02 Пирамида (отговори)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Клеймо за времеИмейл адресРезултатНаселено място:Училище:Име и фамилияПаралелкаНомер
Пирамида наричаме тяло, на което...
Една пирамида наричаме правилна, когато...
АПОТЕМА наричаме...
Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб b равен на 6 и апотема в околната стена k равна на 4. Пълната повърхнина на пирамидата е...
Дадена е правилна четириъгълна пирамида с височина H равна на 10 и основен ръб b равен на 6. Обемът V на пирамидата е ...
Дадена е правилна ОСМОЪГЪЛНА пирамида с височина H=9, лице на пълната повърхнина S₁=159,4 и лице на околната повърхнина S=116,4. Обемът V на пирамидата е...
Дадена е правилна триъгълна пирамида с височина на основата h=5,2, височина на пирамидата H=10 и обем V=156. Основният ръб b на пирамидата е ...
Дадена е правилна ПЕТОЪГЪЛНА пирамида с основен ръб b=8, апотема в основата а=5,5 и лице на пълната повърхнина S₁= 250. Апотемата на пирамидата е...
Дадена е правилна четириъгълна пирамида с апотема k=5 и лице на околната повърхнина S=60. Ако височината H на пирамидата е 4 то обемът й V е равен на...
Дадена е правилна шестоъгълна пирамида с апотема на основата а=3,5, лице на пълната повърхнина S₁= 102 и лице на околната повърхнина S= 60. Апотемата в околната стена k е равна на ...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...