กิจกรรมที่ 3 เขียนประวัติแนะนำตัวเอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาห้อง
เลขที่
เลขประจำตัวนักเรียน
ชื่อ - สกุลไฟล์งาน
2
15/2/2019, 13:20:53ม.3/31640732
นางสาวพรพรรษา ธนาคุณ
https://drive.google.com/open?id=1MCkr3Wab-3HHsI2fON3TMSgE_jrtHrhz
3
15/2/2019, 13:55:053/162440763จิราพร ไพจิตร
https://drive.google.com/open?id=1AvGnIj8UAKIS-WB8hdnC0NR130RuHUk1
4
15/2/2019, 14:09:213/43240795
นางสาวศิริญญา แพงจ่าย
https://drive.google.com/open?id=1M4YRdQjhK9_XSr2frPKtuTqOxJm529q3
5
15/2/2019, 14:10:393/162740774น.ส.นภัสสร โฮงโสภา
https://drive.google.com/open?id=1Tq0tqo-vaYE080RiXYWDHA4hiVr3m68t
6
15/2/2019, 14:14:294140757
เด็กหญิง ดนกพิศ วิระศักดิ์
https://drive.google.com/open?id=1lsGTZPGBENQnXVUdzI6KLgp8gJTgpBgf
7
15/2/2019, 14:17:313/43740801อาทิตยา พรสุข
https://drive.google.com/open?id=1WjS8t_cl0LYIEfvZnV6RtS9FLSQVQFij
8
15/2/2019, 14:25:3142940790นส. เมธาพร หลักคำ
https://drive.google.com/open?id=1ko_3fyNuz8ytVtSokG54rggkwVa5ol-u
9
15/2/2019, 14:25:364340759
นางสาวกัลยาภรณ์ สายแก้ว
https://drive.google.com/open?id=1jAquV8szQyCZnlGR_hW4dKDJv7xgccqm
10
15/2/2019, 14:29:233/41340772
นางสาวธิดามาส วงศ์ษร
https://drive.google.com/open?id=1lzYUk9zbsBUl-vDSi2Z1N0QB0Ow-J1DV
11
15/2/2019, 18:18:1813141098กฤษฎา นนทะบุตร
https://drive.google.com/open?id=14GUdTHxMowyJ9mBgMmwy4Pwr0OZs6gMG
12
16/2/2019, 9:36:072340669
นางสาวขนิษฐ์รัฐ วงค์คำจันทร์
https://drive.google.com/open?id=1fU4oGezK9Q3a4dqHMpMIDtUcsCn6g0Zh
13
16/2/2019, 10:52:233/23240706นายสหรัฐ จูมดอก
https://drive.google.com/open?id=1mmRiqiiJqhuYFKqNmuH-FMqhmX7Qpc4w
14
16/2/2019, 10:58:033/21340679
นายณัฐศักดิ์ มาทรัพย์
https://drive.google.com/open?id=1ssLLpbQBOo8nV8BGIrQ_uJ7cCmR4AC1p
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu