ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Číslo projektuNázevŽadatelKontaktní osobaMísto realizaceKraj realizaceAnotace
Schválená částka
2
90-SZ-001Povidlová alej v Moravském krasuHorizont Blansko, z.s.ŠPÍŠEK, Zdeněk
Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy, 67914
Jihomoravský
Zdravotní stav švestkové aleje, rostoucí podél silnice 3. třídy č. 37363, vedoucí z Ostrova u Macochy směrem k Sloupu není nejlepší, stromy jsou již v senescentním stádiu vývoje, koruny většiny z nich jsou proschlé, často jsou poškozeny i kosterní větve a řada stromů již byla v minulosti vykácena. Přesto kostra aleje stále lemuje silnici a rozděluje úhlopříčně plošinu na dvě části. Dle dendrologického průzkumu odhaduji životnost 80 % stromů na 5 maximálně 10 let. V rámci tohoto projektu chceme vysadit 84 slivoní. Celkově pak plánujeme vysadit 400 slivoní a obnovit celou alej.
57 100,00
3
90-SZ-003Výsadba stromů u PPO ve StřeziměřiMěsto KlatovyHošek, LiborKlatovy, Střeziměř, 33901Plzeňský
V rámci projektu bude na pozemcích ppč. 951, 947 a 946 v kú. Střeziměř vysazeno 20 ks stromů dle specifikace. Na realizaci se pod záštitou města Klatovy budou podílet místní zájmové spolky - Sbor dobrovolných hasičů Střeziměř a Myslivecký spolek Střeziměř - Boudovka. Dle zájmu se budou podílet i další občané integrované obce Střeziměř. Vlastní výsadba bude provedena na hraně ochranného příkopu, který byl v letech 2015-2016 vybudován v rámci pozemkových úprav jako součást komplexu protipovodňového opatření.
49 415,00
4
90-SZ-004Ovocná alej BratčiceObec BratčiceBuršík, JanBratčice, Bratčice, 66467Jihomoravský
Výsadba ovocných stromů a keřů u vycházkové stezky "Cesta vody". Jedná se o doplnění již vysazených stromů. Délka aleje cca 900 m.
46 343,00
5
90-SZ-007Lesopark VílanecObec VílanecZelená, MarcelaVílanec, Vílanec, 58835Vysočina
V letošním roce plánujeme vysadit do lokality na okraji obce Vílanec směs ovocných a listnatých stromů ve spolupráci s místními obyvateli a Sborem dobrovolných hasičů.
60 000,00
6
90-SZ-011Jedlá zahrada Černolice
Mateřské centrum Černolice z.s.
Třečková, TerezaČernolice, Černolice, 25210Středočeský
Jedlá zahrada je projektem místní komunity na úpatí Brdského hřebene. Chceme vytvořit místo společného setkávání napříč generacemi. Rádi bychom svojí činností přispěli ke kultivaci alespoň malé části krajiny, ve které žijeme. Zapojením dětí a širší veřejnosti chceme vytvořit a posílit pozitivní vztah k přírodnímu prostředí a jeho rozmanitosti v duchu permakultury. Našim cílem je seznámit zúčastněné se šetrným přístupem hospodaření v krajině.
60 000,00
7
90-SZ-013Výsadba třešňové aleje TisáSpolek pro TisouVagner, VítTisá, Tisá, 40336Ústecký
V plánu je vysadit celkem 22 třešní, z čehož budou všechny na semenných podnožích. Bude se jednat tedy o dlouhověké a houževnaté ovocné stromy. Koruna se zapěstuje ve tvaru vysokokmene. Při nákupu stromů budeme vybírat staré odrůdy třešní, které se v této lokalitě v minulosti vyskytovaly. Z důvodu výskytu jelení zvěře je třeba volit dostatečnou ochranu v podobě dvou kůlů a pletiva to výšky 180 cm. Tak, aby byly stromy dostatečně uchráněny před zvěří. Výsadba navazuje na již započatou výsadbu z podzimu 2020 (viz plán výsadby). Měla by tak propojit obydlenou část s lesem.
50 704,00
8
90-SZ-014Biocentrum Zlatá stezkaZO ČSOP KleniceVrbová, Milada
Libošovice, Malechovice, 50601
Královéhradecký
Záměrem majitelů je cca 3 ha pozemku přetvořit z konvenčně obhospodařovaného polního lánu (střídá se tu řepka, ječmen a kukuřice) na místo pro pestrou přírodu.

Výsadby stromů opticky oddělí pozemky od okolního pole a tím velký pozemek "rozbijí". Zároveň se stanou větrolamy, úkrytem a zdrojem plodů pro lidi i zvířata.

Do půdy se díky absenci pesticidů a hnojiv opět vrátí život. Ten je závislý na vodě, která zde proudí v trubkách. Ty narušíme a vodu opět dostaneme na povrch. Vzniknou tak mělká jezírka pro obojživelníky a brodivé ptáky. Odpařovaná voda bude ochlazovat okolní vzduch a znovu se
55 400,00
9
90-SZ-015
Za papír sázíme stromy - Zdislava 2021
Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.
Urbanová, VlastaZdislava, Zdislava, 46353Liberecký
Projekt je určen pro děti ZŠ a MŠ. Začíná v chráněné dílně, vyrábějící školní sešity a další papírenské výrobky způsobem šetrným k životnímu prostředí. Vedle praktické části, kdy si děti vyrobí vlastní sešit, proběhne v dílně výukový program o významu a ochraně lesa a jeho souvislosti s šetrným zacházením s papírem. Nakonec společně s dětmi sázíme stromy, takže se samy stanou spolutvůrci procesu, na jehož konci je každodenní používání papíru. Sázení stromů zanechává ve dětech hluboký zážitek, jasně si uvědomují souvislost mezi spotřebou papíru a úsilím potřebným k výsadbě a péči o stromy.
50 844,00
10
90-SZ-016Zelené Rumy
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Měcholupy
Pícka, Jan
Měcholupy, Měcholupy, 33551
Plzeňský
Zazeleníme vyprahlé návrší Rumy cca 150 m severozápadně od obce, s výhledy na Nepomuk se Zelenou Horou na jihu a Šumavu s Ostrým na západě. Místo, okolo kterého směřují kroky při procházce za ves a které chceme aby se stalo přímo cílem této procházky. V zimně odtud proháníme sáňky, na jaře odsud přichází aprílové přeháňky, na podzim odsud vane silný severák a v létě je sluníčko vypálí na troud. Chceme tomuto místu vrátit zelený háv, vysadit stromy, zadržet vodu a celkově jej v létě schladit a tím vytvořit i další zelené zázemí obci. První stromy, vypěstované doma jsme již vysadili.
27 990,00
11
90-SZ-017Komunitní sad Blatná
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Políčková, BerenikaBlatná, Blatná, 38801Jihočeský
Pomocí společných výsadeb s místními lidmi plánujeme etapově tvořit od podzimu 2021 komunitní sad na severním okraji města Blatná. Součástí sadu bude v budoucnu i rozšířená zásaková plocha, mírné rozšíření plochy stávajícího mokřadu, vytvoření přírodních herních prvků (obojí dle návrhu Arch.Evy Jeníkové) a zapojení sadu do vycházkové trasy kolem Blatné.
V první fázi-letos na podzim plánujeme kosterní výsadbu vysokokmenných stromů ve středu i na orámování sadu, které budou doplněny odrůdami nižšího vzrůstu, třiceti špičáky k přeroubování místními odrůdami (za dva roky) a bobulonosnými keři.
60 000,00
12
90-SZ-018Stromky 2021Lomík z.s.Blahovská, JanaVerušičky, Verušičky, 36452Karlovarský
Výsadba 70 ovocných stromů podél přístupových cest a dvaceti keřů v intervilánu obce Albeřice, která je částí obce Verušičky. Do projektu se dobrovolně zapojí obyvatelé obce i okolních obcí, za dozoru odborníka.
O stromky by byla následná péče, za kterou by byl zodpovědný náš spolek.
Obec byla 60 let součástí vojenského prostoru a bohužel se to podepsalo na biodiverzitě krajiny. Ovocné stromy by zvýšili biodiverzitu v krajině, kde převažuje křovinatá buřeň , udržení vody, a vzácných živočichů a ptactva v krajině. Obyvatelé se již podíleli- i finančně, na výsadbě tři malých sadů.
59 080,00
13
90-SZ-019Ovocné stromořadí k 145. výročí SDH
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Huzová
Zehnal, PavelHuzová, Huzová, 79351Olomoucký
Cílem projektu je posílení přirozené funkce krajiny a návrat původních druhů ovocných stromů. S iniciativou přichází členové SDH Huzová, kteří při příležitosti 145. výročí svého založení plánují vysadit 1 km dlouhé stromořadí ovocných stromů v místě, kde kdysi obdobná alej stála.
60 000,00
14
90-SZ-020Tvrdý sadObec BrništěKabešová, KateřinaBrniště, Hlemýždí, 47129Liberecký
Projekt s názvem "Tvrdý sad" navazuje na loňský úspěšný projekt "Obecní sad života". Jedná se o rozšíření původního sadu na vedlejším pozemku okrajové části obce Brniště - Hlemýždí. Bude se jednat o novou výsadbu, tzv. "tvrdých stromů", kam spadají různé druhy ořešáků, kaštanů a lísek. Na výsadbě se budou podílet místní spolky, zaměstnanci obce a široká veřejnost.
60 000,00
15
90-SZ-021
Výsadba nového sadu, ovocné a lipové aleje v obci Studnice
Sázíme stromy, z. ú.Jůn, PavelStudnice, Studnice, 53901Pardubický
Cíle projektu:
1) Dosadba lipové aleje svobody z roku 2018 v počtu 7 lip. Alej vede podél polní cesty, která spojuje vesnici Studnice s městem Hlinskem.
2) Výsadba švestkové a hrušňové aleje mezi obcemi Studnice a Hamry - celkem 22 stromů (11 hrušní, 11 švestek).
3) Výsadba ovocného sadu uprostřed polí nad obcí Studnice. Zde vznikne menší sad z různých druhů ovocných stromů (hrušky, švestky, třešně, jabloně) v celkovém počtu 20 stromů.
Výsadby podpoří biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny, zároveň umožní zapojení široké veřejnosti do výsadby samotné.
48 863,70
16
90-SZ-022Ovocná alejAktivní Krhanice, z. s.Strnadová, Hana
Krhanice, Dolní Požáry, 25742
Středočeský
Spolek Aktivní Krhanice se zasazuje o obnovení aleje podél historické cesty z Krhanic do Chrástu. Chceme vysadit staré původní odrůdy, které zde rostly, jsou ověřené a pro místní podmínky vhodné. Za tímto účelem jsme předběžně oslovili okrašlovací spolek v Jílovém, který nám zbylé ovocné stromy identifikuje a my se budeme snažit tyto staré odrůdy sehnat na trhu a vysadit.
Sázení a následná péče bude probíhat formou brigády lidí a podporovatelů spolku.
Chceme, aby cesta od statku k vysílači a dále do lesů byla příjemná jako kdysi a sloužila lidem.
15 740,00
17
90-SZ-024Ovocný sad na ZemánkáchHnutí BrontosaurusRexa, MartinZubří, Zubří, 75654Zlínský
Na úpatí kopce Kamenárka, v malebné krajině Beskyd bychom rádi na malém pozemku založili extenzivní sad sestávající z různých druhů vysokokmenných odrůd ovocných stromů. Pozemek sousedí s rušnou výletní trasou, která je využívána místními obyvateli. Ti zde najdou odpočinkové místo a budou se moci také sami zapojit do výsadby a péče o toto území.
11 250,00
18
90-SZ-025Selský sad Petřvald (Stromy 2021)ČSOP Studénka ZO 70/03
Cihlářová Zapletalová, Magda
Petřvald, Petřvald, 74260Moravskoslezský
Obsahem projektu je na lokální úrovni zapojit veřejnost do aktivit adaptace na změnu klimatu - vrátit do krajiny Poodří dříve zde běžný prvek – selský sad. Poblíž bývalého mlýnského náhonu mezi obcemi Petřvald a Petřvaldík bude vysazeno 100 ovocných stromů. Sad bude vysazen za účasti veřejnosti, především skautů a školáků, kteří budou rovněž mapovat výskyt zajímavých stromů v obci.
Pro obyvatele regionu bude za účasti odborného garanta projektu Ing. Ondřeje Dovaly uspořádán kurz množení, výsadby a údržby stromů lokálních a starých odrůd ovoce. Projekt bude prezentován v místních médiích.
59 800,00
19
90-SZ-026Doloplazy - výsadba zeleně V bílémObec DoloplazyBílek, MiroslavDoloplazy, Doloplazy, 78356Olomoucký
Místo realizace bylo v minulých letech postiženo kůrovcovou kalamitou a vznikla zde menší holina. Lokalita slouží jako úkryt pro zvěř a z toho důvodu byl osloven spolek místních myslivců, ti provedli návrh náhradní výsadby vhodných dřevin. Osloveni k výsadbě a spolupráci byly i další místní spolky. Následnou péči bude provádět spolek myslivců, pod vedením lesního Ing. Petra Balinta.
Hlavním cílem projektu je zvýšit zájem místních obyvatel o přírodu v místě, kde žijí.
37 077,00
20
90-SZ-027
Revitalizace bývalé skládky ve Štěpánkovicích
Sázíme stromy, z. ú.Dočkalová, Lenka
Štěpánkovice, Štěpánkovice, 74728
Moravskoslezský
Bývalá skládka je situovaná na jižním okraji obce. Záměr je revitalizovat tuto lokalitu, umožnit zde v budoucnu místním občanům volnočasové aktivity v přírodě v bezprostřední blízkosti obce. V plánu je pěší cesta, lavičky. Kromě kulturního rozměru je projekt cílen i na posílení retenční a protierozní funkci krajiny, posílení biodiverzity.
Celkem zde bude vysazeno 50 stromů (duby, javory, topoly, břízy, borovice) a 100 keřů (mix původních druhů).
58 968,00
21
90-SZ-031Stromy pro aktivní park ve Veliké VsiObec Veliká VesHantáková, Jana
Veliká Ves, Veliká Ves, 25070
Středočeský
Cílem projektu je výsadba nové aleje a stromové ohraničení budoucího veřejně přístupného volnočasového aktivního parku pro občany na okraji obce Veliká Ves. Nové stromy pomohou oddělit obec od rozlehlých zemědělských polí, pomohou s lepším zadržením vody a budou poskytovat příznivé podmínky pro vycházky a pobyt v místě, kde současně s výsadbou bude vznikat volnočasový aktivní a pobytový park.
59 800,00
22
90-SZ-032
Výsadba ovocného stromořadí v obci Trnová
Sázíme stromy, z. ú.Žemličková, KateřinaTrnová, Trnová, 33013Plzeňský
Výsadba ovocného stromořadí (45 jabloní - původní regionální odrůdy) podél polní cesty, která spojuje obce Trnová-Žilov a je hojně využívána k procházkám. Krajina je zde převážně zemědělská a velmi v ní chybí vhodné krajinné prvky - osázená plocha zvýší biodiverzitu, poskytne prostor pro živočichy, zpevní půdu, zmírní větrnou erozi a zadrží vodu v krajině. Ovocné stromy vždy měly na českém venkově naprosto zásadní krajinotvorný a sociální význam, nyní máme možnost tyto původní odrůdy do krajiny zase vracet. Výsadba proběhne se zapojením místních obyvatel, a bude tedy plnit i funkci edukativní.
30 719,00
23
90-SZ-033Tocháčkovo remízek ve KřtěnověSpolek FeelTreesChuchmová, TerezaKřtěnov, Křtěnov, 67974Jihomoravský
Výsadba hrušňové aleje odbočující z polní cesty na kopec, odkud je krásný výhled do okolní krajiny, dosadba přilehlého remízku (v současnosti 5 vzrostlých stromů). Poblíž vede turistická stezka, kterou využívají občané okolních obcí k procházkám během celého roku (pešky, na běžkách). Budou zde vybudovány lavičky v místech nejkrásnějších výhledů. Alej i remíz jsou součástí rozsáhlého systému krajinných úprav, které mají zvýšit rozmanitost krajiny a biodiverzitu.
Na výsadbě se budou podílet místní občané a členové spolku FeelTrees.
47 353,00
24
90-SZ-034Kunčické listnáčeOkrašlovací spolek KyčeraMuras, Adam
Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 73913
Moravskoslezský
V rámci projektu náš spolek ve spolupráci s obcí a širokou veřejností vysadí dvanáct stromů ve třech místních lokalitách. Tři ořešáky a jedna třešeň na "Dolním konci" v budoucnu kolemjdoucím každoročně poskytnou své plody, dub v místní části "Holubjanky" bude časem představovat významný krajinný prvek – solitér. Šest olší doplněných o další dub pak dotvoří přirozený přírodní ráz okolí kunčické vodní nádrže. Všechny tři výsadby tak společně pomohou dále zlepšovat estetický krajinný ráz Kunčic. Zapojení veřejnosti navíc pomůže ke zlepšování vztahu obyvatel k místní krajině a svému okolí.
28 900,00
25
90-SZ-035
Více stínu z více stromů, lemujících cesty domů
Obec VrchoslavicePalíšková, Adéla
Vrchoslavice, Vrchoslavice, 79827
Olomoucký
Projekt „Více stínu z více stromů, lemujících cesty domů“ chce vytvořit polní cestu na svažitém terénu na okraji obce, kde nyní přívalové deště splavují ornici do potoka, okolo zatravněné cesty vysadit ovocnou alej s tradičními druhy, pro procházky, která se napojí na síť cyklotras mikroregionu Němčicko.
Byl vybrán na základě ankety mezi občany, počítá se zapojením veřejnosti (spolků, žáků a dobrovolníků) jak ve fázi výsadby, tak v rámci následné péče. Klade důraz na roli stromů v životě lidí, ptáků i hmyzu. V rámci eko výchovy budou doplněny hmyzí domečky, ptačí budky a bidla pro dravce.
59 807,00
26
90-SZ-036Stromy napříč lány
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží
Toman, DalimilMikulčice, Těšice, 69619Jihomoravský
Ovocným stromořadím chceme propojit obec Mikulčice a břeh řeky Kyjovky. Výsadba zpestří polní krajinu a přispěje k její udržitelnosti, Poskytne také úkryty živočichům. Místním lidem nabídne možnost procházek od obce k řece a v budoucnu i příležitost nasbírat si ovoce. A také jim dá šanci zapojit se do péče o své okolí.
Projekt připravili dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus ve spolupráci s obcí Mikulčice a místními obyvateli, tak aby se do výsadby všichni zapojili a vzali toto místo za své.
57 920,00
27
90-SZ-038
Obnova stromořadí - dubová alej v Křeslicích
Křeslický spolekVolková, JitkaPraha, Křeslice, 10400Praha
Podél Dendrologické zahrady na okraji Městské části Praha-Křeslice rostla kdysi alej. Projekt má za cíl toto původní místo obnovit a oživit bezpropostřední sousedství se zahradou. Vznikne tak nové dubové stromořadí u cesty, která je zkratkou pro pěší a cyklisty právě k tomuto velmi oblíbenému a vzácnému cíli. Výsadbu plánuje Křeslický spolek, který se snaží podporovat komunitní péči o veřejný prostor. Organizátoři chtějí vytipovat další lokality a v sázení stromů za podpory místních dětí i dospělých pokračovat.
23 418,00
28
90-SZ-041
Rozšíření zeleně v areálu Aeroklubu Raná
Aeroklub Raná, z.s.Dvořáková, JanaRaná, Hrádek, 44001Ústecký
V uvažované prostoru již 9 let sázíme ovocné i listnaté stromy. Celkem jich je již asi 120ks v různém stáří. Stromy zaléváme a staráme se o jejich dobrou kondici. Vše jsme dosud zvládli vlastními silami členů. Chtěli bychom vysázet další řadu cca 25ks, z toho asi 5 ks nahradí uhynulé stromy z dřívější výsadby. V tomto prostoru je zázemí pro účastníky soustředění a závodů v Aeroklubu.
28 300,00
29
90-SZ-042Doplnění stromořadí v Zámrsku 2021Obec ZámrskKouřil, KarelZámrsk, Zámrsk, 56543Pardubický
Cílem projektu je doplnit stromy v stromořadích v jednotlivých částech obce Zámrsk, které jednak jednotlivé části obce propojují a také propojují obec s volnou krajinou.
15 873,00
30
90-SZ-043Veřejný ovocný sad Velké AlbrechticeObec Velké AlbrechticeDostál, Petr
Velké Albrechtice, Velké Albrechtice, 74291
Moravskoslezský
Účelem projektu je na lokální úrovni zapojit veřejnost do aktivit vedoucích k adaptaci na změnu klimatu a podporu obnovy diverzity, zvýšit zájem o své okolí a zvýšit povědomí o starých ovocných odrůdách a jejich přínosu. Na nevyužívaném, volně přístupném obecním pozemku bude za účasti veřejnosti, představitelů obce a místních spolků vysázen veřejný ovocný sad, celkově 48ks ovocných stromů a keřů převážně starých krajových odrůd.
V rámci realizace výsadby vysvětlí zástupci spolupracující organizace zájemcům základní principy výsadby stromů ve volné krajině včetně jejich ochrany, péče a údržby.
57 240,00
31
90-SZ-044
Výsadba 30 ks třešní v Třešňovce ve Slatiňanech
Město SlatiňanyNovotná, VeronikaSlatiňany, Slatiňany, 53821Pardubický
Třešňovka je oblíbeným odpočinkovým místem občanů i turistů. Původně zde bývala obecní pastvina, který byla později přeměněna na sady. Pastva koní je i současné době v Třešňovce zachována. V celém sadu rostou kromě třešní i jabloně, švestky a višně. Plánována je výsadba 25 ks třešní vysokokmenů ve východním cípu Třešňovky. Cíp by byl dočasně vyňat z pastevní plochy. Dále by bylo vysazeno 5 ks vysokokmenů s ochranou proti okusu na vybraných místech v pastevní ploše, pro vyzkoušení účinnosti ochran, aby bylo možné do budoucna zajistit postupnou obnovu sadu při současné pastvě koní.
15 800,00
32
90-SZ-045Lípy do PeklaMěstys ŠatovStupková, LenkaŠatov, Šatov, 67122Jihomoravský
Nadace Partnerství v Šatově v roce 2020 vysadila Alej svobody. Městys plánuje vysadit dalších 27 lip, a tím dokončit linií aleje až k viniční trati Peklo, resp. vysadit stromy po celé délce místní cesty, která se stala oblíbeným výletním místem nejen turistů, ale i místních obyvatel. Na výsadbě se budou podílet občané Šatova, zejména členové spolku ŠATOVSKÁ CHASA. Po výsadbě vybuduje městys odpočinková místa a informační tabule i ve spolupráci s firmou Znovín Znojmo a.s., který v této lokalitě vybudoval ochutnávkový stánek.
59 964,00
33
90-SZ-046Obnova zeleně na HromovceObec ChuchelnaKoublová, Lada
Chuchelna, Chuchelna, 51301
Liberecký
Obnova historické aleje na místní komunikaci zvané Hromovka. Jedná se o výsadbu stromů Arónie černé (Temnoplodec, Černý jeřáb). V současné době jsou některé stromy uhynulé a dřívější alej není souvislá. Komunikace je v majetku obce Chuchelna, Přilehlé pozemky jsou v soukromém majetku, kde se nám podařilo získat souhlasná stanoviska majitelů. jedná se o spojovací komunikaci s částí Chuchelny a částí Komárov. Tato komunikace byla v nedávných letech celkově opravena. Výsadba je v současné době naplánována v 550 m a jednalo by se o nákup 55 stromků.
44 000,00
34
90-SZ-047Dubiny fandí ovocňákůmZO ČSOP Velké PopoviceŠrailová, Eva
Velké Popovice, Dubiny, 25169
Středočeský
POZOR! ZO ČSOP Velké Popovice upozorňuje: "Výsadba stromů způsobuje závislost!" Proto i letos toužíme vysadit stromy v přírodním parku Velkopopovicko a vytvořit tím další drobný krajinotvorný prvek v podobě stromořadí. Hodnota pro přírodu i pro všechny obyvatele je vysoká.
22 200,00
35
90-SZ-049
Obnova extenzivního sadu na Jezírku a osazení náspu nové zastávky MHD
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Laštůvka, Petr
Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou (část), 64400
Jihomoravský
Obsahem projektu je dosadit stromky a keře ovocných dřevin do mezer ve starém extenzivním sadu a také osazení náspu nově vybudované zastávky MHD na jeho okraji. Sad využívá lipkové pracoviště Jezírko pro výukovou činnost a pečuje o něj. V sadu je zároveň zastavení naší lesní naučné stezky a je celoročně volně přístupný veřejnosti. Stavba zastávky zrušila původní dřevinný lem mezi sadem a silnicí - cílem projektu je tento stromově-keřový pás obnovit.
22 650,00
36
90-SZ-051Stromy na KopaniceJanúšovja, z.s.Matějek, MarekŽítková, Žítková, 68774Zlínský
Cílem projektu je založení genofondového extenzivního sadu a aleje starých odrůd bělokarpatských ovocných stromů v kontextu záchrany a obnovy areálu kulturní památky Janúšova usedlost s tradiční historickou roubenou sušírnou ovoce, dále pak posílení komunitního života kolem obnovené památky a prezentace tradičního ovocnářství a péče o krajinu na Moravských Kopanicích široké veřejnosti.
60 000,00
37
90-SZ-054Když ti něco chybí vytvoř to - II. etapaOkrašlovací spolek SlavětínHájek, LukášSlavětín, Slavětín, 43909Ústecký
Výsadba stromů podél polních cest má za cíl udržení vody v krajině, eliminaci eroze půdy a vytvoření přirozených úkrytů pro drobnou zvěř. Chceme navázat na ovocnářskou tradici, která v obci byla přerušena vykácením sadů a jejich přeměnu na pole. Při výběru odrůd se zaměříme na lokální staré odrůdy nebo odrůdy s vazbou na oblast Českého středohoří. Počítáme s možností přeroubování z genofondu, který se zachoval v zahradách starousedlíků. Širším záměrem je vytvoření procházkového okruhu kolem obce s vyhlídkou na České středohoří. I. etapu (710 m) projektu jsme zrealizovali v roce 2020.
16 284,00
38
90-SZ-055
Obnova starého ovocného sadu v Hruškách
Obec HruškyGrohmann, DominikHrušky, Hrušky, 68352Jihomoravský
Na území Hrušek se nachází starý zarostlý ovocný sad, který bychom chtěli obnovit a navázat tak na pravidelné ovocné výsadby v krajině, které realizujeme ve spolupráci s dobrovolníky Hnutí Brontosaurus a dalšími místními spolky.
22 904,00
39
90-SZ-056
Obnova jabloňového stromořadí nad Merbolticemi - I. etapa
Sousedský spolek MerbolticeHodovalová, Kateřina
Merboltice, Merboltice, 40502
Ústecký
Sousedský spolek Merboltice navazuje na předchozí výsadby se záměrem obnovy ovocného stromořadí podél hlavní komunikace. Délka celého stromořadí je cca 1,5 km. Projekt zahrnuje výsadbu, odstranění náletů a odborné ošetření stávajících stromů. Vzhledem k náročnosti bude projekt rozfázován na 4 až 5 etap. V I. etapě bude obnovena část stromořadí u vesnice v délce 300 m. Bude vysazeno 23 jabloní především starých odrůd, které se v této oblasti tradičně sázely. Realizace bude provedena pod odborným vedením s důrazem na kvalitu výsadbového materiálu a ochranu stromů proti okusu.
46 600,00
40
90-SZ-057
OBNOVA OVOCNÉHO STROMOŘADÍ LEDCE - ŠTERNBERK - II.etapa
PROLEDCE! z.s.Grohová, KateřinaLedce, Ledce, 27305Středočeský
Výsadba ovocného stromořadí mezi částmi obce, obcí Ledce a bývalými lázněmi Šternberk, je volným pokračováním výsadby, která započala díky nadaci Partnerství a jejím partnerům před dvěma lety. Letos bychom chtěli v projektu, který sklidil úspěch u občanů a letos i první ovoce, pokračovat.
Výsadba probíhá v místech původního ovocného stromořadí, z nějž se do dnešní doby zachovalo pouze torzo. Rádi bychom tak do krajiny vrátili stromořadí, které v krajině poskytuje stín, udržuje vláhu a ptákům poskytuje přirozené a bezpečnější útočiště.
42 525,00
41
90-SZ-058Radákova cestaObec MoravanyLouženská, LadaMoravany, Platěnice, 53002Pardubický
Jedná se o obecní cestu lemovanou z obou stran stromy a keři. Tuto cestu využívají obyvatelé i okolních vesnic k vycházkám do přírody. Cesta je vhodná i pro cyklisty, lze ji využít i pro sportovní aktivity dětí i dospělých.
Z původní aleje zbyly dožilé stromy, některé byly již vykáceny. Na uvolněná místa plánujeme novou výsadbu původních ovocných a listnatých stromů.
50 000,00
42
90-SZ-059Stromořadí u IzidoraMěsto Sedlec-PrčicePištěková, Jana
Sedlec-Prčice, Sedlec, 25791
Středočeský
Výsadba 18 ovocných a 2 okrasných stromů podél obecní cesty a naučné stezky "Od vítkovské růže k zázračnému prameni".
27 800,00
43
90-SZ-061Luční sadPOHODÁŘI VSKHBočková, RomanaHůry, Hůry, 37371Jihočeský
Záměrem projektu je vybudovat luční sad s tradičními odrůdami ovocných stromů (vysokokmeny), které budou plnit enviromentální funkci: zadržování vody v krajině, větší koruny budou znamenat více potravy pro včely, úkryt pro ptáky a drobné živočichy, dále funkci sociální: sad bude volně přístupný pro veřejnost, navazovat na a naučnou stezku člověk a krajina – počítá se zde s umístěním informačních tabule, dále prostor bude využívat několik neziskových organizací (Př.:Rodinné centrum Rozárka, Ekocentrum Aristotelés O.p.s. a POHODÁŘI VSKH) pro své volnočasové aktivity vč. následný sběr plodů.
56 784,00
44
90-SZ-062
Dosadba Kyjovské a Hornodvorské cesty
Spolek HořepnickoKaňková, MartinaHořepník, Hořepník, 39421Vysočina
Cesty mezi Hořepníkem, Horním Dvorem a Kyjovem jsou jedny z mála cest, které se nám zachovali v původním stavu. V jejich okolí byly vysázeny ovocné stromy, které však nejsou udržovány, v průběhu let zestárly, některé uschly, jiné byly zničené vlivem větru. Naším cílem je nahradit uschlé a zničené stromy tak, aby si cesty zachovaly svůj charakter a mohly nadále plnit svou funkci - především tvorbu přirozeného prostředí volně žijícím živočichům a zadržení vláhy v krajině. Tuto akci budeme pořádat ve spolupráci se školou (v případě klidné epidemiologické situace), obcí a veřejností.
32 834,50
45
90-SZ-064Výsadba kolem polní cestyObec KřižanoviceŠedivý, Kamil
Křižanovice, Křižanovice, 68501
Jihomoravský
Výsadba ovocných stromů podél obecní polní cesty v rámci společných zařízení po KPÚ. Projekt má za cíl vysadit 21 ks ovocných stromů vedle obecní polní cesty, které budou působit protierozně a budou zlepšovat biodiverzitu v intenzivně obhospodařované krajině. Zárověň budou spojovat dvě lokální biocentra a zajistí stín, občerstvení případným kolemjdoucím.
37 600,00
46
90-SZ-065Stromořadí u Kašparova křížku
Myslivecké sdružení ,,Liška" Košice z.s.
Dvořák, MilošKošice, Košice, 39117Jihočeský
Karel Salus, významný včelař a tehdejší řídící učitel Košic, organizoval v letech 1905-1922 takzvané stromkové slavnosti. Během svého působení zasadil, za pomoci svých žáků, v okolí bezmála 200 stromků. V duchu Salusových slavností bychom v letošním roce obnovili a osadili historicky doloženou polní cestu, která dnes končí u Kašparova křížku. První část bude tvořena lípami, které navážou na původní dvě dominantní u zastavení. Nový úsek polní cesty doplní řada Dubů zimních.
60 000,00
47
90-SZ-067Stromy pro ekovesnici Pěčkovice
Sociální družstvo Zeměsouznění
Mertová, IvanaBochov, Kozlov, 36471Karlovarský
Výsadba stromů a keřů v nově vznikající ekovesnici na místě zaniklé obce Pěčkovice.
39 444,00
48
90-SZ-068Výsadba vysokokmenných třešníObec Podhořany u RonovaŠtěpánková, Lenka
Podhořany u Ronova, Podhořany u Ronova (část), 53841
Pardubický
Chceme vysázet alej vysokokmenných třešní podél polní cesty, kterou využívají k procházkám především maminky s malými dětmi.
45 000,00
49
90-SZ-069Ovocné stromy pro LesnouHnutí BrontosaurusToman, DalimilBrno, Lesná, 63800Jihomoravský
Že je sídliště Lesná ve své kategorii unikátem právě díky zeleni, je známý fakt. Poněkud ve stínu slavné Čertovy rokle však zůstává další fenomén, významný především v prvních letech existence sídliště. Ovocné sady zde rostly desítky let před vznikem jeho vznikem. Dnes tu vidíme jejich pozůstatky, které bychom chtěli výsadbami ovocných stromů postupně obnovit.
Největší část výsadby MČ Brno - sever ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus bude proto směřovat na pozemek starého ovocného sadu. Doplňkově pak chceme dosázet několik solitérních ovocných stromů na další obecní pozemky na Lesné
35 030,00
50
90-SZ-070
Dosadba aleje polní cesty k zpřístupnění lesních pozemků
Obec VohančiceŠústal, Petr
Vohančice, Vohančice, 66601
JihomoravskýJedná se o výsadbu aleje u původní polní cesty. 52 110,00
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100