รายชื่อ โรงเรียนที่ พร้อมให้บริการ บริษัท ทีโอที จังหวัดเลย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ลำดับรหัสโรงเรียนโรงเรียน
หมู่ที่
ตำบลอำเภอ
ความพร้อมในการให้บริการ
2
142010001บ้านท่าเปิบ4กกดู่
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
3
242010008บ้านกกดู่8กกดู่
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
4
342010009บ้านห้วยหวาย7นาแขม
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
5
442010010บ้านกกทอง3กกทอง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
6
542010011บ้านห้วยกระทิง1กกทอง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
7
642010012บ้านสวนกล้วย5กกทอง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
8
742010013เมืองเลยกุดป่อง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
9
842010015อนุบาลเลยกุดป่อง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
10
942010017บ้านก้างปลา9
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
11
1042010019บ้านท่าข้าม6
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
12
1142010020บ้านหัวฝาย2
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
13
1242010021บ้านห้วยทราย6นาแขม
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
14
1342010023บ้านนาแขม1นาแขม
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
15
1442010024บ้านวังยาว2นาแขม
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
16
1542010025บ้านนาดินดำ1นาดินดำ
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
17
1642010026บ้านหนองหญ้าไซ9นาดินดำ
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
18
1742010027บ้านห้วยม่วง10นาดินดำ
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
19
1842010028บ้านหนองนาทราย5นาดินดำ
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
20
1942010030บ้านหนองผำ3นาดินดำ
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
21
2042010031บ้านนาโป่ง2นาโป่ง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
22
2142010033บ้านติ้วน้อย5นาโป่ง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
23
2242010035บ้านห้วยโตก1นาโป่ง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
24
2342010036บ้านกกชุมแสง10นาโป่ง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
25
2442010037บ้านป่าข้าวหลาม6นาโป่ง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
26
2542010038บ้านโพน6นาอ้อ
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
27
2642010039ชุมชนบ้านนาอ้อ8นาอ้อ
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
28
2742010041บ้านแหล่งควาย3นาอาน
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
29
2842010042บ้านไร่ทาม5นาอาน
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
30
2942010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
น้ำสวย
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
31
3042010047บ้านสูบ10น้ำสวย
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
32
3142010050บ้านหนองดอกบัว5น้ำสวย
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
33
3242010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
11น้ำสวย
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
34
3342010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
1น้ำหมาน
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
35
3442010053บ้านห้วยลวงไซ2น้ำหมาน
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
36
3542010055บ้านห้วยสีเสียด5น้ำหมาน
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
37
3642010056บ้านส้าน4น้ำหมาน
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
38
3742010058บ้านน้ำภู10เมือง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
39
3842010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
8เมือง
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
40
3942010060บ้านนาโคก2
ศรีสองรัก
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
41
4042010061บ้านปากหมาก7
ศรีสองรัก
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
42
4142010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
8
ศรีสองรัก
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
43
4242010069บ้านกอไร่ใหญ่1เสี้ยว
เมืองเลย
พร้อมใช้บริการ
44
4342010070บ้านท่าสวรรค์2
ท่าสวรรค์
นาด้วงพร้อมใช้บริการ
45
4442010071บ้านน้ำสวยภักดี
ท่าสะอาด
นาด้วงพร้อมใช้บริการ
46
4542010072ชุมชนท่าสะอาด1
ท่าสะอาด
นาด้วงพร้อมใช้บริการ
47
4642010074ชุมชนบ้านนาด้วง3นาด้วงนาด้วงพร้อมใช้บริการ
48
4742010075บ้านแก้วเมธี5นาด้วงนาด้วงพร้อมใช้บริการ
49
4842010076บ้านนาดอกคำ5นาดอกคำนาด้วงพร้อมใช้บริการ
50
4942010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
6นาดอกคำนาด้วงพร้อมใช้บริการ
51
5042010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
3นาดอกคำนาด้วงพร้อมใช้บริการ
52
5142010079บ้านห้วยตาด17นาดอกคำนาด้วงพร้อมใช้บริการ
53
5242010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
11เขาแก้ว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
54
5342010081บ้านนาป่าหนาด4เขาแก้ว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
55
5442010082บ้านตาดซ้อ6เขาแก้ว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
56
5542010083บ้านท่าบม8เขาแก้ว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
57
5642010084บ้านนาเบน3เขาแก้ว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
58
5742010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
5จอมศรี
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
59
5842010087บ้านหินตั้ง3จอมศรี
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
60
5942010089บ้านคกมาด3
เชียงคาน
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
61
6042010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
1
เชียงคาน
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
62
6142010092
บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
2
เชียงคาน
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
63
6242010094บ้านสงเปือย7ธาตุ
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
64
6342010095บ้านผากลางดง8ธาตุ
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
65
6442010097บ้านธาตุวิทยา14ธาตุ
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
66
6542010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
4ธาตุ
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
67
6642010104บ้านใหม่นาซ่าว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
68
6742010106บ้านนาซ่าว7นาซ่าว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
69
6842010107บ้านผาแบ่น6บุฮม
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
70
6942010109บ้านอุมุง10บุฮม
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
71
7042010112เพียงหลวง181ปากตม
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
72
7142010113บ้านน้ำพร2ปากตม
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
73
7242010114บ้านคกงิ้ว5ปากตม
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
74
7342010116บ้านท่าดีหมี4ปากตม
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
75
7442010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
4
หาดทรายขาว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
76
7542010119บ้านสาระแพ3
หาดทรายขาว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
77
7642010120บ้านหัวแก่ง5
หาดทรายขาว
เชียงคาน
พร้อมใช้บริการ
78
7742010122บ้านห้วยอาลัย3ชมเจริญปากชมพร้อมใช้บริการ
79
7842010123บ้านชมน้อย2ชมเจริญปากชมพร้อมใช้บริการ
80
7942010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
2
เชียงกลม
ปากชมพร้อมใช้บริการ
81
8042010126บ้านปางคอม6
เชียงกลม
ปากชมพร้อมใช้บริการ
82
8142010127บ้านโพนทอง3
เชียงกลม
ปากชมพร้อมใช้บริการ
83
8242010128บ้านคอนสา4
เชียงกลม
ปากชมพร้อมใช้บริการ
84
8342010129บ้านห้วยนา5
เชียงกลม
ปากชมพร้อมใช้บริการ
85
8442010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
4ปากชมปากชมพร้อมใช้บริการ
86
8542010132ชุมชนบ้านปากชม1ปากชมปากชมพร้อมใช้บริการ
87
8642010133บ้านนาค้อ2ปากชมปากชมพร้อมใช้บริการ
88
8742010134บ้านหาดเบี้ย7ปากชมปากชมพร้อมใช้บริการ
89
8842010135บ้านคกไผ่6ปากชมปากชมพร้อมใช้บริการ
90
8942010136บ้านห้วยบ่อซืน4
ห้วยบ่อซืน
ปากชมพร้อมใช้บริการ
91
9042010137บ้านวังผา3
ห้วยบ่อซืน
ปากชมพร้อมใช้บริการ
92
9142010138บ้านเลิง2
ห้วยบ่อซืน
ปากชมพร้อมใช้บริการ
93
9242010139บ้านสงาว4
ห้วยพิชัย
ปากชมพร้อมใช้บริการ
94
9342010140บ้านปากเนียม5
ห้วยพิชัย
ปากชมพร้อมใช้บริการ
95
9442010141บ้านปากปัด3
ห้วยพิชัย
ปากชมพร้อมใช้บริการ
96
9542010142บ้านห้วยพิชัย1
ห้วยพิชัย
ปากชมพร้อมใช้บริการ
97
9642010143บ้านห้วยหินขาว2
ห้วยพิชัย
ปากชมพร้อมใช้บริการ
98
9742010144บ้านหาดคัมภีร์1
หาดคัมภีร์
ปากชมพร้อมใช้บริการ
99
9842010147บ้านคกเว้า2
หาดคัมภีร์
ปากชมพร้อมใช้บริการ
100
9942010148
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
3
หาดคัมภีร์
ปากชมพร้อมใช้บริการ
Loading...
Main menu