Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік 0615030
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
3
4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5
за 2018 рік
6
7
8
1. 0600000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
9
                                          (КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
10
11
2. 0610000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
12
                                        (КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
13
14
3.06150300810Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
15
                                    (КПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
16
17
4. Мета бюджетної програми:Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
18
19
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
20
21
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
22
23
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
24
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
25
1. Видатки (надані кредити) 3511,610,33521,93123,62,63126,2-388-7,7-395,7
26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
27
Відхилення касових видатків від планового показника виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі, енергоносіям, на закупівлю предметів, матеріалів.
28
  в т. ч.                   
29
1.1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами3511,610,33521,93123,62,63126,2-388-7,7-395,7
30
31
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
32
33
(тис. грн.) 
34
35
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
36
1. Залишок на початок року х 0,7х 
37
  в т. ч.        
38
1.1 власних надходжень  х 0,4х 
39
1.2 інших надходжень х 0,3х 
40
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
41
По власним надходженням наявність залишку коштів на початок року пов'язана з отриманням доходу від додаткової господарської діяльності (дрова, ганчір'я) наприкінці грудня 2017р. По іншим надходженням - у зв'язку з отриманням ґрантів та дарунків.
42
2. Надходження 10,319,69,3
43
  в т. ч.        
44
2.1 власні надходження 0,60,2-0,4
45
2.2 надходження позик 000
46
2.3 повернення кредитів  000
47
2.4 інші надходження 9,719,49,7
48
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
49
Перевищення планових надходжень від фактичних обсягів за власними надходженнями пов'язано із включенням до плану залишків коштів на початок року (0,4 тис.грн.). За іншими надходженнями фактичні надходження перевищують планові, що пов'язано з отриманням благодійних внесків, ґрантів та дарунків наприкінці грудня 2018р. та із закінченням строку подання до ДКСУ довідки про зміни до кошторису.
50
3. Залишок на кінець року х 17,7х 
51
  в т. ч.      
52
3.1 власних надходжень  х 0,4х 
53
3.2 інших надходжень х 17,3х 
54
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
55
По власним надходженням залишок 0,4 тис.грн. - перехідний залишок минулого року. По іншим надходженням кошти в сумі 17,3 тис.грн. надійшли наприкінці грудня 2018р.
56
57
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
58
59
(тис. грн.) 
60
61
N з/п Показники Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 
62
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
63
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
64
1затрат                  
65
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.1111000
66
у тому числі тренерів, осіб.26262626000
67
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,3511,63511,63123,63123,6-3880-388
68
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб39,039,039390,000,0
69
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
70
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла за рахунок економії фонду оплати праці та економії по енергоносіям.
71
2. продукту 
72
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб653653657657404
73
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
74
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням учнів спортивної школи. Незначна зміна показника продукту та економія використання коштів вплинуло на зменшення показника ефективності (витрати на одного вихованця ДЮСШ зменшились). Це є позитивним результатом виконання бюджентної програми.
75
3. ефективності                   
76
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, (тис. грн.)5,385,384,754,75-0,630-0,63
77
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
78
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками в більшиій мірі склалась за рахунок економії фонду оплати праці та економного використання енергоносіїв.
79
4. якості                   
80
кількість фізичних - спортивних заходів, (відс.)6161616100
81
Показник якості залишився незмінним.
82
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
83
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
84
85
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
86
87
N з/п Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
88
(у відсотках) 
89
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
90
  Видатки (надані кредити) 2547,8521,32569,153123,62,63126,222,60-87,7921,68
91
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 
92
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося в результаті підвищення з 01.01.2018р. розміру посадових окладів працівників, що отримують заробітну плату за ЄТС, підвищення тарифів на енергоносії, подорожчення послуг зв'язку.
93
  в т. ч.                   
94
  Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами2547,8521,32569,153123,62,63126,222,60-87,7921,68
95
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 
96
Збільшення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів пов'язано із підвищенням посадових окладів працівників, що отримують заробітну плату за ЄТС, підвищенням тарифів на енергоносії, послуги зв'язку. Зміни у структурі напрямів використання коштів у звітному періоді в порівнянні з попереднім роком не відбулися.
97
1затрат                  
98
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.11110,000,00
99
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, тис.грн,2547,8521,302569,153123,62,63126,222,60-87,7921,68
100
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб40403939-2,50-2,50
Loading...