תכנון שנתי תשעט
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
גורם מנהל=>תהילה מויאלתהילה מויאל / מזל ממןחגית אריאל / אפרת צדרבויםחגית כהרוןשרה לוי / דיצה כלאף
2
חדשיוםתאריךפעילות מוריםפעילות חברתיתט'י'י"אי"ביוםצוות סיוע מתכונות
172
ראשוןי"ב2/17/2019הסטוריה תושבעמתמטיקה-אוריראשון
173
שניי"ג2/18/2019יואב אמיר -ליצן רפואישיעור היכרות סיירות?שני
174
שלישיי"ד2/19/2019לשוןשלישי
175
רביעיט"ו2/20/2019ארץארץ, שיעור יוגהרביעי
176
חמישיט"ז2/21/2019הפקות תאטרון יבהגשת בוקריפורט- אביגילהפקות תאטרוןחמישי
177
שישיי"ז2/22/2019שישי
178
שבתי"ח2/23/2019שבת
179
ראשוןי"ט2/24/2019צות פרט יב שרהאחראיות נקיון חוץ- ט מזל פיזיקה וירטואלית מבחן 2 12:30מבחן חוזר אזרחותראשון
180
שניכ'2/25/2019מרים גולןלשון עבריתמרוכז מחשבת שעות 1-3, מבדק חנ"ג אוהלו- 4-5שני
181
שלישיכ"א2/26/2019מחשבת. מפגש סיום אזרחות14:30 בנופי גולןשלישי
182
רביעיכ"ב2/27/2019ערב אמהות ובנות "בצנועה מתמדת"שיעור יוגהרביעי
183
חמישיכ"ג2/28/2019תורהמרוכז מחשבת שעות2-3, מבחן נ"ך 6-7חמישי
184
שישיכ"ד3/1/2019שישי
185
שבתכ"ה3/2/2019שבת
186
ראשוןכ"ו3/3/2019צות פרט יב דיצהלשון עבריתאחראיות נקיון חוץ- י אפרתמתמטיקהראשון
187
שניכ"ז3/4/2019מרים גולן- בוקר. פדגוגית יאשיחה אמא של שולמית אנקונהנביאשיעור יוגהמבחן מתמטיקה 6-7שני
188
שלישיכ"ח3/5/2019מדעים שלישי
189
רביעיכ"ט3/6/2019ביולוגיהנ"ך, תנך- שלומית מארקתנך- שלומית מארקרביעי
190
חמישיל'3/7/2019חמישי
191
אדר ב'שישיא'3/8/2019שישי
192
שבתב'3/9/2019שבת
193
ראשוןג'3/10/2019הכתרהאחראיות נקיון חוץ- ט תהילהלשון
194
שניד'3/11/2019מרים גולן- בוקר. פדגוגית י'. חינה בזמן החברתישיעור יוגהשני
195
שלישיה'3/12/2019תרגיל התגוננות ארצימתמטיקה בגרות חנ"ג מבדקיםשלישי
196
רביעיו'3/13/2019שעות 10:30-12:00 שיעורים באחריות שמיניתשיעור יוגהרביעי
197
חמישיז'3/14/2019חמישית תחפושת לאולפנה+אמפי רבניתהגשת book reportחמישי
198
שישיח'3/15/2019שבת זכורשישי
199
שבתט'3/16/2019שבת
200
ראשוןי'3/17/2019יום חסד שישיתאחראיות נקיון חוץ- י חגיתראשון
201
שניי"א3/18/2019השתלמות עם עירית ששון וצוותהפעילות 1/8 בזמן החברתיתושבע, שיעור יוגהמתכונת ביולוגיה מתוקשבתשני
202
שלישיי"ב3/19/2019תחפושות מבצע שביעיתשלישי
203
רביעיי"ג3/20/2019תענית אסתררביעי
204
חמישיי"ד3/21/2019פוריםחמישי
205
שישיט"ו3/22/2019שושן פוריםשישי
206
שבתט"ז3/23/2019שבת
207
ראשוןי"ז3/24/2019אנגליתאחראיות נקיון חוץ- יא חגיתראשון
208
שניי"ח3/25/2019התארגנות לטיול שנתימתכונת מחשבת 1שני
209
שלישיי"ט3/26/2019מרים גולן 11:00-14:00טיול שנתישלישי
210
רביעיכ'3/27/2019טיול שנתירביעי
211
חמישיכ"א3/28/2019טיול שנתיחמישי
212
שישיכ"ב3/29/2019שישי
213
שבתכ"ג3/30/2019שבת
214
ראשוןכ"ד3/31/2019אחראיות נקיון חוץ- שכבת יב / מתכונת אנגלית 1ראשון
215
שניכ"ה4/1/2019פדגוגית ט'יום סיירות?לשון עבריתשני
216
שלישיכ"ו4/2/2019מתכונת לשון 1מתכונת אזרחות 1+ בגרות חנ"ג- אוהלו- ריצהשלישי
217
רביעיכ"ז4/3/2019מבחן בנביאסיור מגמת ארץ, הגשת עבודה ביוגה נשיתביולוגיהסיור מגמת ארץ, הגשת יומן מסערביעי
218
חמישיכ"ח4/4/2019יום הורים בנות שירותסיור ארץ, הגשת יומן מסעהגשת יומן מסע. מתכונת אנגלית 1חמישי
219
שישיכ"ט4/5/2019שישי
220
ניסןשבתא'4/6/2019שבת
221
ראשוןב'4/7/2019צות פרט מורחב שכבת יבאחראיות נקיון חוץ- ט מזל / אנגליתתורהמתכונת מתמטיקה 1ראשון
222
שניג'4/8/2019מתכונת ארץשעות 1-4 מרוכז תנ"ךמתכונת מתמטיקה 1שני
223
שלישיד'4/9/2019בחירות ארציותשלישי
224
רביעיה'4/10/2019יום שכולו תורה פסח +נקיונות רביעי
225
חמישיו'4/11/2019גיבושון בנות חמתכונת אזרחות 2חמישי
226
שישיז'4/12/2019שישי
227
שבתח'4/13/2019שבת
228
ראשוןט'4/14/2019ראשון
229
שניי'4/15/2019שני
230
שלישיי"א4/16/2019שלישי
231
רביעיי"ב4/17/2019רביעי
232
חמישיי"ג4/18/2019חמישי
233
שישיי"ד4/19/2019פסחשישי
234
שבתט"ו4/20/2019חג המצותשבת
235
ראשוןט"ז4/21/2019חג המצותראשון
236
שניי"ז4/22/2019חג המצותשני
237
שלישיי"ח4/23/2019חג המצותשלישי
238
רביעיי"ט4/24/2019חג המצותרביעי
239
חמישיכ'4/25/2019חג המצותחמישי
240
שישיכ"א4/26/2019חג המצותשישי
241
שבתכ"ב4/27/2019מימונהשבת
242
ראשוןכ"ג4/28/2019מתכונת מחשבת 2ראשון
243
שניכ"ד4/29/2019אסיפת הורים כלליתיום מרוכז מחשבתשני
244
שלישיכ"ה4/30/2019מתמטיקהמתכונת מתמטיקה 2שלישי
245
רביעיכ"ו5/1/2019שעות 1-4 מרוכז תושב"עבגרות מחשבת
246
חמישיכ"ז5/2/2019יום הזיכרון לשואה ולגבורהטקס חמישיתמתכונת אנגלית 2מתכונת אנגלית 2 + יום מרוכז אזרחותחמישי
247
שישיכ"ח5/3/2019שישי
248
שבתכ"ט5/4/2019שבת
249
ראשוןל'5/5/2019צוות פרט ט מזלאחראיות נקיון חוץ- ט תהילהיום מעבדה פיזיקה וירטואלית בתל אביבמתכונת תושב"ע 1ראשון
250
איירשניא'5/6/2019שיחת הכנה ליום הזיכרוןבגרות אזרחותשני
251
שלישיב'5/7/2019מבחן מסכם מדעיםמתכונת לשון 2. בגרות פיזיקה מעבדהמתכונת אנגלית 3 (משפרות). בגרות פיזיקה מעבדהשלישי
252
רביעיג'5/8/2019יום הזיכרוןפעילות של השביעיתמתכונת לשון 2 לבנות פיזיקה רביעי
253
חמישיד'5/9/2019יום העצמאותחמישי
254
שישיה'5/10/2019שישי
255
שבתו'5/11/2019שבת
256
ראשוןז'5/12/2019צוות פרט ט תהילהלשון עבריתאחראיות נקיון חוץ- י אפרת / פיזיקה וירטואלית- מבחן 3 12:30מתכונת ספרות 1מתכונת מתמטיקה 2ראשון
257
שניח'5/13/2019יום הוריםלשון עבריתשני
258
שלישיט'5/14/2019מדעיםמתכונת מתמטיקה 3 (משפרות)מתכונת מתמטיקה 3 (משפרות)שלישי
259
רביעיי'5/15/2019יום סיירותביולוגיהמתכונת תנ"ך 1+ שלומית מארקמתכונת ארץ חיצוני 1, מתכונת תנך1- שלומית מארקרביעי
260
חמישיי"א5/16/2019בגרות אנגליתחמישי
261
שישיי"ב5/17/2019שישי
262
שבתי"ג5/18/2019שבת
263
ראשוןי"ד5/19/2019צוות פרט י חגיתאנגליתאחראיות נקיון חוץ- י חגית / אנגליתראשון
264
שניט"ו5/20/2019לימוד ללג בעומרהסטוריהבגרות מתמטיקה א'שני
265
שלישיט"ז5/21/2019שלישי
266
רביעיי"ז5/22/2019מבחן מסכם תורהמבחן מעשי יוגה 8:45-13:00מתכונת תנ"ך 2מתכונת משנה 1רביעי
267
חמישיי"ח5/23/2019ל"ג בעומרחמישי
268
שישיי"ט5/24/2019שישי
269
שבתכ'5/25/2019שבת
Loading...
Main menu