รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDHOPQRSTUV
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อนามสกุล
โรงเรียนเดิม (ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด)
แผนการเรียนที่ต้องการลำดับที่ 1
แผนการเรียนที่ต้องการลำดับที่ 2
2
23/3/2020, 13:08:11นางสาวขนิษฐ์นันท์ มั่งมูล
โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3
23/3/2020, 13:41:03เด็กหญิงอุษมาลุงยะแม่แตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
4
23/3/2020, 14:03:37นางสาวจิตรา ลุงสม
โรงเรียนบ้านปางไม้แดง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
5
23/3/2020, 14:05:35เด็กหญิงหิรัญ​วดี​แสงดวงโรงเนียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ธุรกิจการบิน
6
23/3/2020, 14:11:41นางสาวสุทธิ์ฤทัยเข็มพรมมา
โรงเรียน เเม่เเตง. อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
7
23/3/2020, 14:11:55นางสาวนิราวรรณปูเลอโม
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
8
23/3/2020, 14:27:12นางสาวสุนิชากว้างปิน
โรงเรียนสบเปิงวิทยา อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
9
23/3/2020, 14:50:29นางสาวน.ส.ศิริประภาบัวลอยโรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
10
23/3/2020, 14:55:22นายพัฒนพลสุขล้นทวี
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
11
23/3/2020, 15:06:23นางสาวณัฐริกาวังใจ
โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เตรียมวิศวกรรม
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
12
23/3/2020, 15:14:17เด็กชายอะสะเเซ่ลี้โรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาจีน)
13
23/3/2020, 15:15:30นายคมสันต์ปูริกา
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
14
23/3/2020, 15:19:11นายธัชพลดวงแก้ว
เชียงใหม่มัธยม 127 หมู่4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)กีฬา (มวยไทย)
15
23/3/2020, 15:20:19นางสาวดาวลุงตา
โรงเรียนบ้านปางไม้แดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
16
23/3/2020, 15:38:47นางสาวนางสาว​ ชนาพรพวงมาลัย​
โรงเรียน​สบ​เปิง​วิทยา​ อ.เเม่​เ​เ​ตง​ จ.เชียงใหม่​
ภาษา (ภาษาจีน)
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
17
23/3/2020, 15:53:34นางสาวน.ส โชติกา เลื่อนลอยโรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์กีฬา (มวยไทย)
18
23/3/2020, 15:55:09นางสาวคณิสิริดวงคำ
โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์เตรียมวิศวกรรม
19
23/3/2020, 16:09:18นางสาวรุจิราจองแก่เน๊าะโรงเรียนบ้านโป่งสาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาจีน)
20
23/3/2020, 16:23:26นายณัฐพลคำสุรินทร์
เชียงใหม่มัธยม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
21
23/3/2020, 16:23:46นายกิตติพงษ์แสงสว่าง
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
22
23/3/2020, 16:28:16เด็กหญิงประกายแก้วบุญแสนโรงเรียนสบเปิงวิทยาภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
23
23/3/2020, 16:53:08นายวีรภัทรกองมณีแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
24
23/3/2020, 16:55:01นายจิรสินสุริยา
โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จะงหวัดเชียงใหม่
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
ธุรกิจการบิน
25
23/3/2020, 17:05:26นายสายวันลุงนะ
โรวเรียนป่าจี้วังเเดงวิทยา​ อำเภอแม่แตง​ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์กีฬา (มวยไทย)
26
23/3/2020, 17:17:49นางสาวพัชรินทร์บุญเลิศแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
27
23/3/2020, 17:43:25นางสาวชฎาภรณ์แกงเขียวโรงเรียนบ้านโป่งสาทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
28
23/3/2020, 17:55:41นายยุทธนา เลาลีเชียงใหม่มัธยมภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
29
23/3/2020, 18:29:26นางสาวภภัสสรมาจันทร์
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาจีน)
30
23/3/2020, 18:47:32นางสาวศริญญาวันสนุกเชียงใหม่มัธยม อ.แม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
31
23/3/2020, 19:09:51นายรณฤทธิ์ฮุยโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดภาษา (ภาษาอังกฤษ)
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
32
23/3/2020, 19:10:00นางสาววิลาสินีจิตเย็น
โรงเรียนวัดท่าข้าม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
33
23/3/2020, 19:26:10นายสุทัศน์ลุงหลู่
โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
34
23/3/2020, 19:52:44นางสาวพนารัตน์กำแพงเงิน
โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาจีน)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
35
23/3/2020, 19:57:19นางสาวพิมพ์รภัทรหล้าเต่งเคง
โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
36
23/3/2020, 20:11:40นางสาวมะลิวัลย์แสนเหลียว
โรงเรียนวัดท่าข้าม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
37
23/3/2020, 20:28:51นายทศวรรษพันหนัก
วิทยาลเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
นวัตกรรมการจัดการเกษตรทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
38
23/3/2020, 21:19:07นายอลงกตดอยกิ่ง
โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ภาษา (ภาษาจีน)ภาษา (ภาษาจีน)
39
23/3/2020, 21:25:39นายนายสงกานต์ มีตา
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
40
23/3/2020, 22:06:11นางสาวกมลวรรณนงเยาว์
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอเเม่เเตง
จังหวัดเชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
41
23/3/2020, 23:40:33นายกุลบดีอมรสวัสดิ์ดิลก
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เตรียมวิศวกรรมธุรกิจการบิน
42
24/3/2020, 9:09:31นายบัณฑิตใชยเลิศ
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กีฬา (มวยไทย)เตรียมวิศวกรรม
43
24/3/2020, 11:04:29นายมิ่งฟ้า คูลา
โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)เตรียมวิศวกรรม
44
24/3/2020, 11:08:35นางสาวนางสาวชนากานต์ กมลเดชเลิศ
โรงเรียนบ้านโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
45
24/3/2020, 11:14:45นายยุทธกานต์เหมวิทย์
โรงเรียนเเม่เเตง อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)เตรียมวิศวกรรม
46
24/3/2020, 11:15:52เด็กหญิงเด็กหญิง นฤมล เทอะเว
โรงเรียนบ้านโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ธุรกิจการบิน
47
24/3/2020, 11:24:02นายณัฐวุฒิแสงมี่
โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)กีฬา (มวยไทย)
48
24/3/2020, 13:32:32เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยเรืองโรงเรียนแม่เเตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
49
24/3/2020, 14:08:25นายสันติภาพเข็มพรมมาเเม่แตง อ.แม่เเตง จ.เชียงใหม่วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์เตรียมวิศวกรรม
50
24/3/2020, 17:04:54นางสาวนางสาว ณัฐติกาลบุญเรือง
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาจีน)
51
24/3/2020, 17:33:02นางสาวจีราพรดวงสุริยะโรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์เตรียมวิศวกรรม
52
24/3/2020, 18:47:04นางสาวกุลธิดาอนุสารสุนทร
โรงเรียนแม่เเตง อ.แม่เเตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
53
24/3/2020, 20:13:42นายทินกฤตชัยเเซ่ย่าง
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
54
24/3/2020, 23:14:21นายพงษ์พิพัฒน์ลุมคำสบเปิงวิทยาภาษา (ภาษาอังกฤษ)ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
55
25/3/2020, 7:20:32เด็กหญิงปวันรัตน์ปาจิ่งโรงเรียนแม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
56
25/3/2020, 10:15:20นางสาวมะลิลา แซ่จ่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
57
25/3/2020, 19:42:50นางสาวสุพรรษาศรีมูล
โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์เตรียมวิศวกรรม
58
26/3/2020, 10:09:42นางสาว ขนิษฐาเป็งเรือน
โรงเรียนชุมชนวีดช่อเเล อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
59
26/3/2020, 12:32:37เด็กหญิงวิจิตราหย่อแฮ
โรงเรียนโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
60
26/3/2020, 19:39:08นางสาวคำผวนลุงโยงแม่แตงธุรกิจการค้าสมัยใหม่ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
61
27/3/2020, 10:08:45เด็กหญิงทิพภาพรเเซ่หยี
โรงเรียนบ้านป่าเด็ด(เวทยาสมิทธิ์)
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
62
27/3/2020, 12:37:35นายเจษฎาภรณ์อาจหาญเเม่เเตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)นวัตกรรมการจัดการเกษตร
63
27/3/2020, 14:04:56นางสาวกมลรัตน์ รักดีวัดบ้านเหล่าวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์กีฬา (มวยไทย)
64
27/3/2020, 14:54:10นางสาวอัมพิกา​สมควร
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา​ อ​ แม่แตง​ จเชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
65
27/3/2020, 15:11:09นางสาวพรสิณีศรีเรืองฤทธิ์อนุบาลสานสายใยรักภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
66
27/3/2020, 15:20:21นางสาววาธิณีวงค์คำอนุบายสานสายใยรักภาษา (ภาษาอังกฤษ)เตรียมวิศวกรรม
67
27/3/2020, 15:28:57นางสาวกชกรจันทวรรณ์แม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
68
27/3/2020, 15:36:22นางสาวรัตนประภา สวรรค์ชมภูแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
69
27/3/2020, 15:37:43นายบุญมีลุงออโรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
70
27/3/2020, 15:39:03นางสาวสุภาพรจะข่อยแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
71
27/3/2020, 15:40:57นางสาวนันทิดาดวงงามโรงเรียนแม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
72
27/3/2020, 15:42:25นางสาวเสาวณีย์แดงไฝแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
73
27/3/2020, 15:43:05นางสาวธีริศราม้ามณีโรงเรียนแม่แตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
74
27/3/2020, 15:45:16นางสาวนาตยาวงศ์เวียนโรงเรียนแม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
75
27/3/2020, 15:45:19นางสาวมูอ่องมูแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
76
27/3/2020, 15:47:30นางสาวปวันรัตน์ปาจิ่งโรงเรียนแม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
77
27/3/2020, 15:48:17นางสาวนพวรรณเปียงทาแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
78
27/3/2020, 15:50:03นายธนวัฒน์ทันใจโรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
79
27/3/2020, 15:55:41นางสาวรัตนประภา สวรรค์ชมภูโรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
80
27/3/2020, 15:58:44นางสาวจินดาอารีย์โรงเรียนแม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
81
27/3/2020, 16:18:46นางสาวปวีณาแซ่ย่างโรงเรียนแม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
82
27/3/2020, 16:20:04นายศักดิ์ดาแสนตะวันแม่แตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)นวัตกรรมการจัดการเกษตร
83
27/3/2020, 16:22:22นางสาวฐิติยาเวชสุวรรณ์โรงเรียนแม่แตงวิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
84
27/3/2020, 16:23:59นายชาญวิทย์ศรีสุวรรณ์แม่แตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)นวัตกรรมการจัดการเกษตร
85
27/3/2020, 16:25:18นายณัฐรัตน์เลาชว้างโรงเรียนแม่แตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
86
27/3/2020, 22:04:06เด็กหญิงปิยพรสินจ้างแม่แตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)ภาษา (ภาษาจีน)
87
28/3/2020, 12:30:39นายณัฐวุฒิบุญมี
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
88
28/3/2020, 13:31:43นายรัฐนันท์แก่นปันโรงเรียนแม่แตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
89
28/3/2020, 17:43:17นายเขมรัตน์ตั้งใจเจริญกุล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
90
28/3/2020, 20:38:11นายภาคภูมิราษีรร.แม่แตง อ.แม่แตง จ.แม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
91
29/3/2020, 12:57:10นายถิรวุฒิอิ่นแก้วแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)เตรียมวิศวกรรม
92
29/3/2020, 13:26:29นางสาวปรียาภรณ์เมืองพิลกศน.วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
93
29/3/2020, 16:19:12เด็กชายธิวรภาพสถิตท่าผาพัฒนา
โรงเรียนเซฟโยเซต์แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นวัตกรรมการจัดการเกษตรทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
94
31/3/2020, 10:39:31นายอัษฎาวุธตะวอเคโรงเรียนแม่แตงภาษา (ภาษาอังกฤษ)ภาษา (ภาษาจีน)
95
1/4/2020, 9:38:33นายสราวุฒิเชิดชูคุณธรรมโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)กีฬา (มวยไทย)
96
2/4/2020, 9:09:00นายอดิศรสุภันัทธพรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แมแ่จ่มทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)นวัตกรรมการจัดการเกษตร
97
3/4/2020, 21:38:00นายอนันธชาติเกตุฉัตร
โรงเรียน​ร่ำเปิงวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาษา (ภาษาอังกฤษ)นวัตกรรมการจัดการเกษตร
98
4/4/2020, 19:27:24นายเสกสรรกุลมั่งสุข
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน​ อ.แม่แตง​ จ.เชียงใหม่​
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาศตร์
สุนทรียภาพ (ศิลปะ , ดนตรี , นาฎศิลป์)
99
4/4/2020, 19:27:47เด็กชายเจษฎามูโตะ
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ภาษา (ภาษาจีน)ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
100
5/4/2020, 8:28:51นายณัฐพลสินเชาว์เเม่เเตงทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)ทักษะวิชาชีพ (ทั่วไป)
Loading...