40. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธาที่ปรึกษาด้านงานสถาปัตยกรรม พระธุตังเจดีย์3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพวัดถ้ำผาแดงผานิมิต151622558http://goo.gl/yqvRsK
4
2ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธากรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว151911255721112557http://goo.gl/obTOIY
5
3ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธากรรมการนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว152012255722122557http://goo.gl/obTOIY
6
4ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธาวิทยากรโครงการอบรมสัมมนา อาคารเขียว3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น303112558http://goo.gl/Ht26N9
7
5ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธาบทความ พลังงานทดแทน U-SAVE 6/589.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ที่ไม่ใช่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น20112558
8
6ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธาออกแบบโครงการจุฬามณีเจียสถาน โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดศรีนวล ขอนแก่น1001062557http://goo.gl/4AUDLlลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
9
7ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธาออกแบบศาลาพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ที่วัดบ้านหนองกุง3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะแพทยศาสตร์100392557http://goo.gl/14E1NTลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0295
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
งานวิจัย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
บทความตีพิมพ์วารสาร ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
บทความตีพิมพ์การประชุม ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
รวมคะแนน
data basic