Науково-методична проблема РМК та творчі групи по її реалізації
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
грн.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Назва району, містаНауково-методична проблема РМКТворчі групи по її реалізації
2
1.БобринецькийЗабезпечення компетентнісного підходу до
здійснення навчально-методичної роботи
з педагогічними кадрами на основі
діагностування, диференціації, впровадження
інноваційних технологій як форм і методів
успішної реалізації «Національної доктрини
розвитку освіти України у ХХІ столітті»
 методичного активу з проблеми: «Використання різноманітних традиційних і
нетрадиційних форм методичної роботи з метою удосконалення професійної
кваліфікації та творчої майстерності педагогічних кадрів»;
 керівників шкіл з проблеми: «Вдосконалення управлінської діяльності
керівника школи»;
 вчителів української мови і літератури з проблеми: «Професійна компетентність
вчителя української мови та літератури в умовах впровадження інноваційних
технологій та реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського»;
 вчителів російської мови та зарубіжної літератури з проблеми:
«Вивчення літератури як мистецтва слова»;
 вчителів математики з проблеми: «Сучасний урок математики. Шляхи
удосконалення педагогічної майстерності при використанні інноваційних технологій
на уроках математики»;
 вчителів інформатики з проблеми: «Технологічні особливості сучасного уроку
інформатики»;
 вчителів початкових класів з проблеми: «Системний і компетентнісний підхід
впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти – передумова
реалізації виховних і розвивальних можливостей початкової освіти»;
 вчителів історії та правознавства з проблеми: «Сучасні підходи до використання
краєзнавчого матеріалу на уроках історії та в позакласній роботі»;
 вихователів дошкільних закладів з проблеми: «Впровадження у навчально-виховний
процес сучасних педагогічних технологій відповідно до Базового компонента дошкільної освіти»;
 вчителів географії з проблеми: «Впровадження різнорівневого підходу до
організації навчання на уроках географії».
3
3.ГайворонськийСтворення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення загально дидактичного, науково-методичного та професійного рівня педагогів, їх інноваційної культури- вчителів української мови та літератури з проблеми "Запровадження інноваційних технологій на уроках з метою розвитку мовно-літературних здібностей школярів"; - освітян району "Технологія "перевернутого навчання"; - вчителів інформатики"Викладання інформатики за новими освітніми стандартами"; - творча педагогічна лабораторія "Професійна підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями"; - науково-методична лабораторія "Інноваційна діяльність педагогічних колективів, освітян району"
4
2.ВільшанськийПідвищення інноваційного потенціалу науково- методичної роботи з педагогічними кадрами шляхом впровадження сучасних інтерактивних методів
5
4.ГолованівськийРозвиток предметно-методичних та професійних компетентностей педагогів, як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів» ( 2012-2017рр.) вчителів інформатики з проблеми: «Технологічні особливості сучасного уроку інформатики»; Творча група вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми "Інноваційна діяльність вихователів в процесі навчально-виховної роботи з дошкільниками" вчителів математики з проблеми: «Сучасний урок математики. Шляхи
удосконалення педагогічної майстерності при використанні інноваційних технологій
на уроках математики»; чителів української мови і літератури з проблеми: «Професійна компетентність
вчителя української мови та літератури в умовах впровадження інноваційних
технологій та реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського»; для вчителів початкових класів з проблеми: «Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі», - вчителів світової літератури"Пошуки найефективніших шляхів аналізу художнього тексту";
- заступників директорів із навчально-виховної роботи з проблеми: «Розвиток навчального закладу на основі нових технологій управління»;
- заступників директорів з виховної роботи з проблеми: «Створення виховного простору як результат розвитку виховної системи школи»;
6
5.ДобровеличківськийЗапровадження компетентнісно зорієнтованого підходу як основи формування самодостатньої особистості педагога і школяра- вчителів початкових класів "Проектування та розвиток дитячої особистості";
- вчителів початкових класів "Екологічне виховання молодших школярів засобами формування екологічної культури";
- вчителів української мови та літератури "Модернізація аналітико-інтерпретаційної діяльності вчителя";
- вчителів світової літератури "Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках літератури та мови";
- вчителів світової літератури "Мистецтво аналізу та інтерпретації літературного твору";
- вихователів ДНЗ "Розвиток духовного потенціалу школярів";
- шкільних бібліотекарів "Комплексний підхід до створення моделі становлення компетентного і творчого читача".
7
6.ДолинськийОсобистісно орієнтований підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти- Методистів методичного кабінету відділу освіти та методичного активу з проблеми " Формування інноваційного векторного поля вчителя в умовах компетентнісно орієнтованої освіти". - - Творча група директорів загальноосвітніх навчальних закладів "Модернізація управлінської діяльності в умовах упровадження профільного навчання"
- Творча група заступників з навчально-виховної роботи "Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів , підвищення результативності якості навчального процесу шляхом впровадження навчання на засадах розвитку життєвих компетентностей"
- Творча група вчителів початкових класів "Формування та розвиток образного мислення у молодших школярів"
- Творча група вихователів ДНЗ "Сучасні підходи до організації освітньої роботи в контексті програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
- Творча група вихователів ДНЗ "Розвиток креативного мислення у дітей через використання логічних та інтелектуальних вправ"
8
7.Знам′янськийПідвищення якості освіти через використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, вдосконалення технологій управління освітнім процесом та системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами- вчителів початкових класів "Система екологічної освіти та екологічного виховання в сучасній школі";
- вчителів української мови та літератури "Формування комунікативних компетентностей учнів на уроках української мови та літератури засобами інтерактивних педагогічних технологій та педагогічного досвіду";
- вчителів іноземної мови "Використання інноваційних технологій та творчої спадщини В.О.Сухомлинського в практиці навчання школярів іноземній мові;
- вчителів різних категорій із питання організації та проведення національно-патріотичного виховання школярів;
- вчителів світової літератури"Пошуки найефективніших шляхів аналізу художнього тексту";
- вчителів історії та правознавства"Модернізаційні аспекти формування суспільствознавчих компетенцій";
- вчителів хімії та біології "Підвищення професійної кваліфікації і удосконалення педагогічної майстерності вчителів через впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій";
- керівників гуртків туристично-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямку "Особистісно-зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у позашкільному закладі, як засіб розвитку творчих здібностей вихованців";
- вихователів дошкільних закладів із питання запровадження здоровязберігаючих технологій;
Творчі лабораторії:
-вчителів початкових класів"Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі";
-класних керівників "Впровадження інноваційних технологій в практику створення виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів району".
9
8.Кіровоградський
10
9.КомпаніївськийНауково-методичний супровід формування у школярів та дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесутворча група методистів методичного кабінету та методичного активу з проблеми ""
11
10.МаловисківськийФормування компетентної творчої особистості педагогічного працівника - необхідна умова підвищення якості освітнього процесуТворча група вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми "Інноваційна діяльність вихователів в процесі навчально-виховної роботи з дошкільниками"
12
11.НовгородківськийРозвиток творчої ініціативи педагогічних кадрів по формуванню компетентної особистості на основі інтерпретації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського- методистів методичного кабінету та методичного активу " Формування творчої, компетентної особистості на основі використання сучасних освітніх технологій"
13
13.НовомиргородськийПідвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом формування професійної компетентності та конкурентоспроможності педагогічних працівників
14
14.Новоукраїнський
15
15.ОлександрівськийПошук ефективних шляхів підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом увпровадження інноваційних технологійнавчання та виховання школярів- вчителів початкових класів «Артпедагогіка як засіб активізації творчого потенціалу молодших школярів»; - вчителів початкових класів «Впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в умовах реалізації завдань нового Державного стандарту початкової загальної освіти»; - вчителів історії «Формування громадянської активності школярів через використання активних та інтерактивних технологій»; - вчителів-логопедів «Сучасні форми і методи роботи щодо подолання вад звуковимови дітей-логопатів»; - вчителів світової літератури «Навчальний діалог і полілог у культурологічному аспекті»; - класних керівників «Формування життєвих компетентностей в умовах українського державотворення шляхом впровадження інноваційних технологій»; - психологів «Підлітки «групи ризику» в учнівському середовищі»; - вчителів української мови та літератури «Розвиток високих моральних цінностей людини, втілених у художніх творах, виховання творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної людської гідності через творче застосування педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського»; - керівників шкіл «Сучасні тенденції розвитку менеджменту в освіті»
16
16.ОлександрійськийЗапровадження інноваційних педагогічних технологій, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти вчителів початкових класів «Використання ІКТ технологій на уроках в початковій школі»;
 вчителів української мови та літератури з проблеми «Впровадження методу проектів на уроках української мови та літератури як один з напрямків розвитку мовної особистості»;
 вчителів англійської мови з проблеми «Проектна робота з використанням комп’ютерних технологій як засобу креативного навчання учнів»ю
17
17.ОнуфріївськийФормування професійної майстерності вчителя на основі гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського - вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми "Досвід та ідеї В.О.Сухомлинського в практиці роботи дошкільного закладу"; - екологічного виховання з проблеми "Екологічне виховання школярів"; - вчителів української мови "Форми роботи з обдарованою дитиною на уроках української мови і літератури та в позаурочний час".
18
18.Петрівський
Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів як умова розвитку особистості дитини
- учителів початкових класів "Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту"; - учителів математики "Формування ключових компетентностей школярів шляхом упровадження інноваційних технологій"; - - учителів-словесників "Удосконалення уроку української та світової літератури на основі самоосвітньої творчої активності вчителів та учнів"; - учителів географії "Інноваційні підходи у використанні краєзнавчого матеріалу на уроках географії"; - учителів фізики "Формування здоров'язбережувальної компетентності школярів на уроках фізики як основи для плекання здорової та успішної особистості"; - учителів інформатики "Технологічні підходи у викладанні шкільного курсу інформатики у контексті трансформаційних змін середньої освіти"; - -учителів, які працюють з обдарованими школярами "Плекаємо обдарованість. Сучасні аспекти вирішення проблеми навчання обдарованих учнів"; - заступників директорів із навчально-виховної роботи "Науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання в умовах освітніх округів"; - шкільних бібліотекарів із проблеми "Проектна діяльність шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетентності школярів".
19
19.СвітловодськийФормування інноваційної культури педагогічних кадрів відповідно до завдань модернізації освіти - вчителів іноземної мови "Формування комунікативної компетенції та наповнення європейським змістом підходу до вивчення англійської мови"; - української мови та літератури "Використання методу проектів на уроках мови та літератури";- вчителів початкових класів "Використання інноваційних та інтерактивних методів навчання на уроках в початкових класах"; -вчителів основ здоровя "Шляхи підвищення ефективності уроку, як основної форми навчально-виховного процесу"; - вчителів географії "Вивчення унікальних памяток природи Світловодщини";- вчителів біологіїї "Вивчення першоцвітів Світловодщини";-вчителів інформатики "Методологічні аспекти використання проектної діяльності учнів на уроках інформатики"; -вчителів трудового навчання "Застосування методу проектів у творчій діяльності учнів";-вчителів історії та правознавства "Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії"; -вчителів художньої культури "Розвиток художніх здібностей школярів у процесі викладання предмета "Художня культура";
20
20.Ульяновський Науково - методичне забезпечення підвищення ефективності навчально - виховного процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів. - заступників директорів з навчально - виховної роботи "Використання мережевих технологій у підвищенні фахового рівня вчителів"; вчителів англійської мови "Особливості впровадження інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мови"; української мови і літератури "Інноваційні підходи до викладання української літератури в школі""; вчителів історії"Методичні засади історико- краєзнавчої роботи в школі","Впровадження профільного навчання суспільно- гуманітарного напрямку в старшій школі"; вчителів математики "Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій".
21
21.УстинівськийТрансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського щодо вдосконалення методичної роботи з освітянами загальноосвітніх навчальних закладів району шляхом оптимального поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників- для вчителів математики "Інтерактивні технології навчання на сучасному уроці математики";- для вчителів початкових класів "Впровадження сучасних педагогічних технологій в навчально- виховний процес"; для бібліотекарів "Інноваційна діяльність бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу";
22
22.м. Знам′янка

Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності
навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних
технологій та нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої  освіти

творча група вчителів початкових класів з проблеми:"Творчий розвиток учнів початкових класів"
23
23.м.ОлександріяПідвищення методичної підготовки педагогічних кадрів шляхом формування навичок науково-дослідницької роботи- вчителів світової літератури: "Формування культурологічних та етнокультурних знань учнів у системі діалогічного навчання"; - практичних психологів і соціальних педагогів: "Реалізація творчого потенціалу практичних психологів міста через впровадження новітніх методичних розробок"; - інтервізійні групи практичних психологів: "Психологія проектування власного життя", "Шляхи розвитку та саморегуляції в процесі виховання та самовиховання", "Розвиток пізнавальних процесів та комунікативних навичок у дітей дошкільного віку", "Соціально-психологічні особливості виховної роботи з педагогами, батьками та дітьми"; - вихователів-методистів: "Використання інноваційних технологій в роботі з педагогічними кадрами"; - вчителів ОЗ: "Підвищення ефективності уроку, формування в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до життя і здоровя"; - превентивні проекти "Школа проти СНІДУ, "ХОУП": "Активізація діяльності закладів освіти щодо збереження і зміцнення здоровя дітей"; - вчителів історії: "Організація і творче використання потенціалу шкільного музею"; - школа молодого вчителя: ""Сприяння професійному становленню молодих педагогів"; - вчителів фізики: "Формування навичок наукового мислення в процесі вивчення фізики та розвиток творчих здібностей учнів шляхом організації їх самостійної пізнавальної діяльності"; - вчителів 1-х класів: "Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людей"; - вчителів 2-х класів: "Навчальна мотивація молодших школярів"; - вчителів 3-х класів: ""Формування життєвих компетентностей на уроках математики"; - вчителів 4-х класів: "Організація роботи з обдарованими учнями"; - вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури: "Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу з предметів "Образотворче мистецтво та " Художня культура"; - вчителів англійської мови з проблем: "Удосконалення форм і методів навчання англійської мови на початковому етапі", "Складання компютерних проектів та їх використання на уроках", "Адаптація НМК Enterprise з метою формування інтелігентної особистості"; - вчителів німецької мови: "Використання "Історії в малюнках" на уроках німецької мови з метою розвитку в учнів навичок усного мовлення"; - динамічна група класних керівників: "Використання проектних технологій в умовах впровадження програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів"; - консультпункт для заступників директорів з НВР "Науково-методичне забезпечення сучасного уроку"; - вчителів української мови: "Підвищення ефективності уроків української мови та літератури шляхом впровадження новітніх освітніх технологій на краєзнавчій основі"; - школа молодого вихователя ДНЗ: "Реалізація завдань фізичного розвитку дитини дошкільного віку"; - школа резерву вихователів-методистів ДНЗ: "Використання ІКТ в освітньому просторі".
24
24.м. СвітловодськНауково-методичне забезпечення росту професійної майстерності педагогічних кадрів на основі досягнень психологічної науки і педагогічної практикиМетодисти ММК, керівники ЗШ, ДНЗ та ПНЗ
25
25.м. КіровоградВдосконалення системи науково-методичної
роботи шляхом оптимального поєднання традиційних та інноваційних форм
підвищення професійного рівня педагогічних працівників як засобу розвитку та
саморозвитку особистості
- для вчителів фізики з проблеми: «Формування навчально-дослідницьких умінь школярів
у процесі викладання фізики»,
-для вчителів математичного та філологічного напрямків з проблеми: «Формування
навчально - дослідницьких умінь школярів»,
-для вчителів початкових класів  та педагогів
ДНЗ з проблеми: «Створення науково-методичних засад формування у дітей
навчально-дослідницьких умінь»,
-для вчителів суспільствознавчих дисциплін з проблеми: «Особливості формування ключових предметних
компетентностей в профільних класах закладів нового типу»,
-для директорів ЗНЗ з проблеми: «Формування духовно-моральної компетентності учня в
умовах школи культури здоров’я»,
-для заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблеми «Впровадження
досягнень сучасної науки в процесі організації спільної науково – дослідницької
діяльності учителів та учнів»,
-для вчителів початкових класів з проблеми: «Виховання у молодших школярів ціннісного
ставлення до людини у навчально-виховному процесі»         (ІІІ рік),
-для вчителів біології з проблеми:  «Роль
інтерактивних форм навчання в підвищенні пізнавальної творчої активності учнів»,
-для вчителів інформатики з проблеми: «Використання засобів ІКТ для стимулювання
навчально -  пізнавальної діяльності
школярів при вивченні інформатики»,
-для практичних психологів ЗНЗ з проблеми: «Система психологічного супроводу
підлітків з девіантними, ризикованими формами поведінкових реакцій. Вплив
сімейного
виховання на формування «важкого» підлітка»,-для вчителів української
мови з проблеми: «Літературне краєзнавство на уроках
української та російської словесності в 5-11 класах»,
-для вчителів економіки з проблеми: «Використання мультимедійних засобів на уроках
економіки з метою підвищення інтересу учнів до знань»,
-для вчителів музичного мистецтва з проблеми: «Підвищення професійної компетентності
вчителів музичного  мистецтва та
формування  художніх компетенцій учня в
умовах впровадження нових базових стандартів»,
-для вчителів образотворчого мистецтва з проблеми: «Підвищення професійної
компетентності вчителів образотворчого мистецтва та формування  художніх компетенцій учня в умовах
впровадження нових базових стандартів »,
-для логопедів з проблеми: «Корекція мовленнєвих вад дітей з особливими потребами в
умовах інклюзивного навчання»,
-для вчителів іноземної мови з проблеми: «Нові інформаційні технології у навчанні
іноземної мови як засіб підвищення ефективності уроку»,
-для шкільних бібліотекарів з проблеми: «Створення комфортного
інформаційно-бібліотечного середовища для забезпечення навчально-виховного
процесу та розвитку інформаційної культури учнів»,
-для вчителів трудового навчання з проблеми: «Використання проектних технологій на
уроках трудового навчання»,
-для вчителів в російської мови  з проблеми:«Шляхи формування творчого потенціалу обдарованої дитини»,
-для вчителів світової літератури з проблеми: «Науковий та шкільний аналіз в
аналітико-інтерпретаційній діяльності вчителя»,
-для вихователів ГПД з проблеми: 
«Використання інтерактивних технологій у навчально – виховному процесі
групи продовженого дня»,
-для педагогів ДНЗ з проблеми «Організація гурткової роботи у дошкільному
навчальному закладі»
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
25Новоархангельський Забезпечення системного підходу в здійсненні науково-методичного супроводу формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах багатовекторної системи неперервної освітизаступників директорів із навчально-виховної роботи з проблеми "Розвиток навчального закладу на основі нових технологій управління";
заступників директорів з виховної роботи з проблеми "Створення виховного простору як результат розвитку виховної системи школи";
учителів української мови та літератури з проблеми "Використання Інтернет та медіа освітніх технологій на уроці української мови та літератури.;
учителів історії та географії з проблеми "Теоретичні та методичні засади науково-дослідницької діяльності на уроках та в позаурочний час";
учителів початкових класів з проблеми "Розвиток творчого потенціалу учня та вчителя початкових класів шляхом впровадження інноваційних технологій".;
вихователів ДНЗ з проблеми "Розвиток творчості дошкільника засобами традиційних та нетрадиційних технік образотворчого мистецтва";
шкільних бібліотекарів з проблеми "Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів";
учителів фізичної культури з проблеми "Забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу з фізичної культури та застосування елементів інноваційних методів навчання в межах Держстандарту";
учителів основ здоров’я з проблеми "Творчий підхід вчителя щодо впровадження здоров`язбережувальної педагогіки та організацію профілактичних заходів щодо попередження суїцидів серед дітей та учнівської молоді району";
учителів математики з проблеми "Розвиток творчо мислення обдарованих учнів";
учителів хімії та біології з проблеми "Екологічно-просвітницька діяльність учителів та учнів при організації природоохоронної роботи в школі";
"Учителів-методистів" та учителів з вищою категорією з проблеми "Робота над проектом "Розвиток інноваційної особистості здатної до самореалізації засобами креативної освіти"";
викладачі предмету "Захист Вітчизни” з проблеми "Розроблення методичних рекомендацій та плану дій щодо розвитку військово-патріотичного виховання юнаків та дівчат шкільного віку, підбору форм та методів якісного проведення Уроків мужності"
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu