FY5:Tiimikohtainen itsearviointi - POHJA_Peura_Hellsten
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
FY5: Pyöriminen ja gravitaatioNimi 1Nimi 2Nimi 3Nimi 4Nimi 5
2
Kurssin aikana
3
KPL1: PyörimisliikeTeht.
4
Ymmärrän käsitteen radiaani.s.13OHJEET: Merkitse oma taitotasosi taulukkoon kirjaimella (väri tulee automaattisesti)
5
Ymmärrän käsitteen kiertokulma ja osaan määrittää jonkin kappaleen kiertymän sekä asteina että radiaaneina.1-1
6
Osaan muuttaa asteet radiaaneiksi ja päinvastoin.1-2
7
Ymmärrän käsitteen pyörimisnopeus ja osaan laskea kappaleen pyörimisnopeuden.1-5aOsaan tämän niin hyvin, että pystyisin opettamaan sen kaverillenikin
8
Ymmärrän käsitteen kierrosaika ja osaan laskea kappaleen kierrosajan.1-6bKoen oivaltaneeni tämän asian
9
Ymmärrän käsitteen kulmanopeus ja osaan laskea kappaleen kulmanopeuden.1-11cLuulen ymmärtäväni tämän osittain, mutta jotain epäselvää siinä on vielä
10
Osaan muuttaa yksiköt r/min → rad/s.1-11dTarvitsen vielä harjoitusta ja aikaa tämän ymmärtämiseen
11
Hahmotan analogian etenemisliikkeen nopeuden ja kulmanopeuden välillä.s.15xTämä ei sisälly opintoihini
12
Ymmärrän käsitteen kulmakiihtyvyys ja ymmärrän analogian kiihtyvyyteen.s.21
13
Osaan tulkita (t, φ)-koordinaatistoa ja määrittää hetkellisen kulmanopeuden.1-15
14
Osaan määrittää (t, ω)-koordinaatistosta sekä kulmakiihtyvyyden että kiertokulman.1-18
15
Osaan määrittää kiertokulman tasaisesti kiihtyvästä pyörimisliikkeestä.1-23
16
*Osaan laskea pyörimisnopeuden ja kulmanopeuden soveltavasta tehtävästä.1-12*
17
*Osaan yhdistää aikaisemmin oppimaani soveltavassa tehtävässä.1-21*
18
*Osaan tulkita (t, ω)-koordinaatistoa soveltaen ja yhdistellä tietojani.1-25*
19
Ryhmätyö: Pyörimisliike
20
Polku-testi KPL1testi
21
KPL2: Ympyräliike
22
Ymmärrän eron pyörimisliikkeen ja ympyräliikkeen välillä.s.30
23
Ymmärrän käsitteiden ratanopeus ja kulmanopeus eron.2-1
24
Osaan laskea ympyräradalla olevan kappaleen ratanopeuden.2-2
25
Osaan muuttaa yksiköt (esim. r/min → rad/s) ja laskea ratanopeuden soveltaen.
2-3
26
Ymmärrän, että kappale voi olla kiihtyvässä liikkeessä vaikka ratanopeus on vakio.s.33
27
Ymmärrän käsitteen normaalikiihtyvyys ja osaan laskea kpl:een normaalikiihtyvyyden.2-6
28
Osaan soveltaa dynamiikan peruslakia (ΣF=ma) laskiessa ympäräliikkeessä olevaan kappaleeseen kohdistuvia voimia.2-6
29
Osaan laskea, pysyykö kappale tietyn kitkavoiman ansiosta ympyräradalla.2-6
30
Osaan käyttää etuliitteitä isoilla ja pienillä luvuilla ja soveltaa niitä laskutehtävässä.2-8
31
Osaan laskea renkaan etenemisnopeuden, kun kulmanopeus tiedetään.2-12
32
Osaan määrittää (t, ω)-koordinaatistosta renkaan kulkeman matkan.2-12
33
*Osaan laskea kaltevalla ympyräkaarella ajavan auton maksiminopeuden.2-10*
34
*Osaan laskea langan päässä ympyräliikkeessä olevan kappaleen nopeuden.2-11*
35
**Osaan soveltaa oppimaani monipuolisesti YO-koe-tehtävässä.2-14**
36
Muuttuva ympyräliike
37
Ymmärrän eron tangenttikiihtyvyyden ja normaalikiihtyvyyden välillä.s.40
38
Ymmärrän, että tarvitaan aina voima kappaleen pysymiseksi ympyräradalla ja tunnistan nämä voimat eri tilanteissa.2-17
39
Osaan laskea tangenttikiihtyvyyden muuttuvassa ympyräliikkeessä.2-20
40
Osaan laskea pythagoraan lauseen avulla kokonaiskiihtyvyyden sekä suorakulmaisen kolmion trigonometrian avulla suunnan.2-23
41
Ymmärrän, että gravitaatio voi myös aiheuttaa normaalikiihtyvyyden ja osaan soveltaa sitä laskutehtävässä.2-24
42
Osaan laskea tangentti- ja normaalikiihtyvyydet sekä piirtää kuvan hahmottamaan tilannetta.2-31
43
Hahmotan analogian etenemisliikkeen ja pyörimisliikkeen kaavojen välillä.s.52
44
*Osaan piirtää voimakuvion ja laskea voimat kappaleelle, joka tekee silmukan.2-26*
45
*Osaan laskea miniminopeuden kappaleelle, joka tekee silmukan.2-28*
46
**Osaan soveltaa oppimaani monipuolisesti YO-koe-tehtävässä.2-32**
47
Ryhmätyö: Ympyräliike ja kiihtyvyys
48
Polku-testi KPL2testi
49
KPL3: Jäykän kappaleen mekaniikka
50
Ymmärrän käsitteen voiman momentti ja osaan laskea sen, kun kulma on 90 astetta.3-2a
51
Ymmärrän käsitteen voiman momentti ja osaan laskea sen, kun kulma on 90 astetta.3-3
52
Ymmärrän, milloin kappale on tasapainossa pyörimisen suhteen (ΣM=0), ja osaan hyödyntää sitä laskutehtävässä.3-4
53
Ymmärrän, milloin kappale on tasapainossa pyörimisen suhteen (ΣM=0), ja osaan hyödyntää sitä laskutehtävässä.3-5
54
Ymmärrän, milloin kappale on tasapainossa pyörimisen suhteen (ΣM=0), ja osaan hyödyntää sitä laskutehtävässä.3-6
55
*Osaan laskea voiman momentin, kun kulma on eri kuin 90 astetta.3-2b*
56
*Osaan laskea momentteja tilanteissa, joissa vaikuttavia voimia on enemmän kuin kaksi.3-7*
57
Osaan määritttää laskemalla symmetrisen kappaleen painopisteen sijainnin.3-14
58
Osaan määrittää laskemalla useamman kappaleen systeemin painopisteen sijainnin.3-15
59
Ymmärrän momentin merkityksen vipuvarsissa.3-22
60
Ymmärrän kiinteän väkipyörän, liikkuvan väkipyörän ja taljan eron.3-23
61
Osaan määrittää liikkuvaan väkipyörään liittyvien voimien suuruudet ja suunnat.
3-26
62
Osaan muotoilla jäykän kappaleen tasapainoehdon etenemisen ja pyörimisen suhteen.3-27
63
Osaan soveltaa jäykän kappaleen tasapainoehtoa erilaisissa tilanteissa3-29
64
Osaan valita pyörimisakselin siten, että tasapainoehto yksinkertaistuu.3-30
65
**Osaan soveltaa oppimaani monipuolisesti3-34
66
Ryhmätyö: Tasapaino pyörimisen suhteen / Väkipyörä ja talja
67
Polku-testi KPL3testi
68
KPL4: Pyörimisliikkeen dynamiikka
69
Ymmärrän, miten pyörimis- ja ympyräliike eroavat.s. 82
70
Tiedän ja ymmärrän mikä suure vastustaa pyörimisliikkeen muutoksia.s. 83
71
Ymmärrän analogian pyörimisliikkeen ja etenemisliikkeen liikeyhtälöillä.s. 92
72
Osaan vertailla erilaisten kappaleiden hitausmomenttia ja perustella niiden avulla arkipäiväisiä ilmiöitä.4-1
73
Osaan rakentaa koejärjestelyn kappaleen hitausmomentin määrittämiseksi.4-5
74
Osaanmäärittää kappaleen hitausmomentin graafisesti.4-6
75
Tiedän ja ymmärrän pyörimisliikkeen liikeyhtälön. 4-7
76
Osaan laskea kappaleen pyörimisliikkeen energian.4-8
77
Ymmärrän, milloin kappale ei ole tasapainossa pyörimisen suhteen, ja osaan hyödyntää sitä laskutehtävässä.4-11
78
Osaan soveltaa pyörimisen liikeyhtälöä useamman voiman tilanteessa.4-13
79
Tiedän ja ymmärrän, milloin momentti tekee työtä pyörivään kappaleeseen ja osaan laskea momentin tekemän työn.4-16
80
Ymmärrän millainen suure pyörimismäärä on.s. 99
81
Osaan antaa esimerkkejä pyörimismäärän säilymisestä.4-19
82
Osaan antaa esimerkkejä pyörimismäärän säilymisestä.4-20
83
Tiedän ja ymmärrän millaisissa tilanteissa pyörimismäärä säilyy.4-23
84
Vieriminen ja rotaatioenergia
85
Osaan vertailla kappaleen vierimistä ja kappaleen pyörimistä sekä etenemistä.
4-25
86
Osaan antaa kappaleen vierimiselle ehdon.4-30
87
Osaan määrittää vierivän kappaleen mekaanisen energian ja osaan soveltaa mekaanisen energian säilymislakia vierimisessä.4-32
88
Tiedän ja ymmärrän mikä ja minkä suuntainen voima aiheuttaa kappaleen vierimisen.4-33
89
Ymmärrän millaisissa tilanteissa kannattaa käyttää pyörimisen liikeyhtälöä ja milloin mekaanisen energian säilymislakia.4-35
90
Ryhmätyö: Hitausmomentti
91
Polku-testi KPL4testi
92
KPL5: Gravitaatio
93
Tiedän ja ymmärrän millainen vuorovaikutus gravitaatiovuorovaikutus on.5-4
94
Osaan soveltaa Keplerin lakeja esimerkiksi planeettojen kiertoaikojen ratkaisemiseen Auringon ympäri.5-9
95
Osaan muotoilla Newtonin gravitaatiolain.5-12
96
Osaan soveltaa gravitaatiolakia esimerkiksi Kuun ratanopeuden ratkaisemiseksi.5-16
97
Osaan määrittää kappaleen putoamiskiihtyvyyden tietyllä korkeudella Maapallon pinnasta ja ymmärrän miten putoamiskiihtyvyys ja gravitaatiokentän voimakkuus liittyvät toisiinsa..5-13
98
*Osaan soveltaa Mekaanisen energian säilymistä gravitaatiokentässä.s. 130
99
*Tiedän mitä ovat pakonopeudet ja osaan laskea ensimmäisen pakonopeuden.s. 131
100
Ryhmätyö: Keplerin lait / Planeettojen kiertoradat