Reiting2014.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Tere!
2
3
Selles dokumendis on välja pakutud kaks Eesti feederdajate reitingu metoodikat. Esimene on sisuliselt üldtunnustatud võistluspunktide liitmise süsteem, mida ma natuke täiendasin selleks, et seda võiks kasutada reitingu arvutamiseks. Teise metoodika omapäraks on see, et selles väärtustatakse täiendavalt ka sportlase head tulemust. Ehk parimate kohtade eest antakse lisapunktid. Kirjeldan detailsemalt:
4
5
Versioon 1.
6
Metoodika põhineb sellel, et meil on olemas üldtunnustatud arvutamise süsteem, mida me kasutame ühe võistluse tulemuste hindamises: liidame kokku võistluse kahes voorus teenitud punktid (ehk omas tsoonis saadud kohad). Kahjuks, me ei saa kasutada sellist meetodit reitingu arvutamiseks. Põhjuseks on sportlaste muutuv koosseis. Seega, parim reitingu metoodika on selline, mis oleks maksimaalselt sarnane üldtunnustatud arvutamise süsteemiga, ning samal ajal minimaalsete kadudega arvutuste kvaliteedis võimaldaks:
7
Lisada sportlasi reitingu tabelisse,
8
Arvestada sportlase äraolekuga, kui tema ei võta osa mingist reitinguvõitlusest.
9
10
Metoodika põhimomendid:
11
12
Reitingupunktid – punktid, mida sportlane teenib reitinguvõistluses (need samad kahes voorus saadud kohad).
13
14
Sportlase Jooksev Reiting – reitinguvõistluste voorude seerias saadud reitingupunktide aritmeetiline keskmine. Aritmeetiline keskmine on kasutusel punktide summa asemel sellepärast, et see on hetke näitaja ja seega piltlikum: kui sportlase reiting on 5, siis kohe näha, et tema teenib voorus keskmiselt vaid 5 punkti, ehk väga tugev sportlane.
15
16
Kui sportlane ei võta osa mingist reitinguvõistluse voorust, siis selle võistluse eest tema saab Rk+1 reitingupunkti, kus Rk on antud vooru nõrgem tulemus. Sisuliselt see tähendab, et sportlane jääb võistluse reitingutabelis esimesel vabal kohal.
17
18
Juhul, kui sportlane ei ole eelmisel aastal osa võtnud, siis temale määratakse reiting Rn+1, kus Rn on edetabeli viimase sportlase reiting. Sisuliselt see tähendab, et uustulnukas alustab esimesel vabal kohal. Selline punkt enam ei kehti.
19
20
Eelmise hooaja sportlase reiting läheb arvesse uuel hooajal iga võistlusseeria etapiga võrdväärselt. Seega reitingus arvestatakse sportlaste eelmiste aastate tulemustega. Kui esimesel aastal arvesse läheb 4 tulemust – 4 reitinguvõistlust, siis igal järgmisel aastal 5 tulemust – 4 reitinguvõistlust + eelmise aasta reiting (või siis vastavalt 5 ja 6, kui lisame EMV). Selline punkt enam ei kehti.
21
22
Versioon 2. Reitingu arvutamine selle metoodika järgi on peatatud ebasobivuse tõttu. Täpsemalt klubide EFK ja Angler foorumites.
23
Osavõtu eest kalastajad saavad Reitingu Punktid (RP), mis koosnevad Protokolli Punktidest (PP) ning Kuldsetest Punktidest (KP). Protokolli punktid sõltuvad sportlase kohast võistluse protokollis. Mida rohkem inimesi kalamees jätab enda selja taga, seda rohkem PP tema saab. Kui te lõite kaks korda rohkem konkurente, kui teie naaber Siim, siis saate kaks korda rohkem PP. Need punktid jagatakse kõiki osavõtjate vahel proportsionaalselt, ning osavõtjate PP kogusumma võrdub võistluse tasemega.
24
25
Matemaatika armastajatele: PP=[2*(N-K)/(N*(N-1))]*T, kus N - osavõtjate arv, K - sportlase koht protokollis, T - võistluse tase.
26
27
Esimesel reitingu arvutamise aastal võistluse tasemet ei arvuta (täpsemalt öeldes, sõltub vaid osavõtjate arvust T=2*N), sest sportlaste meisterlikkust võib enam-vähem objektiivselt välja selgitada vaid siis, kui on juba mitu võistlust selja taga.
28
29
Aga mitte kõik punktid, mis on võistluses välja teenitud, omavad samasugust tähtsust. Need punktid, mis eraldavad kolmandat kohta neljandast, on tunduvalt väärtuslikum, kui näiteks punktid 22 ja 23 kohtade vahel. Neljas koht on küll hea, kuid siiski kolmas saab medali. Aga, olen ma 22 või 23, kas on üldse vahet? Selleks, et tuua esile sportlaste saavutused, lisaks PP-le jaotatakse ka KP-id. Nagu ka PP, Kuldsete Punktide summa arvuliseslt võrdub võistluse tasemega.
30
31
Jaotus on siis järgmine:
32
Võistluse võitja saab KP, mis arvuliselt võrduvad 30% võistluse tasemest,
33
2 koht – 25% T-st,
34
3 koht – 20%,
35
4 koht – 10%,
36
5 koht – 8%,
37
6 koht – 7%.
38
39
Kokkuvõtteks, iga võistluse käigus jaotatakse RP-d, mis arvuliselt võrduvad kahekordse võistluse tasemega (RP = PP + KP, osavõtjate SumPP = T, SumKP = T, SumRP = 2T).
40
Selline arvutus arvestab nii feederdaja esinemise ühtlust (PP), kui ka tema edukaid võistlusi ning oskust võita (KP).
Loading...
Main menu