Hệ thống quản lý sự cố y khoa
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
2
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẦM HÀ
3
4
HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA
5
6
TTHÌNH THỨC BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOATÊN KHOA, PHÒNG XẢY RA SỰ CỐNGÀY BÁO CÁOTHÔNG TIN NGƯỜI BÁO CÁOĐỐI TƯỢNG XẢY RA SỰ CỐTHÔNG TIN NGƯỜI BỆNH (HỌ VÀ TÊN, MÃ SỐ, NGÀY SINH, GIỚI TÍNH)DANH MỤC SỰ CỐTHỜI GIAN XẢY RA SỰ CỐĐỊA ĐIỂM XẢY RA SỰ CỐPHÂN LOẠI BAN ĐẦU VỀ SỰ CỐMÔ TẢ SỰ CỐĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNGĐIỀU TRỊ /XỬ TRÍ BAN ĐẦU ĐÃ THỰC HIỆNTHÔNG BÁO CHO BS ĐIỀU TRỊ/NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆMCẤP BÁO CÁOGIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ
PHÒNG NGỪA
GHI NHẬN VÀO HỒ SƠ BỆNH ÁN/GIẤY TỜ LIÊN QUANPHÂN LOẠI SAI SÓT, SỰ CỐTỔNG CỘNG PHÂN LOẠI SỰ CỐGHI CHÚ
7
Quy trình, thủ tục khám, chữa bệnhSai sót chuyên môn, sự cố y khoaNhiễm khuẩn bệnh viện An toàn trong sử dụng thuốcQuản lý hồ sơ bệnh ánTai nạn, chấn thương té ngãAn ninh, an toàn cháy nổVật tư, trang thiết bịXét nghiệm, chẩn đoán hình ảnhKhácBIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ SAI SÓT SỰ CỐ Y KHOA
8
1Tự nguyệnXét nghiệm - CĐHA27/12/2018Nhân viên y tếHọ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
Đanh nhầm kết quả xét nghiệm điện giải10 giờphòng xét nghiệmĐã xảy raĐồng chí hiền trong khi trả kết quả đãnh đánh may ấn bàn phím sai số dẫn đến sai kết quả xét nghiệm nhưng ngay sau đó khi in đã phát hiện và sửa chữa ngay và báo cáo khoanhẹsửa chữa ngay và kịp thờiKhoa, phòngĐã khác phục sửa chữa ngay và kịp thờiXét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh0000000010
9
2Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
10
3Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
11
4Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
12
5Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
13
6Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
14
7Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
15
8Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
16
9Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
17
10Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
18
11Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
19
12Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
20
13Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
21
14Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
22
15Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
23
16Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
24
17Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
25
18Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
26
19Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
27
20Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
28
21Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
29
22Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
30
23Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
31
24Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
32
25Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
33
26Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
34
27Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
35
28Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
36
29Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
37
30Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
38
31Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
39
32Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
40
33Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
41
34Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
42
35Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
43
36Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
44
37Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
45
38Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
46
39Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
47
40Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
48
41Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
49
42Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
50
43Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
51
44Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
52
45Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
53
46Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
54
47Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
55
48Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
56
49Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
57
50Họ và tên :
Mã số :
Ngày sinh :
Giới tính :
0000000000
58
TỔNG CỘNG10110000000010
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Loading...
Main menu