ABCDEFGHIJK
1
UNIGOLF – Unigroup Services And Commercial Co., Ltd
Headquarter: 20 Street No. 4, Him Lam Residential Area, Tan Hung Ward, District 7, City. Ho Chi Minh City
Phone: +84 909993523 - Email: golftravel@unigolf.vn - Website: http://unigolf.vn Tax code: 0312567210
2
THE BEST RATES FOR VIETNAM GOLF BOOKING
3
Name of Course
1st
Tee time
Last Tee time UNI>12pax Visitor Green, caddy Shared-cart Note Expired Date
4
Dalat Palace Golf Club (Đồi Cù)- (02 Tran Nhan Tong, Da Lat)
bắt buộc đi xe điện31/12/2021
5
Monday-Thursday06:0015:001.700.0001.650.0002.600.000vCart: 900.000/2pax
6
Friday-Sunday06:0015:002.000.0001.950.0002.800.000vCart: 900.000/2pax
7
Public HOlidays06:0015:002.350.0002.300.0003.000.000vCart: 900.000/2pax
8
Dalat 1200 (Da Ron, Don Dương, Da Lat)
31/12/2021
9
Weekdays06:0015:002.350.0002.350.0002.550.000vvSurcharge private cart: 300.000
10
Weekend06:0015:002.550.0002.550.0002.990.000vv
11
Public Holidays06:0015:003.200.0003.100.0003.590.000vv
12
Sacom Tuyen Lam Golf Resort - (Zone 7 & 8, Tuyen Lam Lake Tourist area, Ward 3, Dalat city)
31/12/2021
13
Weekdays06:0013:301.400.0001.350.0002.200.000v800.000/2pax
14
Weekend & Holiday06:0013:301.850.0001.750.0002.600.000v800.000/2pax
15
Long Thành Golf Resort - (QL. 51, Long Thanh, Bien Hoa, Dong Nai)
16
Monday06:0014:001.250.0001.250.000vv31/12/2021
17
Weekdays06:0012:591.750.0001.750.0002.000.000vv31/12/2021
18
Weekdays13:0014:001.500.0001.500.000vv31/12/2021
19
Weekend & Holiday12:3014:002.650.0002.650.0002.900.000vv31/12/2021
20
Dongnai Golf Resort - (Trang Bom, Dong Nai)
21
Mon-Tue06:0013:301.200.000vCart: 600.000/2pax free meal 31/10/2021
22
Thurday06:0013:301.400.000vv FREE meal 31/10/2021
23
Wed-Fri06:0013:301.300.0001.250.0001.800.000vCart: 760.000/2pax31/10/2021
24
Sat06:0013:302.200.0002.150.0002.800.000vCart: 760.000/2pax31/10/2021
25
Sunday & Holiday06:0013:302.400.0002.350.0002.800.000vCart: 760.000/2pax31/10/2021
26
Taekwang Jeongsan Country club - (Ong Con Island, Nhon Trach, Dong Nai)
27
Monday06:0013:301.550.0001.550.000vv FREE meal 31/10/2021
28
Weekday06:0013:301.700.0001.750.000vv FREE meal 31/10/2021
29
Weekend & Holiday06:0012:302.900.0002.950.000vv31/10/2021
30
12:3014:002.550.0002.550.000vv31/10/2021
31
West Lakes Course (Long An)
Surcharge private Cart: 600.000
32
Weekday 05:3015:001.900.0001.900.000vv
Free: 1 lunch voucher, 02 water bottles,
quick test
31/10/2021
33
Weekend05:3006:292.800.0002.800.000vv
Free: 1 lunch voucher, 02 water bottles,
quick test
31/10/2021
34
Song Be Golf Resort - (77 Binh Duong, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong)
35
Monday05:5413:001.880.0001.880.000vv31/12/2021
36
Weekday05:5413:002.100.0002.180.000vv FREE 01 meal 31/12/2021
37
Weekend & Holiday06:0008:003.350.0003.350.0003.400.000vv31/12/2021
38
11:0013:302.850.0002.800.0003.100.000vv31/12/2021
39
Twin Doves Golf Club - (68 Tran Ngoc Len Str.,Thu Dau Mot, Binh Duong)
40
Monday 06:3513:331.950.0001.950.000vv FREE set menu 31/12/2021
41
Weekday 6:35
11:20
8:34
13:33
2.150.0002.150.000vv FREE set menu 31/12/2021
42
Sat5:53
11:20
08:06
13:33
2.800.0002.800.000vv Lunch buffet 31/12/2021
43
Sunday 05:5308:063.500.0003.500.000vv Lunch buffet 31/12/2021
44
11:2013:332.800.0002.800.000vv Lunch buffet 31/12/2021
45
Harmonie Golf Park (Tran Ngoc Len, Thu Dau Mot, Binh Duong)
WD min 2pax, WK min 3pax
46
Weekday 06:0014:002.050.0002.050.000vv Free meal, quick test 31/10/2021
47
Weekend & Holiday06:0011:592.800.0002.800.000vv Free meal, quick test 31/10/2021
48
12:0014:002.650.0002.650.000vv Free meal, quick test 31/10/2021
49
Vietnam Golf & Country Club (Thủ Đức) - Hoàng Hữu Nam Street, Long Thanh My Ward, Dist. 9, Ho Chi Minh City
Không có night game thứ 2, 27h=1.5 31/12/2021
50
Monday & Friday05:3015:301.900.0001.900.000vv Free meal
51
Tue-Thu05:3015:302.000.0002.100.000vv Free meal
52
Weekday15:3117:301.800.0001.900.000vv Free meal
53
Weekend05:3010:303.100.0003.200.000vv Free meal
54
10:3113:302.900.0003.000.000vv Free meal
55
15:3117:302.000.0002.100.000vv Free meal
56
Tan San Nhat Golf Club
(Tan Son Nhat airport, Ho Chi Minh)
31/12/2021
57
Monday05:3018:002.100.0002.100.000vv
58
Tue-Fri05:3008:292.300.0002.300.000vv
59
08:3014:592.400.0002.400.000vv
60
15:0018:002.200.0002.200.000vv
61
Weekend & Holiday05:3010:433.000.0003.000.000vv
62
10:4415:472.900.0002.900.000vv
63
15:4818:002.550.0002.500.000vv
64
The Bluffs Ho Tram Strip (Xuyen Moc, Ho Tram)
65
Weekday06:3015:003.300.0003.250.0004.422.000vv31/12/2021
66
Weekend 06:3015:004.150.0004.100.0005.124.000vv31/12/2021
67
Public Holidays06:3015:004.500.0004.200.0005.267.000vv31/12/2021
68
Vũng Tàu Paradise ( 01 Thùy Vân, Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu)
69
Weekday06:0014:001.700.0001.650.0001.800.000vCart: 800.000/2pax31/7/2021
70
Wed06:0014:001.500.0001.450.0001.600.000vCart: 800.000/2pax31/7/2021
71
Weekend06:0014:002.300.0002.250.0002.500.000vCart: 800.000/2pax31/7/2021
72
Public Holidays06:0014:002.400.0002.350.0002.600.000vCart: 800.000/2pax31/7/2021
73
Vinpearl Phu Quoc Golf Resort (Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc) - Closed on Wednesday
74
Weekday06:0014:592.000.0001.950.0002.950.000vv Phụ thu mùa cao điểm tháng 1, 2, 12 31/12/2021
75
Weekday06:0014:591.800.0001.600.0002.650.000vv30/11/2021
76
ALL DAY15:0016:001.450.0001.500.000vv31/12/2021
77
Weekend & Holiday06:0016:002.200.0002.150.0003.500.000vvPhụ thu mùa cao điểm tháng 1, 2, 1231/12/2021
78
Weekend & Holiday06:0016:002.000.0001.950.0003.200.000vv30/11/2021
79
No VAT
Mường Thanh - (Diễn Lâm, Nghệ An)
80
Weekday05:3013:301.000.000950.0001.100.000vv31/12/2021
81
Weekend & Holiday05:3013:301.500.0001.450.0001.600.000vv31/12/2021
82
No VAT
Mường Thanh - (Xuân Thành, Nghệ An)
83
Weekday05:3013:301.550.0001.600.000vv31/12/2021
84
Weekend & Holiday05:3013:302.400.0002.500.000vv31/12/2021
85
Cualo Golf Resort - (Binh Minh Str., Cua Lo Town, Nghe An Province)
86
Weekday05:3013:301.250.0001.190.0001.320.000vCart: 580.000/2pax31/12/2021
87
Weekend & Holiday05:3013:301.950.0001.900.0002.290.000vCart: 580.000/2pax31/12/2021
88
No VAT
Montgomerie Links - (Dien Ngoc, Dien Ban, Quang Nam)
89
Weekday05:3014:002.000.0001.950.0003.025.000vv31/12/2021
90
Weekend05:3014:002.250.0002.200.0003.900.000vv31/12/2021
91
BRG Da Nang Golf Club - Dunes - (Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang) - NORMAN - AB
92
Weekday06:0014:301.900.0001.880.000vv31/10/2021
93
Weekend06:0014:302.100.0002.380.000vv
94
BRG Da Nang Golf Club - Dunes - (Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang) - NICKLAUS CD
95
Weekday06:0014:301.900.000vv31/10
96
Weekend06:0014:302.100.000vv
97
Laguna LangCo Golf Course - (Cu Du, Loc Vinh, Phu Loc, Hue)
98
Vietnamese/Expats
99
All day06:0015:001.700.0001.650.0001.900.000vv31/12/2021
100
Monday11:0015:001.200.0001.330.000vv31/12/2021