
https://drive.google.com/open?id=10sP25Tj4E3K0bT9UCNyY5kCd87LBeUtT
6
11
10/2/2019, 17:39:3163542364
ด.ช.อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์
https://drive.google.com/open?id=17oTjSrvx-bWzBvmw4fTSqviutjtU62o3
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu