ข้อมูล กศน.ตำบล พื้นฐาน
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ข้อมูล กศน.ตำบล พื้นฐาน
2
3
รหัส กศน.ตำบล
กศน.อำเภอ / ตำบล / ชื่อแฟนเพจ
ชื่อเว็บไซต์เว็บไซต์อื่นๆ
ละติจูด
ลองจิจูด
ข้อมูลพื้นฐาน
4
1246010001
กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
http://kalasin.nfe.go.th/muang/
16.418573103.516285
5
1246010002กศน.ตำบลเหนือ
http://kalasin.nfe.go.th/t_nua
16.425215103.559608/
6
1246010003กศน.ตำบลหลุบ
http://kalasin.nfe.go.th/t_lup
16.403244103.524692/
7
1246010004กศน.ตำบลไผ่
http://kalasin.nfe.go.th/t_phai
16.507964103.535181/
8
1246010005กศน.ตำบลลำปาว
http://kalasin.nfe.go.th/t_lampao
16.570913103.508176ข้อมูลประชากร
9
1246010006กศน.ตำบลลำพาน
http://kalasin.nfe.go.th/t_lumphan
16.482733103.457499ข้อมูลประชากร
10
1246010007
กศน.ตำบลเชียงเครือ
http://kalasin.nfe.go.th/t_chk
16.398395103.647999ตรวจสอบข้อมูล
11
1246010008
กศน.ตำบลบึงวิชัย
http://kalasin.nfe.go.th/t_bungwichai
16.5188026103.48571ตรวจสอบข้อมูล
12
1246010009
กศน.ตำบลห้วยโพธิ์
http://kalasin.nfe.go.th/t_huaipho
16.515608103.486759ตรวจสอบข้อมูล
13
1246010011กศน.ตำบลภูปอ
http://kalasin.nfe.go.th/t_phupo
16.583616103.618405ตรวจสอบข้อมูล
14
1246010013กศน.ตำบลภูดิน
http://kalasin.nfe.go.th/t_phudin
16.6402702103.509246/
15
1246010015กศน.ตำบลหนองกุง
http://kalasin.nfe.go.th/t_nhongkung
16.516667103.515569ข้อมูลประชากร
16
1246010016
กศน.ตำบลกลางหมื่น
http://kalasin.nfe.go.th/t_klangmuen
16.537812103.643132/
17
1246010017กศน.ตำบลขมิ้น
http://kalasin.nfe.go.th/t_khamin
16.6344233103.56243ตรวจสอบข้อมูล
18
1246010019กศน.ตำบลโพนทอง
http://kalasin.nfe.go.th/t_phontong
16.462537103.552899ตรวจสอบข้อมูล
19
1246010020กศน.ตำบลนาจารย์
http://kalasin.nfe.go.th/t_nachan
16.5333576103.61412/
20
1246010021กศน.ตำบลลำคลอง
http://kalasin.nfe.go.th/t_lamklong
16.582555103.445511/
21
1246010091
กศน.ตำบลกาฬสินธุ์
http://kalasin.nfe.go.th/t_kalasin
16.4186096103.51638/
22
1246020000กศน.อำเภอนามน
http://kalasin.nfe.go.th/namon
16.576105103.789294
23
1246020001กศน.ตำบลนามน
http://kalasin.nfe.go.th/t_namon
16.575946103.787747
ที่ตั้ง พิกัด แฟนเพจ
24
1246020002กศน.ตำบลยอดแกง
http://kalasin.nfe.go.th/t_yk
16.607858103.726134ตรวจสอบข้อมูล
25
1246020003
กศน.ตำบลสงเปลือย
http://kalasin.nfe.go.th/t_songp
16.645315103.795598/
26
1246020004
กศน.ตำบลหลักเหลี่ยม
http://kalasin.nfe.go.th/t_lakliam
16.578282103.824278/
27
1246020005กศน.ตำบลหนองบัว
http://kalasin.nfe.go.th/t_nb
16.559313103.859216พิกัด
28
1246030000
กศน.อำเภอกมลาไสย
http://kalasin.nfe.go.th/kamalasai/
16.333461103.568275
29
1246030001กศน.ตำบลกมลาไสย
http://kalasin.nfe.go.th/t_kamalasai
16.333334103.568054/
30
1246030002
กศน.ตำบลหลักเมือง
http://kalasin.nfe.go.th/t_luxmuang
16.315834103.599167พิกัด
31
1246030003กศน.ตำบลโพนงาม
http://kalasin.nfe.go.th/t_phonngam
16.326345103.635278/
32
1246030004กศน.ตำบลดงลิง
http://kalasin.nfe.go.th/t_dongling
http://1246030004.korsornor.in.th/
16.258935103.67551/
33
1246030005กศน.ตำบลธัญญา
http://kalasin.nfe.go.th/t_thanya
16.280138103.581596/
34
1246030008กศน.ตำบลหนองแปน
http://kalasin.nfe.go.th/t_nongpaen
16.294871103.485927/
35
1246030010กศน.ตำบลเจ้าท่า
http://kalasin.nfe.go.th/t_chaotha
16.212529103.632113/
36
1246030011
กศน.ตำบลโคกสมบูรณ์
http://kalasin.nfe.go.th/t_khoksombun
16.3784265103.6688576/
37
1246040000กศน.อำเภอร่องคำ
http://kalasin.nfe.go.th/rongkham
16.266267103.741239
38
1246040001กศน.ตำบลร่องคำ
http://kalasin.nfe.go.th/t_rongkham
16.26627103.74121ตรวจสอบข้อมูล
39
1246040002กศน.ตำบลสามัคคี
http://kalasin.nfe.go.th/t_samukkee
16.310517103.711487ตรวจสอบข้อมูล
40
1246040003
กศน.ตำบลเหล่าอ้อย
http://kalasin.nfe.go.th/t_laoaoi
16.260154103.706452ข้อมูลประชากร
41
1246050000
กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
http://kalasin.nfe.go.th/kuchinarai/
16.540107104.044481
42
1246050001กศน.ตำบลบัวขาว
http://kalasin.nfe.go.th/t_buakaw
http://buakawnfe.blogspot.com/
16.53391104.05331ข้อมูลประชากร
43
1246050002กศน.ตำบลแจนแลน
http://kalasin.nfe.go.th/t_janlan
http://janlannfe.blogspot.com/
16.563761104.005006ข้อมูลประชากร
44
1246050003
กศน.ตำบลเหล่าใหญ่
http://kalasin.nfe.go.th/t_laoyai
http://laoyainfe.blogspot.com
16.622147104.006894/
45
1246050004กศน.ตำบลจุมจัง
http://kalasin.nfe.go.th/t_joomjung
http://joomjungnfe.blogspot.com/
16.460574104.098838/
46
1246050005
กศน.ตำบลเหล่าไฮงาม
http://kalasin.nfe.go.th/t_laohingam
http://laohaingam.blogspot.com/
16.4823104.14694/
47
1246050006กศน.ตำบลกุดหว้า
http://kalasin.nfe.go.th/t_kudwa
http://kudwanfe.blogspot.com/
16.514372104.109022/
48
1246050007กศน.ตำบลสามขา
http://kalasin.nfe.go.th/t_samkha
http://samkha2558nfe.blogspot.com/
16.495763103.968997ข้อมูลประชากร
49
1246050008กศน.ตำบลนาขาม
http://kalasin.nfe.go.th/t_naknam
http://naknamnfe.blogspot.com/
16.505695103.934727ข้อมูลประชากร
50
1246050009
กศน.ตำบลหนองห้าง
http://kalasin.nfe.go.th/t_nonghang
http://nonghang2558.blogspot.com/
16.565507104.104366/
51
1246050010กศน.ตำบลนาโก
http://kalasin.nfe.go.th/t_nago
http://nagonfe.blogspot.com/
16.602381104.049048ข้อมูลประชากร
52
1246050011กศน.ตำบลสมสะอาด
http://kalasin.nfe.go.th/t_somsaard
http://somsaard.blogspot.com/
16.450989871054807ข้อมูลประชากร
53
1246050012กศน.ตำบลกุดค้าว
http://kalasin.nfe.go.th/t_kudkhoa
http://kudkhoa.blogspot.com/
16.488715104.000783ข้อมูลประชากร
54
1246060000กศน.อำเภอเขาวง
http://kalasin.nfe.go.th/khaowong
16.699345104.088634
55
1246060001
กศน.ตำบลคุ้มเก่า
http://kalasin.nfe.go.th/t_khumkao
16.701532104.088246ข้อมูลประชากร
56
1246060002
กศน.ตำบลสงเปลือย
http://kalasin.nfe.go.th/t_sp
16.640839104.115258ข้อมูลประชากร
57
1246060003กศน.ตำบลหนองผือ
http://kalasin.nfe.go.th/t_nongp
16.7445494104.079322
ข้อมูลประชากร/ภาพ
58
1246060006
กศน.ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
http://kalasin.nfe.go.th/t_ksm
16.677142104.07536ข้อมูลประชากร
59
1246060008
กศน.ตำบลสระพังทอง
http://kalasin.nfe.go.th/t_sapt
16.7108333104.071479/
60
1246060011
กศน.ตำบลกุดปลาค้าว
http://kalasin.nfe.go.th/t_kpk
16.717558104.087887ข้อมูลประชากร
61
1246070000
กศน.อำเภอยางตลาด
http://kalasin.nfe.go.th/yangtalad
16.38870621103.350235ข้อมูลประชากร
62
1246070001กศน.ตำบลยางตลาด
http://kalasin.nfe.go.th/t_yangtalad
16.3722229103.344169
ข้อมูลประชากร/ภาพ
63
1246070002กศน.ตำบลหัวงัว
http://kalasin.nfe.go.th/t_huangua
16.347036103.432337ข้อมูลประชากร
64
1246070003
กศน.ตำบลอุ่มเม่า
http://kalasin.nfe.go.th/t_aummao
16.386445103.47203ข้อมูลประชากรพิกัด
65
1246070004กศน.ตำบลบัวบาน
http://kalasin.nfe.go.th/t_buaban
16.452774103.413268ข้อมูลประชากร
66
1246070005กศน.ตำบลเว่อ
http://kalasin.nfe.go.th/t_wor
16.539234103.343658ข้อมูลประชากร
67
1246070006กศน.ตำบลอิตื้อ
http://kalasin.nfe.go.th/t_itue
16.45323103.262523ข้อมูลประชากร
68
1246070007กศน.ตำบลหัวนาคำ
http://kalasin.nfe.go.th/t_huanakhum
16.388505103.260919ข้อมูลประชากร
69
1246070008
กศน.ตำบลหนองอิเฒ่า
http://kalasin.nfe.go.th/t_nhongitao
16.34434103.376876ข้อมูลประชากร
70
1246070009
กศน.ตำบลดอนสมบูรณ์
http://kalasin.nfe.go.th/t_donsomboon
16.420954103.4520398ข้อมูลประชากร
71
1246070010กศน.ตำบลนาเชือก
http://kalasin.nfe.go.th/t_nachuek
16.573822103.40757ข้อมูลประชากร
72
1246070011กศน.ตำบลคลองขาม
http://kalasin.nfe.go.th/t_klongkham
16.426102103.309364ข้อมูลประชากร
73
1246070012
กศน.ตำบลเขาพระนอน
http://kalasin.nfe.go.th/t_khaophanon
16.389178103.350453ข้อมูลประชากร
74
1246070013กศน.ตำบลนาดี
http://kalasin.nfe.go.th/t_nadee
16.3747209103.451356ข้อมูลประชากร
75
1246070014กศน.ตำบลโนนสูง
http://kalasin.nfe.go.th/t_nonsung
16.477376103.225304ข้อมูลประชากร
76
1246070015
กศน.ตำบลหนองตอกแป้น
http://kalasin.nfe.go.th/t_nongtokpan
16.317498103.400425ข้อมูลประชากร
77
1246080000
กศน.อำเภอห้วยเม็ก
http://kalasin.nfe.go.th/huaimek
16.589433103.236118
78
1246080001
กศน.ตำบลห้วยเม็ก
http://kalasin.nfe.go.th/t_huaimek
16.602131103.223728/
79
1246080002กศน.ตำบลคำใหญ่
http://kalasin.nfe.go.th/t_khamyai
16.661495103.189076/
80
1246080003กศน.ตำบลกุดโดน
http://kalasin.nfe.go.th/t_kutdon
16.564088103.266896/
81
1246080004
กศน.ตำบลบึงนาเรียง
http://kalasin.nfe.go.th/t_bnr
16.615652103.27174/
82
1246080005กศน.ตำบลหัวหิน
http://kalasin.nfe.go.th/t_huahin
16.577676103.317577/
83
1246080006กศน.ตำบลพิมูล
http://kalasin.nfe.go.th/t_pimoon
16.688793103.152133/
84
1246080007
กศน.ตำบลคำเหมือดแก้ว
http://kalasin.nfe.go.th/t_kmk
16.533743103.206168/
พิกัดที่ตัง
ข้อมูลพื้นฐาน
85
1246080008
กศน.ตำบลโนนสะอาด
http://kalasin.nfe.go.th/t_nonsaat
16.51975103.326451
86
1246080009กศน.ตำบลทรายทอง
http://kalasin.nfe.go.th/t_saithong
16.722017103.160399
87
1246090000
กศน.อำเภอสหัสขันธ์
http://kalasin.nfe.go.th/shk/
16.712753103.516749
88
1246090001กศน.ตำบลภูสิงห์
http://kalasin.nfe.go.th/t_phusing
16.738431103.497129
89
1246090002
กศน.ตำบลสหัสขันธ์
http://kalasin.nfe.go.th/t_shk
16.721109103.571895
90
1246090003
กศน.ตำบลนามะเขือ
http://kalasin.nfe.go.th/t_nmk
16.6856151103.6357736
91
1246090004กศน.ตำบลโนนศิลา
http://kalasin.nfe.go.th/t_nonsila
16.798048103.621486
92
1246090005กศน.ตำบลนิคม
http://kalasin.nfe.go.th/t_nikom
16.685415103.495364
93
1246090006
กศน.ตำบลโนนแหลมทอง
http://kalasin.nfe.go.th/t_nltong
16.752326103.626336
94
1246090007กศน.ตำบลโนนบุรี
http://kalasin.nfe.go.th/t_nonburi
16.712867103.516556
95
1246090008
กศน.ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
http://kalasin.nfe.go.th/t_nnk
16.675138103.543605
96
1246100000กศน.อำเภอคำม่วง
http://kalasin.nfe.go.th/khammuang
16.91535103.630887
97
1246100001
กศน.ตำบลทุ่งคลอง
http://kalasin.nfe.go.th/t_tkhlong
16.923839103.632512
98
1246100002กศน.ตำบลโพน
http://kalasin.nfe.go.th/t_phon
16.861954103.614493
99
1246100005กศน.ตำบลดินจี่
http://kalasin.nfe.go.th/t_dinchi
16.926463103.729911
100
1246100006กศน.ตำบลนาบอน
http://kalasin.nfe.go.th/t_nabon
16.885146103.683813
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น4