แบบรายงานHI CI อุ่มยาง 59.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2559
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง ต.จานลาน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
5ดอนแดง12212021.6712010.8312054.1712021.67480.0010.002.08
9
6อุ่มยาง22021510.4721500.0022031.3622010.45870.005.000.57
10
7ศรีคูณ19018742.1418721.0718810.5318800.00750.007.000.93
11
8นาแวง676711.496700.006611.526600.00266.002.000.75
12
11หนองดั่ง807400.007400.007611.327611.32300.002.000.67
13
13นาโนน11111000.0011000.0011121.8011100.00442.002.000.45
14
15
หนองหัวลิง
676600.006600.006711.496700.00266.001.000.38
15
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด77777.00
16
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 1077777.00
17
ร้อยละ100100100100100
18
19
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
20
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
21
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
22
โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง1300.001300.001300.001300.0052.000.000.00
23
โรงเรียนดอนแดงนาโนน1400.001400.001400.001400.0056.000.000.00
24
โรงเรียน ศรีคูณ1100.001100.001100.001100.0044.000.000.00
25
โรงเรียน ศรีคูณวิทยบัลลังก์2700.002700.002700.002700.00108.000.000.00
26
โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
27
โรงเรียน..................................#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
28
ศูนย์เด็กเล็กวัดแสงทอง400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
29
ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีมงคล500.00500.00500.00500.0020.000.000.00
30
วัด บ้านดอนแดง800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
31
วัด.แสงทอง900.00900.00900.00900.0036.000.000.00
32
วัด.บ้านศรีคูณ1100.001100.001100.001100.0044.000.000.00
33
วัด.ตรีอรุณรัฐ1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
34
วัด.บ้านหนองดั่ง1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
35
วัดบ้านนาโนน800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
36
รพ.สต.อุ่มยาง1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
37
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
38
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
39
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
40
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด1414141414.00
41
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 01414141414.00
42
ร้อยละ100100100100100
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ต.ค.58
พ.ย.58
ธ.ค.58
ม.ค.59
กพ59
มี.ค.59
เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
ก.ย.59
 
 
Main menu