รายงานแผนขับการเคลื่อน พชอ.อำเภอนาหว้า ปี2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
แบบรายงานแผนการขับเคลื่อน พชอ. ตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่ พชอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ฟอร์ม5
2
อำเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม
3
*******************************
4
ชื่อ - สกุล ผู้ประสานงานอำเภอ นางอัมพัชรา วราวัง เบอร์โทร..0817081416... Email ; ssonawa2561@gmail.com
5
6
ลำดับหน่วยบริการผู้สูงอายุผู้พิการPalliative Careเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
7
จำนวนผู้สูงอายุติดเตียงจำนวนผู้สูงอายุติดเตียงที่ได้รับการดูแลจำนวนผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุติดบ้านที่ได้รับการดูแลจำนวนผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลจำนวนผู้พิการได้รับการดูแลจำนวน Palliative Careทั้งหมดจำนวน Palliative Care ที่ได้รับการดูแลจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าและได้รับการดูแล
8
1รพ.สต.นาคูณใหญ่11116172755001111
9
2
รพ.สต.เหล่าพัฒนา
141476726881144
10
3รพ.สต.โคกสะอาด81751917ุ660022
11
4รพ.สต.นาคอย1133015221100
12
5รพ.สต.อูนนา44304263660011
13
6รพ.สต.ดอนแดง88370223471155
14
7รพ.สต.ดอนศาลา996253210100022
15
8รพ.สต.นางัว3379328550000
16
9รพ.สต.ท่าเรือ2272222220033
17
10รพ.นาหว้า661752743181413322
18
รวม66756799289420192663030
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...