ข้อมูล-แบบแสดงความประสงค์สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ประทับเวลา1-ชื่อนักเรียน2-นามสกุลนักเรียน3-คำนำหน้าชื่อ4-เพศ5-วัน/เดือน/ปีเกิด6-หมู่เลือด
7-ที่อยู่ บ้านเลขที่
8-หมู่ที่9-ตำบล10-อำเภอ11-จังหวัด12-รหัสไปรษณีย์
13-หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน
14-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
15-ชื่อ-สกุล บิดา16-ชื่อ-สกุล มารดา
17-ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง
18-หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
19-ข้าพจ้ามีความสามารถพิเศษ
20-ประเภทของความสามารถพิเศษ
21-ได้รับรางวัล
22-ได้รับรางวัลจากหน่วยงานใด
23-ข้าพเจ้าจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
24-อำเภอ ของโรงเรียนเดิม
25-จังหวัด ของโรงเรียนเดิม
2
1/4/2021, 21:34:59ชนิตาโชคชัยกสิกรเด็กหญิงหญิง25 กรกฎาคม 2551ไม่ทราบ2/15โพหักบางแพราชบุรี7016008876359751749400093553นายธเนศ โชคชัยกสิกร
นางสาวสุดาวรรณ แซ่ตั้น
นายธเนศ โชคชัยกสิกร0817735822เขียนเรื่องจากภาพร้องเพลง เต้น
รางวัลระดับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2
วัดบัวงามดำเนินสะดวกราชบุรี
3
2/4/2021, 15:55:37พิ​ชฎา​ อุดมโภชน์เด็กหญิงหญิง25​ เมษายน​ 2552ไม่ทราบ1364
ประสาทรัฐประสานสิทธิ์
ดำเนิน​สะดวก​ราชบุรี​702100969480790​1709901778486
นายเอกมล​ จันทร์แสงขจร
นางทิพวรรณ​ อุดมโภชน์
นางทิพวรรณ อุดมโภชน์
0860046533​ดนตรีเล่นระนาดเอกไม่ไม่​
โรงเรียนวันทามารีอา​ ​ราชบุรี
ดำเนินสะดวกราชบุรี
4
5/4/2021, 9:46:16วราภรณ์ บุญทวีเด็กหญิงหญิง9 ตุลาคม 2551โอ (O)25/17ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร74120094 895 55111749400097176-
นาง เกศรินทร์ บุญทวี
นาง เกศรินทร์ บุญทวี
094 895 5511รำไทยรำ
โรงเรียน วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
บ้านแพ้วสมุทรสาคร
5
5/4/2021, 16:47:00ชูชูเด็กหญิงหญิง27มีนา 2551เอบี (AB)123ปราสาทสิทธิ์ดำเนินสะดวกราชบุรี7020066048121530700400000761นายเอหม่องนางมู
นายสมบูรณ์ พระเกียรติคุณ
0892573466วิชาการด้านเรียน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
โรงเรียนวัดบัวงามวัดบัวงามดำเนินสะดวกราชบุรี
6
7/4/2021, 10:37:35ศิริลักษณ์ใจร่มเย็นเด็กหญิงหญิง11 กันยายน 2551บี (B)2073ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006157934771749400095505
นายศิริศักดิ์ ใจร่มเย็น
นางสาวณํฐกานต์ เจียมจัด
นางสาวณัฐกานต์ เจียมจัด
0898875609
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
บ้านแพ้วสมุทรสาคร
7
7/4/2021, 14:29:24ณัฐวุฒิมุสิกุลเด็กชายชาย5 สิงหาคม 2551ไม่ทราบ75/122กาหลงเมืองสมุทรสาคร7400009236279731749901248070นายสมคิด มุสิกุล
นางสาวจินตนานันท์ ทองมี
นางสาวจินตนานันท์ ทองมี
0923627973กีฬาฟุตบอล--วัดธรรมโชติบ้านแพ้วสมุทรสาคร
8
7/4/2021, 16:03:50อชิระวิทย์ วงศ์นามสันต์เด็กชายชาย20 สิงหาคม 2551โอ (O)128/18หนองสองห้องบ้านเเพ้วสมุทรสาคร7412008441229651749400094525
นาย คมสันต์ วงศ์นามสันต์
-นาย คมสันต์0844122965กีฬาเปตองที่2-
ร.ร วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
บ้านเพ้วสมุทรสาคร
9
7/4/2021, 19:26:29ภนิดารัสมิ์ตันกิตติสุนทรเด็กหญิงหญิง28 มีนาคน 2552เอบี (AB)1596ประสาทสิทธิ์ดำเนินดะดวกราชบุรี70210063 216 66911700401419560
นาย สุรพิบูลย์ ตันกิตติสุนทร
นาง ธัญญะสุภางค์ ตันกิตติสุนทร
นาง สุรินทร์ ตันฉิน087 979 5620ศิลปะวาดรูปไม่เคยดูโรงเรียน วัดบัวงามราชบุรี
10
8/4/2021, 8:00:38เสฏฐวุฒิ เทศทองเด็กชายชาย9ตุลาคม2551ไม่ทราบ356โรงเข้บ้านเเพ้วสมุทรสาคร7412009155340991749400097010นายสุนันท์ เทศทอง
นางสาวพรทิพย์ เเก้วสมทรัพย์
นางสาวพรทิพย์ เเก้วสมทรัพย์
0915534099----โรงเรียนวัดโรงเข้บ้านเเพ้วสมุทรสาคร
11
9/4/2021, 9:27:48นพรัตน์ยอดบุญเด็กชายชาย1 มิถุนายน 2551ไม่ทราบ846โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาคร7412009907014641749400091500นายอดุลย์ ยอดบุญ
นางสาสวรรณา ตรียงค์
นายอดุลย์ ยอดบุญ0909838455กีฬาเปตอง
โรงเรียนวัดธรรมโชติ
บ้านแพ้วสมุทรสาคร
12
9/4/2021, 9:41:27ณัฐกานต์เจริญศรีเด็กชายชาย7 พฤษภาคม 2552ไม่ทราบ26/15บางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1027006235290081759900520671นายปัญญา เจริญศรี
นางสาวปวีณา กันแก้ว
นางสาวปวีณา กันแก้ว
0623429008กีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรียนวัดธรรมโชติ
บ้านแพ้วสมุทราสาคร
13
9/4/2021, 9:50:54อัคนีย์ปรีงามเด็กชายชาย1 เมษายน 2552ไม่ทราบ19/36โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006170744371749400103117นายเอกชัย
นางสาวเกตุมณี เทศปลื้ม
นายเอกชัย ปรีงาม0617074437กีฬาเปตอง
โรงเรียนวัดธรรมโชติ
บ้านแพ้วสมุทรสาคร
14
9/4/2021, 9:58:29ศิริโชคเดชอารมณ์เด็กชายชาย7 พฤศจิกายน 2551ไม่ทราบ27/1104ท่าจีนเมืองสมุทรสาคร74000092259668517494000981990922596685นางรพีพรรณ กุลพงษ์นางรพีพรรณ กุลพงษ์0922596685กีฬาฟุตบอล--
โรงเรียนวัดธรรมโชติ
บ้านแพ้วสมุทรสาคร
15
9/4/2021, 11:42:43วริศราศรีสงครามเด็กหญิงหญิง10 พฤศจิกายน 2551โอ (O)1927หนองสองห้องบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006252386031749400098326นายสมชาย จันทอน
นางสาวบุษยา ศรีสงคราม
นางสาวบุษยา ศรีสงคราม
0959098900ดนตรี
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร
บ้านแพ้วสมุทรสาคร
16
9/4/2021, 20:44:05สิทธิชัยอยู่พิพัฒน์เด็กชายชาย24 พฤศจิกายน 2551บี (B)36/13 6โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาคร7412008158273911869900716648สิทธิกร อยู่พิพัฒน์เสาวนิจ พรหมนิมิต
น.ส.วรรณา อยู่พิพัฒน์
0993410529ดนตรีกลอง เลดเดอร์--ธรรมโชติบ้านแพ้วสมุทรสาคร
17
10/4/2021, 18:00:09ศิรดาวาปีสิทธิพันธ์เด็กหญิงหญิง22 มกราคม 2552ไม่ทราบ1311ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรี7013009202609021700401418059
นายไพรินทร์ วาปีสิทธิพันธ์
นางพรเพ็ญ วาปีสิทธิพันธ์
นางพรเพ็ญ วาปีสิทธิพันธ์
0920260902
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
ดำเนินสะดวกราชบุรี
18
11/4/2021, 11:06:21สิรินยาสวัสดีเด็กหญิงหญิง7 สิงหาคม 2551โอ (O)117/10เเม่กลองเมืองสมุทรสงคราม7500009442070201759900511265นายสิทธิชัย สวัสดีนางสาวอนุสรา บุญมีนางสาวอนุสรา บุญมี0634282020
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)
เมืองสมุทรสงคราม
19
11/4/2021, 11:06:37สิรินยาสวัสดีเด็กหญิงหญิง7 สิงหาคม 2551โอ (O)117/10เเม่กลองเมืองสมุทรสงคราม7500009442070201759900511265นายสิทธิชัย สวัสดีนางสาวอนุสรา บุญมีนางสาวอนุสรา บุญมี0634282020
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)
เมืองสมุทรสงคราม
20
11/4/2021, 11:06:47สิรินยาสวัสดีเด็กหญิงหญิง7 สิงหาคม 2551โอ (O)117/10เเม่กลองเมืองสมุทรสงคราม7500009442070201759900511265นายสิทธิชัย สวัสดีนางสาวอนุสรา บุญมีนางสาวอนุสรา บุญมี0634282020
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)
เมืองสมุทรสงคราม
21
11/4/2021, 18:17:18จิดาภาสงฤทธิ์เด็กหญิงหญิง14 พฤศจิกายน 2551โอ (O)165ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะดวกราชบุรี7021006564881951739902394991นายศุภกฤต สงฤทธิ์นางปารณีย์ สงฤทธิ์นายศุภกฤต สงฤทธิ์0866020272วันทามารีอา ราชบุรีดำเนินสะดวกราชบุรี
22
11/4/2021, 19:13:46ธิติกานต์เจริญชนม์เด็กหญิงหญิง5​ มกราคม​ 2552ไม่ทราบ76/11บัวงามดำเนินสะดวกราชบุรี7021009905374431700401417834นายชัยนาท​ เจริญชนม์
นางสาวศิริณทิพย์​ โมกไหม
นางสาวศิริณทิพย์​ โมกไหม
0950608287ประสาทสิทธิ์​ดำเนินสะดวกราชบุรี
23
11/4/2021, 20:34:00ศิรินภาเตียวพวงเด็กหญิงหญิง4 ตุลาคม 2551บี (B)305/17ศรีสุราษฎร์ดำเนินสะดวกราชบุรี7013009587861291700401415092นาย โยธิน เตียวพวง
นางสาย น้ำทิพย์ เคมิ
นาย โยธิน เตียวพวง0929432468ดนตรี
โรงเรียน วัดอุบลวรรณา
ดำเนินสะดวกราชบุรี
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100