รหัสสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษาตำบลอำเภอ
2
1281010000
สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
ปากน้ำเมืองกระบี่
3
1281010001กศน.อำเภอเมืองกระบี่
4
1281010091กศน.ตำบลปากน้ำปากน้ำเมืองกระบี่ok
5
1281010002กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่
6
1281010003กศน.ตำบลกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่
7
1281010005กศน.ตำบลเขาครามเขาครามเมืองกระบี่
8
1281010006กศน.ตำบลเขาทองเขาทองเมืองกระบี่
9
1281010011กศน.ตำบลทับปริกทับปริกเมืองกระบี่
10
1281010015กศน.ตำบลไสไทยไสไทยเมืองกระบี่
11
1281010016กศน.ตำบลอ่าวนางอ่าวนางเมืองกระบี่
12
1281010017กศน.ตำบลหนองทะเลหนองทะเลเมืองกระบี่
13
1281010018
กศน.ตำบลคลองประสงค์
คลองประสงค์เมืองกระบี่
14
15
1281020000กศน.อำเภอเขาพนม
16
1281020001กศน.ตำบลเขาพนมเขาพนมเขาพนมok
17
1281020002กศน.ตำบลเขาดินเขาดินเขาพนม
18
1281020003กศน.ตำบลสินปุนสินปุนเขาพนมมีครูอาสา
19
1281020004กศน.ตำบลพรุเตียวพรุเตียวเขาพนมมีครูอาสา
20
1281020005กศน.ตำบลหน้าเขาหน้าเขาเขาพนม
21
1281020006กศน.ตำบลโคกหารโคกหารเขาพนม
22
23
1281030000กศน.อำเภอเกาะลันตา
24
1281030001
กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
25
1281030002
กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย
เกาะลันตาน้อย
เกาะลันตา
26
1281030003กศน.ตำบลเกาะกลางเกาะกลางเกาะลันตา
27
1281030004กศน.ตำบลคลองยางคลองยางเกาะลันตา
28
1281030005กศน.ตำบลศาลาด่านศาลาด่านเกาะลันตา
29
30
1281040000กศน.อำเภอคลองท่อม
31
1281040001
กศน.ตำบลคลองท่อมใต้
คลองท่อมใต้คลองท่อมok
32
1281040002
กศน.ตำบลคลองท่อมเหนือ
คลองท่อมเหนือ
คลองท่อม
33
1281040003กศน.ตำบลคลองพนคลองพนคลองท่อม
34
1281040004กศน.ตำบลทรายขาวทรายขาวคลองท่อม
35
1281040005
กศน.ตำบลห้วยน้ำขาว
ห้วยน้ำขาวคลองท่อม
36
1281040006กศน.ตำบลพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อม
37
1281040007กศน.ตำบลเพหลาเพหลาคลองท่อม
38
39
1281050000กศน.อำเภออ่าวลึก
40
1281050001กศน.ตำบลอ่าวลึกใต้อ่าวลึกใต้อ่าวลึกok
41
1281050002กศน.ตำบลแหลมสักแหลมสักอ่าวลึก
42
1281050003กศน.ตำบลนาเหนือนาเหนืออ่าวลึก
43
1281050004กศน.ตำบลคลองหินคลองหินอ่าวลึก
44
1281050005
กศน.ตำบลอ่าวลึกน้อย
อ่าวลึกน้อยอ่าวลึก
45
1281050006
กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ
อ่าวลึกเหนืออ่าวลึก
46
1281050007กศน.ตำบลเขาใหญ่เขาใหญ่อ่าวลึก
47
1281050008กศน.ตำบลคลองยาคลองยาอ่าวลึก
48
1281050009กศน.ตำบลบ้านกลางบ้านกลางอ่าวลึก
49
50
1281060000กศน.อำเภอปลายพระยา
51
1281060001กศน.ตำบลปลายพระยาปลายพระยาปลายพระยาok
52
1281060002กศน.ตำบลเขาเขนเขาเขนปลายพระยา
53
1281060003กศน.ตำบลเขาต่อเขาต่อปลายพระยา
54
1281060004กศน.ตำบลศีรีวงศีรีวงปลายพระยา
55
56
1281070000กศน.อำเภอลำทับ
57
1281070001กศน.ตำบลลำทับลำทับลำทับok
58
1281070002กศน.ตำบลดินอุดมดินอุดมลำทับ
59
1281070003กศน.ตำบลทุ่งไทรทองทุ่มไทรทองลำทับ
60
1281070004กศน.ตำบลดินแดงดินแดงลำทับ
61
62
1281080000กศน.อำเภอเหนือคลอง
63
1281080001กศน.ตำบลเหนือคลองเหนือคลองเหนือคลองok
64
1281080002
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา
เกาะศรีบอยาเหนือคลอง
65
1281080003กศน.ตำบลคลองขนานคลองขนานเหนือคลอง
66
1281080004กศน.ตำบลคลองเขม้าคลองเขม้าเหนือคลอง
67
1281080005กศน.ตำบลโคกยางโคกยางเหนือคลอง
68
1281080006กศน.ตำบลตลิ่งชันตลิ่งชันเหนือคลอง
69
1281080007กศน.ตำบลปกาสัยปกาสัยเหนือคลอง
70
1281080008กศน.ตำบลห้วยยูงห้วยยูงเหนือคลอง
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100