คะแนนนักเรียนคอร์ส วันธรรมดา ม.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
ลำดับที่รายชื่อชั้นคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีวะ
3
คะแนนเต็ม 70 ข้อ
คะแนนเต็ม 40 ข้อ
4
1
อัคคเมธา ตราวรรณ์
ม.14716
5
2
จักรินทร์ นาใจแก้ว
ม.15317
6
3
ชัชวาล วงศ์ปราโมทย์
ม.1358
7
4ภูวนัย ทุมมณีม.14815
8
5คามิน แสงสมบัติม.13612
9
6ภาณุพงศ์ มานิตย์ม.15417
10
7นวินดา โฆษิอาภาม.13412
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu