กิจกรรมที่ 2 การออกแบบฉากหลัง/พื้นหลัง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ห้อง
เลขที่
เลขประจำตัวนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ไฟล์ Scratch 2
ไฟล์รูปภาพระบบชื่อวัตถุ 5 อย่าง
คะแนน 10 คะแนน
2
15/2/2019, 13:06:3151240817ชาญชัย ยุวะบุตร
https://drive.google.com/open?id=1QtshyeWE1OCasSqR0WFfQ4wqcSB8KdGa
https://drive.google.com/open?id=1r7Q6dBr49gXl3-4pmWne8J--E8OKndP7
ภูเขา ควาย นก ก้อนเมฆ ก้อนหิน
3
15/2/2019, 13:08:2031640732
นางสาวพรพรรษา ธนาคุณ
https://drive.google.com/open?id=16PdSYh4fK3bJ9A2fcWmbLcQvVTkRXeW2
https://drive.google.com/open?id=1-a5kP_VNXJTvVLTM3gzkrlNVmb00CDe9
ก้อนหิน หญ้า บ่อน้ำ ภูเขา ท้องฟ้า
4
15/2/2019, 13:23:1433842106
นางสาว มุธิฏา เกษียร
https://drive.google.com/open?id=1Ni8LpHbwqGKQ4zkGDZhmmUHxdxXhMR3h
https://drive.google.com/open?id=1UAJ2eE19Lma1ZTKOFw12F8sO7ucA3z0q
พระอาทิตย์ ท้องฟ้า นก บ้าน ภูเขา
5
15/2/2019, 13:28:1153842112
นายทรงสุทรรศน์ ปัญญะศรี
https://drive.google.com/open?id=1xIFCK2P9yfCGYlLAUZ6Jsf6-dgf0Krnq
ภูเขา ท้องฟ้า หญ้า ดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์
6
15/2/2019, 14:15:1641540776
นายนิติภูมิ ป้องเพชร
https://drive.google.com/open?id=11ydSOUMfT6s9m_FZE-PrXRnGqaGu05mH
https://drive.google.com/open?id=158X9iY13ju2mDLA-Y1X-nzL1HBhwLbMw
1.กระบองเพชร 2.ทราย 3.ภูเขา 4.ท้องฟ้า 5.ดาบ
7
15/2/2019, 14:15:2942240783นาย พชร จันทร์ไทย
https://drive.google.com/open?id=1AdXSEN9TEUorORBFXKkzE7OXgOVRNGE2
https://drive.google.com/open?id=1bvl-bQaNC4MjzdMYQ7a-PWXJrM3nCxt-
หิมะ,บ้าน,ก้อนเมฆ,ลูกอม,ประตูบ้าน
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu