LICH THI HOC KY I NĂM HỌC 2016-2017 (bảng chính thức7.1).xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
Trường Cao Đẳng Y tế
Độc Lập - Tự Do - Hanh Phúc
3
4
LỊCH THI TUẦN 16
5
6
Thứ 7 ngày 24/12/2016
7
Buổi sáng
8
HTLớp Ghi chú
9
10
11
12
13
14
15
Dược lý (CĐ Đ D8A: hs)8 giờ 30
16
Dược lý (CĐ Đ D8B: hs)8 giờ 30
17
Dược lý (CĐ Đ D8C: hs)8 giờ 30
18
Dược lý (CĐ Đ D8D: hs)8 giờ 30
19
Dược lý (CĐ Đ D8E: hs)8 giờ 30
20
Dược lý (CĐ Đ D8F: hs)8 giờ 30
21
22
23
24
25
26
27
Buổi chiều
28
HTLớp Ghi chú
29
GDPL (D34A: hs)13 giờ 30
30
GDPL (D34B: hs)13 giờ 30
31
GDPL (D34C: hs)13 giờ 30
32
GDPL (YS18A: hs)13 giờ 30
33
GDPL (YS18B: hs)13 giờ 30
34
GDPL (YS18C: hs)13 giờ 30
35
GDPL (XN18: hs)13 giờ 30
36
GDPL (XQ12: hs)13 giờ 30
37
GDPL (HS36: hs)13 giờ 30
38
GDPL (Đ D33A: hs)13 giờ 30
39
GDPL (Đ D33B: hs)13 giờ 30
40
BQ thuốc và DCYT ( D33A: hs)13 giờ 30
41
BQ thuốc và DCYT ( D33B: hs)13 giờ 30
42
43
44
45
46
47
48
49
Cần Thơ, ngày 24 tháng 12 năm 2016
50
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
51
52
53
54
Huỳnh Văn Sơn
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu