ผู้นำการพยาบาล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อพยาบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำทางการพยาบาล อำเภอนาหว้า
2
ลำดับ
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
3
1
นางบุญชอบ เสรีธรรมะพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.อูนนา093142187
4
2
นายธีติภูมิ นาวานันทกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.โคกสะอาด0878649991
5
3น.ส.อุไรรัตน์ บุญเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ดอนแดง0930704262
6
4นายพิทักษ์ โพธิโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.นาคูณใหญ่0856093620
7
5
นางชรินรัตน์ ใหญ่พงศกร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.นางัว0996462998
8
6นางรัชนี ศรีดารักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.นาคอย0619262654
9
7นายจิตติ แก้วมาลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.เหล่าพัฒนา0981011550
10
8นางศรีแพร วันนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ท่าเรือ0610191858
11
9นางศุร์ณัชยา บุนนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ดอนศาลา๐๘๓๓๓๕๓๑๑๓
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu