รายงานผลการส่ง ทว.1 สายชั้น ม.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
Timestampชื่อครูผู้ส่ง : วิชา/กิจกรรม : ชั้น-ห้อง :
ส่งเมื่อ-วันเดือนปี
หมายเหตุ
2
3
รับผิดชอบกรอกข้อมูล :นายวุฒิชัย พิศโฉม
เจ้าหน้าที่ทะเบียน กรุณาตรวจสอบ mail file ในถังขยะด้วย file บางส่วนอาจอยู่ที่นั่น
4
-
5
-
6
26/09/2019 13:53:04นายวุฒิชัย พิศโฉม ภาษาไทยม.2/1,ม.2/226 กันยายน 2562-
7
26/09/2019 13:55:33นางสาวรุ่งนภา สลิน วิทยาศาสตร์ม.2/225 กันยายน 2562-
8
26/09/2019 13:56:26นางสาวรุ่งนภา สลิน วิทยาศาสตร์ม.2/125 กันยายน 2562-
9
26/09/2019 14:02:16นางสาวรุ่งนภา สลินสังคมศึกษาม.2/1,2/225 กันยายน 2562-
10
26/09/2019 14:03:57นางสาวรุ่งนภา สลินสุขศึกษาม.2/1,2/225 กันยายน 2562-
11
26/09/2019 14:05:54นางสาวรุ่งนภา สลินหน้าที่พลเมืองม.2/1,2/225 กันยายน 2562-
12
26/09/2019 14:27:09Mr Lolibert Ondagas Endam English Communicationม.2/1,2/224 กันยายน 2562-
13
26/09/2019 14:39:11นายวุฒิชัย พิศโฉมภาษาไทยม.2/1,2/226 กันยายน 2562-
14
26/09/2019 15:00:45นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์ คณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/226 กันยายน 2562-
15
26/09/2019 15:04:10นางสุพิน เสนาพรหมขนมหวาน 1ม.2/1,2/226 กันยายน 2562-
16
26/09/2019 15:06:58นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.2/226 กันยายน 2562-
17
26/09/2019 15:10:24นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์ ประวัติศาสตร์ม.2/226 กันยายน 2562-
18
26/09/2019 15:13:19นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์ คณิตเพิ่มเติมม.2/126 กันยายน 2562-
19
26/09/2019 15:16:09นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.2/126 กันยายน 2562-
20
26/09/2019 15:19:36นางสุพิน เสนาพรหมการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.2/1,2/226 กันยายน 2562-
21
26/09/2019 15:23:36นางสาวชุินันท์ ทองอ้มภาษาอังกฤษม.2/125 กันยายน 2562-
22
26/09/2019 15:26:53นายบุญคุ้ม ภูบินบกพระพุทธศาสนาม.2/1,2/225 กันยายน 2562-
23
26/09/2019 15:49:07นางสาวชุตินันท์ ทองอ้มภาษาอังกฤษม.2/125 กันยายน 2562-
24
27/09/2019 09:50:57นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำทัศนศิลป์ ม.2/1,2/227 กันยายน 2562-
25
27/09/2019 09:51:53นางสาวไอรัดดา วันชาดนตรี-นาฏศิลป์ม.2/1,2/227 กันยายน 2562-
26
27/09/2019 09:59:11นางศุภกานต์ มีศรีคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/127 กันยายน 2562-
27
27/09/2019 10:03:31
นางจันทร์ฉาย นฤสาร, นายวุฒิชัย พิศโฉม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนม.2/127 กันยายน 2562-
28
27/09/2019 10:05:28นางสาวกฤติยาณี ยอดรักประวัติศาสตร์ม.2/126 กันยายน 2562-
29
27/09/2019 10:21:33นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ม.2/227 กันยายน 2562-
30
27/09/2019 12:56:26
นางจันทร์ฉาย นฤสาร, นายวุฒิชัย พิศโฉม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรมม.2/127 กันยายน 2562-
31
29/09/2019 11:04:31นายธนทัต นามวัฒน์Web Editorม.2/1, ม.2/228 กันยายน 2562-
32
29/09/2019 11:05:12นายธนทัต นามวัฒน์วิทยาการคำนวณม.2/1, ม.2/228 กันยายน 2562-
33
29/09/2019 11:06:13นายธนทัต นามวัฒน์แนะแนว/ชุมนุม/ลูกเสือ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ม.2/228 กันยายน 2562-
34
30/09/2019 10:56:33นายธนา ปรากฏรัตน์พลศึกษาม.2/1-2/229 กันยายน 2562-
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...