วัสดุคงคลังประจำปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
บัญชีคุมวัสดุ ประเภท 01-วัสดุสำนักงาน
2
ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ต.ค.2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562)
3
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
ลำดับที่
แยกประเภทวัสดุหน่วยนับจำนวนวัสดุสิ้นเปลือง
5
ยอดยกมา 2561รับระหว่างปี 2562รวมในสต๊อคจ่ายระหว่างปี 2562ยอดคงเหลือ
6
จำนวน(หน่วยนับ)
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน(บาท)
7
1กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรมรีม239239523483-
8
2กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรมรีม0095.5-
9
3
กระดาษถ่ายเอกสาร F14 80 แกรม
รีม220120.5-
10
4กระดาษสีชนิด 70 แกรม ขนาด A3รีม1068-
11
5
กระดาษถ่ายเอกสารเอ4 ชนิด 120 แกรม คละสี
รีม9075-
12
6
กระดาษโรเนียวสี ยาว ชนิดบาง ขนาด 50 แกรม(สีฟ้า)
รีม12068-
13
7
กระดาษโรเนียวสี ยาว ชนิดบาง ขนาด 50 แกรม(สีชมพู)
รีม14068-
14
8
กระดาษโรเนียวสี ยาว ชนิดบาง ขนาด 50 แกรม (สีเหลือง)
รีม13068-
15
9
กระดาษโรเนียวสี ยาว ชนิดบาง ขนาด 50 แกรม (สีเขียว)
รีม11068-
16
10กระดาษปรุ๊ฟแผ่นใหญ่แผ่น-1,0001,0001009002.252,025.00
17
11
กระดาษโพสต์อิตเบอร์654(ใช้บันทึก)
แพค/ห่อ
410135-
18
12กระดาษหนาขาวหลังเทาแผ่น26017-
19
13กระดาษคาร์บอน สีดำกล่อง20115-
20
14
กระดาษอาร์ตมันเอ4 ขนาด120 แกรม
รีม60058-
21
15
กระดาษอาร์ตมันเอ4 ขนาด210 แกรม
รีม160120-
22
16กระดาษวาดเขียนหยาบ100ปอนด์แผ่น350016-
23
17
กระดาษสติ๊กเกอร์แผ่น ขนาด เอ 4/50แผ่น/ห่อ
ห่อ14085-
24
18กรรไกรซิกแซก 6.5 นิ้วอัน1025-
25
19กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 7 นิ้วอัน3058-
26
20กาวแท่งยูฮู ขนาด 21 กรัมแท่ง17065-
27
21กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ขวด9048-
28
22คลิบเสียบกระดาษกล่อง4304-
29
23
คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 108 (ขนาดใหญ่สุด)
กล่อง35050-
30
24คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 109กล่อง2045-
31
25คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 110กล่อง17015-
32
26คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 111กล่อง4025-
33
27
คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 112 (ขนาดเล็กสุด)
กล่อง17010-
34
28ครีมนับกระดาษอัน5028-
35
29
เครื่องเย็บกระดาษ AROMA HD-1213
เครื่อง
101,200.00-
36
30
ลวดเย็บ MAX-1213 FA-H (ราคารวม 95 บาท)
กล่อง1007.92-
37
31
ซองตราครุฑขยายข้างสีน้ำตาลซี 4
ซอง3,88002.75-
38
32
ซองตราครุฑไม่ขยายข้างสีน้ำตาลซี 4
ซอง4,20001.75-
39
33ซองตราครุฑสีขาวดีแอลซอง000.5-
40
34ซองสีขาวดีแอลซอง15000.5-
41
35
ซองตราครุฑสีน้ำตาล ซี 5 (ใส่กระดาษคำตอบ)
ซอง1,00001-
42
36
แฟ้มสอดพลาสติก เอ.41ช่อง(คละสี)
โหล75072-
43
37
แฟ้มสอดพลาสติกเอ4 1 ช่อง(สีใส)
โหล11045-
44
38
แฟ้มสันกว้างชนิดปกแข็ง F4 ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
แฟ้ม24065-
45
39แท่นประทับตรา เบอร์ 2 สีแดงกล่อง6022-
46
40
แท่นประทับตรา เบอร์ 2 สีน้ำเงิน
กล่อง6022-
47
41แท่นประทับตรา เบอร์ 2 สีดำกล่อง9022-
48
42
สมุดทะเบียนหนังสืรับ(เล่มใหญ่)
เล่ม2027-
49
43
สมุดทะเบียนหนังสือส่ง(เล่มเล็ก)
เล่ม1027.75-
50
44
เทปกระดาษขนาด 1 นิ้ว (24 มม.x25 หลา)
ม้วน85038-
51
45
เทปกระดาษขนาด 1 1/2" 36 มม.x25 หลา)
ม้วน40030-
52
46
เทปโฟมกาว 2 หน้า (21 มม.x1ม.3M)
ม้วน20038-
53
47
เทปติดสัน ขนาด 2 นิ้ว (48 มม.x9 หลา)
ม้วน46032-
54
48
เทปติดสัน ขนาด 1 นิ้ว (24 มม.x9 หลา)
ม้วน46016-
55
49เทปติดสัน ขนาด 1 1/2นิ้วม้วน0032-
56
50เทปใสขนาด 1 นิ้ว 3Mม้วน1303131682,108.00
57
51
เทปติดกล่องสีใส ขนาด2 นิ้ว 3M
ม้วน7032-
58
52
เทปติดกล่องสีน้ำตาลขนาด2 นิ้ว3M
ม้วน6032-
59
53เทปกาวเยื่อ 2 หน้าม้วน2032-
60
54แท่นตัดเทปใสขนาดเล็กอัน02224284
61
55ดินสอดำ HBแท่ง16302.66-
62
56
ปากกาPaint Marker(เขียนครุภัณฑ์)
ด้าม7085-
63
57ปากกาเขียนกระดานขาว สีแดงด้าม187015-
64
58ปากกาเขียนกระดานขาว สีดำด้าม115016.05-
65
59
ปากกาเขียนกระดานขาว สีน้ำเงิน
ด้าม120016.05-
66
60ปากกาเมจิกเส้นเล็ก สีแดงด้าม17405-
67
61ปากกาเมจิกเส้นเล็ก สีดำด้าม6305-
68
62
ปากกาเมจิกเส้นเล็ก สีน้ำเงิน
ด้าม11505-
69
63ปากกาสะท้อนแสง สีชมพูด้าม0023.54-
70
64ปากกาสะท้อนแสง สีเขียวด้าม20023.54-
71
65ปากกาสะท้อนแสง สีเหลืองด้าม11023.54-
72
66ปากกาสะท้อนแสง สีแสดด้าม0023.54-
73
67ปากกาสะท้อนแสง สีฟ้าด้าม19023.54-
74
68ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน (0.7)ด้าม128012-
75
69ปากกาลูกลื่น สีดำ (0.7)ด้าม186012-
76
70ปากกาลูกลื่น สีแดง (0.7)ด้าม202011-
77
71ปากกาเมจิก 2 หัว สีน้ำเงินด้าม14709.63-
78
72ปากกาเมจิก 2 หัว สีแดงด้าม40809.63-
79
73ปากกาเมจิก 2 หัว สีดำด้าม32409.63-
80
74
ปากกาหมึกเจล 0.5 m. Pentel สีน้ำเงิน
ด้าม38045-
81
75
ปากกาหมึกเจล 1.0 m. Pentel สีน้ำเงิน
ด้าม24035-
82
76
ปากกาหมึกเจลหัวเข็มสีน้ำเงิน
ด้าม6013-
83
77
ปากกาหมึกเจล 0.7 m. Pentel สีน้ำเงิน
ด้าม9045-
84
78
ปากกาเขียนแผ่น CD ชนิด 2 หัว สีดำ
ด้าม14028-
85
79
ปากกาเขียนแผ่น CD ชนิด 2 หัว สีแดง
ด้าม17028-
86
80
ปากกาเขียนแผ่นCD ชนิด2 หัวสีน้ำเงิน
ด้าม2028-
87
81
ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 8 พร้อมที่ถอนชนิดแซะ
ตัว200290-
88
82
ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 พร้อมที่ถอนชนิดแซะ
ตัว190135-
89
83
ที่เจาะกระดาษขนาดกลาง (2 รู เจาะ 20 แผ่น)
ตัว30650-
90
84
ที่เจาะกระดาษขนาดกลาง (2 รู เจาะ 45 แผ่น)
ตัว40240-
91
85
น้ำยาลบคำผิด ชนิดด้ามเพนเทลปากกาเล็ก
ด้าม7052-
92
86ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8-1 เอ็มกล่อง5909-
93
87ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10กล่อง9806.25-
94
88
ลวดเย็บกระดาษเบอร์10-1 MAX จุ1000ตัว/กล่อง
กล่อง006.5-
95
89สันรูด 7 มม.แพ็ค22060-
96
90สันรูด 10 มม.แพ็ค3065-
97
91ใบมีดคัดเตอร์ขนาดเล็กใบ/ห่อ7012-
98
92คัดเตอร์ขนาดใหญ่อัน12040-
99
93ตะแกรง 3 ชั้น หุ้มพลาสติกอัน10145-
100
94
ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว
อัน1502.5-
Loading...
Main menu